Skip to content
Yritystehdas6.7.2021 14:10

Tutkijasta yrittäjäksi - tutkimuspohjaisen liiketoiminnan kehittäminen

Startup-yrityksen liiketoiminnan kehittäminen valmennuksessa tukee yritystä kohti kasvua. Liiketoiminnan eri osa-alueita kehitetään yhdessä ammattilaisten kanssa lähtien yrityksen tarpeista. Mutta miten tutkimusperustaisen liiketoiminnan kehittäminen sujuu yrityksessä, jonka tiimi koostuu tutkijoista kaupallisen alan osaajien sijaan? 

BiopSense Oy on terveysteknologiayritys, jonka toiminta on saanut alkunsa Jyväskylän yliopistossa tehdystä tutkimuksesta. Yrityksen tiimistä löytyy vahvaa osaamista nanoteknologiasta onkologiaan, ja tutkimuslähtöisyys on koko liiketoiminnan perusta. BiopSensen toimitusjohtajalla Veli-Mikko Puupposella on omakohtaista kokemusta tutkimuspuolelta yritysmaailmaan siirtymisestä. 

Tutkimusperustaisen liiketoiminnan kehittäminen muuttaa tutkijasta yrittäjän 

Kun BiopSense lähti mukaan Yritystehtaan Hautomo-valmennukseen, yritys oli vasta aloittanut toimintansa.

”Meidän taustamme ovat lääketieteessä ja insinööritieteiden puolella, joten liiketoimintaosaamista ei ollut niin paljoa”, Veli-Mikko Puupponen muistelee. 

BiopSensen tavoitteena oli kokonaisvaltainen startup-yrityksen liiketoiminnan kehittäminen valmennuksessa. 

BiopSensen perustamisen myötä Veli-Mikko Puupposella oli edessään hyppy tutkimuspuolelta yritysmaailmaan.

”Kulttuurit ovat tietyllä tapaa erilaiset, eikä itselläni ole yrittäjä- tai kaupallisen alan taustaa. Muutos yritysmaailmaan siirtymisessä oli kokonaisvaltainen; joka päivä tulee jotain uutta”, kuvailee Puupponen. 

Erityisesti myynti ja markkinointi ovat osa-alueita, joita tutkimuspuolella ei juurikaan tule tehtyä. Veli-Mikko Puupponen näkee tutkimuksen ja yrityksen rahoituksen hakemisessa kuitenkin myös yhtäläisyyksiä.

”Kumpikin on omanlaisiaan kilpailuita. Molemmissa on tavoitteet ja prosessi etenee samaan tapaan. Myös tiimillä on suuri painoarvo”, hän tiivistää. 

BiopSense on osallistunut sijoittajatapaamisiin, ja Veli-Mikko Puupposen mukaan rahoituksen hankkimisessa on selkeä ero tutkimuksen ja yrityksen välillä: ”Tutkimusprojekteissa on enemmän aikaa. Akateemisessa maailmassa perustutkimusta tehdään pitkäjänteisemmin, kun taas sijoittajilla on tiukemmat aikataulut.” 

Sijoittajilla on myös erilaisia toiveita yrityksen toimintaa ja tuotetta kohtaan verrattuna akateemisen tutkimuksen rahoittajiin.

”Yritysmaailmassa toivotaan, että rahoitusvaiheessa tuote olisi jo kohtuullisen pitkällä. Potentiaaliset sijoittajat jakautuvat deep tech -sijoittajiin ja muihin”, sanoo Veli-Mikko Puupponen. 

BiopSense kehittää tulevaisuuden menetelmää 

BiopSense kehittää laboratoriopalveluita ja pitkälle erikoistunutta testaustoimintaa. Yrityksen tavoitteena on edistää nestebiopsiaksi kutsutun menetelmän käyttöä. Kyseessä on esimerkiksi verinäytteistä tehtävää geneettistä diagnostiikkaa, jota voidaan käyttää melko laajasti eri sairauksien seurannassa.

