Skip to content
DSC06512 kopio

Growing Glocal -valmennussarja

AdobeStock_473632503 kopio

Innovaatio voi syntyä sattuman kautta, kasvu ei.

Growing Glocal -valmennussarja vauhdittaa startup -yrityksen kasvua tukemalla liiketoiminnan suunnittelua. Se auttaa tehostamaan resurssien käyttöä, toimintatapojen vaikuttavuutta ja tuloksellisuuden kehittymistä.

Valmennussarja koostuu kuudesta toisiinsa kytkeytyvästä teemasta. Valmennukset ovat suunniteltu tavalla, joka mahdollistaa kunkin valmennuskerran oppien jalkauttamisen välittömästi omaan arkeen.

Growing Glocal -valmennus on osa Yritystehtaan Hautomo-ohjelmaa.

Nopeat ja kestävät vaikutukset yrityksesi arkeen

Vahvista yrityksesi kykyä kasvaa Hautomon aikana ja sen jälkeen
Edistä omia projekteja valmennuksen kautta
Nappaa parhaat käytänteet
verkostoidu toisten hautomoyritysten kanssa
AdobeStock_473632503 kopio

"Valmennus on luotu tukemaan yrityksen kykyä tunnistaa itselle bisneskriittisiä toimia sekä keinoja, joilla tarttua niihin."

- Mika Fisk, yritysvalmentaja

Mika-ympyra

 

Ilmoittaudu mukaan!

Growing Glocal -valmennukset 2024

Parhainkaan innovaatio ei pysy loputtomiin pystyssä ilman tulorahoitusta. Resurssien rajallisuus luo kuitenkin haasteen, jossa startupin on valittava maalinsa viisaasti ja sen jälkeen toteuttava liikkeensä tarkasti ja nopeasti. Tässä onnistuminen edellyttää yhtä asiaa – vankkaa pohjaa. Tutustu teemoihin alta ja varaa paikkasi valmennukseen!

11.-12.6.2024 Brändi ja IPR

Toukokuun Growing Glocal –valmennuksessa syvennymme tarkemmin yrityksen brändiin ja immateriaalioikeuksiin (IPR). 

Teemoina ovat mm.  

 • Miten rakennetaan brändiä, miksi se on olemassa (näkyvyys ja saatavuus) 
 • Brändin elinkaari, kohtaamispisteet, kohdeyleisöt ja asiakaskokemusstrategia 
 • Tone of Voice ja ydinviesti 
 • Sisäinen ihanne / Ulkoinen realiteetti 
 • Yritysbrändin positio ja visuaalinen identiteetti 
 • Kuinka suojaat kalleimpasi 

 Valmennus järjestetään molempina päivinä klo 9-16 Yritystehtaalla. 

Valmennuksen vetävät Kati Rauhaniemi, Jarno Mikkonen ja Katriina Lahtinen.

 

 

20.-21.8.2024 HRD ja tiimi

Elokuun Growing Glocal syventyy modernin HRD:n ja tiimin teemoihin. HRD lyhenne tulee sanoista human resources & development eli henkilöstöresurssit ja henkilöstön kehittäminen. Kaksipäiväinen valmennus antaa vastauksia muun muassa kysymyksiin 

 • Miten rakentaa menestystiimi? 
 • Miten rekrytoida parhaat osaajat? 
 • Miten sitouttaa ja palkita?
 • Miten tiimin hyvinvointi ja osaaminen vaikuttaa valuaatioon?
 • Miten kerätä oikeaa tietoa tiimin suorituskyvystä? 

Valmennus järjestetään molempina päivinä klo 9-16 Yritystehtaalla.

Valmennuksen vetävät Kati Rauhaniemi ja Henna Kautto.

 

 

8.-9.10.2024 Kansainvälistyminen ja riskienhallinta

Valmennus järjestetään molempina päivinä klo 9-16 Yritystehtaalla. Tarkemmat tiedot valmennuksesta julkaistaan lähempänä valmennusta! 
Valmennuksen vetävät Marko Sorri ja Katriina Lahtinen.

 

 

10.-11.12.2024 Hallitustyöskentely ja strategia (Huom! Muuttunut ajankohta)

10.-11.12. järjestettävä Growing Glocal –valmennus syventyy kasvuhakuisen start up - yrityksen strategiatyöhön sekä hallitustyöskentelyn kehittämiseen. Toimiva strategiaprosessi ja hyvä hallitustyö luovat hyvää lähtökohta yrityksen menestymiselle. 

Kaksipäiväisen valmennuksessa syvennytään muun muassa seuraaviin kysymyksiin 

 • Mikä on hallitukseen rooli ja vastuu kasvuyrityksessä? 
 • Mikä on hallituksen kokoontumisväli ja työjärjestys? 
 • Mikä on hallituksen rooli strategia työssä? 
 • Millainen on kasvuyrityksen strategiaprosessi?  
 • Miten strategia jalkautetaan ja viedään käytäntöön? 

Valmennus järjestetään molempina päivinä klo 9-16 Yritystehtaalla. Valmennuksen vetävät Roope Pietilä ja Vesa Lehtinen.