Innostu | uusista | ideoista

Demola Jyväskylä virittää opiskelijatiimit Jyväskylässä ratkomaan tulevaisuuden haasteita!

Mikä Demola?

Demola on kahdeksan viikon intensiivinen opintojakso, jossa korkeakouluopiskelijoiden tiimit ratkaisevat mielenkiintoisia haasteita yhteiskunnan eri osa-alueilta. Työ tiimissä on yhteistä luovaa kehittämistä, monipuolista tiedon analysoimista ja soveltamista sekä ideointia ja nopeita kokeiluja. Demola Jyväskylä -projektit kartuttavat myös opintopisteitä tilillesi!

Mitä Demolassa tapahtuu?

Demolassa aiheet voivat olla hyvinkin monimuotoisia – rajatuista suunnittelutehtävistä laajempiin ja monialaisiin kokonaisuuksiin. Yhteistä projekteille kuitenkin on, että niissä tutkitaan, kehitetään, ideoidaan, kokeillaan ja testataan erilaisia ratkaisuaihioita tulevaisuusnäkökulmasta. Miten jokin asia voisi olla? Miten haasteen voisi ratkaista niin, että se toimii nyt ja tulevaisuudessa?

Demolan työkalupakista löytyvät työkalut tulevaisuustyöskentelyyn, palvelumuotoiluun ja ketterään kehittämiseen. Tiimien työtä tukevat tiimityön ja yhteiskehittämisen valmentajat!

Tulokset demoilla todeksi!

Demola-tiimeissä työn tulokset esitellään demoina ja projektiraportteina. Raportti sisältää kattavan kuvauksen, sisällöt ja tulokset projektista asiakasorganisaatiolle. Demolassa asiakas on aktiivisesti mukana kehittämisessä ja tukemassa tiimin työtä ja samalla opiskelijat saavat näkemystä asiakkaan toimialasta.

Demola kääntää katseet tulevaisuuteen!

Demola on Suomessa syntynyt konsepti, joka niittää mainetta ympäri maailmaa. Demola-projektit tähtäävät vahvasti tulevaisuuteen ja tulevaisuuden näkymiin. Demolan tarkoitus on ratkaista tulevaisuuden tuomia haasteita sekä kehittää tulevaisuuden trendeihin vastaavia palveluita tai tuotteita.

Opi innovoimaan ja kehittämään sekä toimimaan tiimissä!

Demola-projektin suoritettuaan opiskelija on valmis työskentelemään monialaisissa innovointi- ja suunnittelutiimeissä. Demolassa opiskelijat oppivat erilaisia innovoinnin ja kehittämisen menetelmiä ja kokoamaan, perustelemaan ja esittämään ratkaisunsa.

The first run of Demola Jyväskylä

Yritys, julkisen sektorin toimija, yhteisö – Onko sinulla aihe Demola-projektiksi?

Jos sinulla on aihe Demola-projektiksi, kerro siitä meille! Voimme Demolassa vahvistaa tai kirkastaa aihettasi ennakoinnin ja muotoilun menetelmillä, nopeiden protojen ja kokeilujen kautta.

Kysy lisää Demola Jyväskylästä!

Lue myös www.demola.net

Katriina Lahtinen

Ydinosaaminen

Luovuus, projektinhallinta, työryhmien ristiinpölyttäminen.

Supervoima

Maltti hahmottaa tilanteet kokonaisuudessaan, olla runnomatta väkisin tiettyyn suuntaan. Siihen vaaditaan ongelmanratkaisukykyä ja luottoa siihen, että itse hetkessä on ratkaisun avaimet.

Katriina on tiimin kivenkova palvelumuotoilun ja tuotekehityksen taitaja yli 15 vuoden kokemuksella. Katriina on kehittäjäpersoona, joka pystyy monipuolisella osaamisellaan vetämään asioita yhteen toimiviksi kokonaisuuksiksi. Katriina on ollut mukana vetämässä Lappsetin radikaalin tuoteinnovaation Lapista maailmalle kuin vastaamassa Polarin tuotteen viemisestä Kiinan markkinoille.

Katriina Lahtinen

palvelumuotoilija & palvelumuotoiluvalmentaja

#demola #palvelumuotoilu #asiakasarvo #haasteet #tulevaisuus

040 529 5783