”Näytteellä saadaan kokonaisvaltainen kuva esimerkiksi tilanteessa, jossa potilaan syöpäkasvaimen tarkkaa sijaintia ei tiedetä”, Veli-Mikko Puupponen havainnollistaa.

Kudoksista ja esimerkiksi lapsivedestä otetut näytteet voidaan siis nestebiopsian myötä mahdollisesti korvata helpommin otettavilla verinäytteillä. 

BiopSense on kehittämässä automaattista näytteenkäsittelylaitetta. Laite mahdollistaa näytteiden keräämisen esimerkiksi terveyskeskuksissa, joissa ei ole omaa laboratoriota.

”Näytteenkäsittelyyn ei tarvitse olla siihen erikoistunutta toimipistettä, vaan näyte voidaan lähettää postissa eteenpäin”, Puupponen kertoo.

Näin näytteenottotoimintaa voidaan laajentaa eri toimipisteille ja näytteenkäsittelystä tulee automaattista. 

Veli-Mikko Puupposen mukaan nestebiopsia saattaa tulevaisuudessa olla myös syöpäseulonnan menetelmä. Sillä voitaisiin tunnistaa syöpä jo ennen oireiden ilmaantumista. Nestebiopsia voi auttaa syöpähoitojen kehittämisessä, sillä menetelmän avulla valitun hoitomuodon tehokkuutta voidaan arvioida mahdollisesti aiempaa nopeammin. 

Tutkimusperustaisen liiketoiminnan kehittäminen edellyttää hyvää sijoittumista markkinoille 

BiopSensen tuote on vielä kehitysvaiheessa, mutta nestebiopsia-menetelmän tulevaisuuden näkymät vaikuttavat lupaavilta.

”Nestebiopsialla on paljon potentiaalisia sovelluksia, joilla saadaan parannettua diagnostiikan laatua. Tuotteemme edistäisi yleistä terveydenhuollon laatua ja menetelmä olisi paremmin saatavilla. Tämä on ala, jonka kaikki sovellukset eivät ole vielä muotoutuneet”, sanoo Veli-Mikko Puupponen. 

BiopSensen tavoitteena on kaupallistaa oma tuote ja alkaa valmistamaan sitä. Suunnitelmissa on kehittää laboratorioiden testaustoimintaa ja löytää uusia toiminta-alueita. Tutkimuksesta liiketoiminnaksi kehittyneen yrityksen haaste on markkinoilla sijoittuminen, ja markkinatutkimuksen teko onkin erityisen tärkeää.

”Löydämme hyvän osaamisen sekä yliopisto- ja tutkimuslähtöisyyden avulla potentiaalisia markkina-alueita”, Veli-Mikko Puupponen luottaa. 

Hautomo-valmennuksesta on ollut apua käytännön työskentelyyn, kuten liiketoimintaan liittyvien asioiden suunnitteluun ja raportointiin.

”Valmennuksesta on tullut muutoksia työskentelyyni toimitusjohtajana. Olemme myös katsoneet materiaaleja markkinointiin ja sijoittajatapaamisiin sekä harjoitelleet pitchausta”, kertoo Puupponen. 

Parasta valmennuksessa on Veli-Mikko Puupposen mielestä ollut kokeneilta yrittäjiltä saatu neuvonta. Hautomosta on saatu yritysmaailman ”hiljaista tietoa”, kuten millaisia asioita liiketoimintaympäristössä kannattaa huomioida ja minkä tyyppiset yhteistyöt ovat hyödyllisiä.

”Mielestäni Hautomo-valmennus sopii monenlaisille yrityksille, mutta etenkin alkuvaiheen yrittäjille, jotka ovat perustaneet ensimmäisen yrityksensä tai aloittaneet uudella toimialalla”, Puupponen sanoo. 

BiopSense_CTA

 

Teksti: Outi Kaarina Myllymäki

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT