Skip to content
performance-program-vahvistaa-startup-yrittäjien-suorituskykyä-ja-hyvinvointia

Performance Program

Performance Program mullistaa perinteisen hautomovalmennuksen!

Tiimit ovat suorituskykyisiä ja yrittäjät voivat hyvin!

Asiakasyrityksemme eivät kaadu startup yrittäjien kuolemanlaaksoon

yrittäjien-hyvinvointi-on-meille-tärkeä-asia-performance-program-suorituskyky-valmennuksessa-kaisa-wallinheimo-valmentaa-yrittäjiä-kohti-parempaa-suorituskykyä-ja-hyvinvointia

 

Performance Program -valmennus muodostuu kolmesta teemasta – suorituskyvyn, tiimin ja kasvun kulttuurin kehittämisestä.

Suorituskyky muodostuu useasta kokonaisuudesta, joita ovat muun muassa palautuminen, uni, ravinto, fysiikka ja stressinhallinta.

Suorituskyvyn lisäksi vahvistamme kasvuyritysten kasvun kulttuuria. Kasvun kulttuuri rakentuu terveellisestä ja turvallisesta työympäristöstä, vahvasta työantajamielikuvasta sekä aidosta yhteisöllisyyden tunteesta.

Performance Programin people-osuudessa valmennetaan muun muassa ihmisten kanssa sujuvaan työskentelyyn, vahvaan johtamistyöhön, yksilölliseen osaamisen kehittämiseen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen sekä erilaisten tiimin jäsenten arvostamiseen.

Työkyky on tutkitusti johtajan tärkein ominaisuus ja työkalu. Performance Programin sisällöt antavat konkreettisia työkaluja kasvuyrittäjälle yrityksen menestyksekkääseen johtamiseen niin yksilöiden suorituskyvyn, tiimin toiminnan kuin kulttuurin saralta.

Ohjelmaan on rakennettu yrityskohtainen valmennus sekä useita yhteisiä valmennustapahtumia sekä mahdollisesti leirejä. Jokaisen yrityksen kanssa rakennetaan oma valmennuspolku. Hautomosopimukseen kuuluu sitoutuminen Performance Program- valmennukseen.

Valmennamme suorituskykyisimmät ja hyvinvoivimmat kasvuyrittäjät

Monen yrityksen haasteena on, ettei yrittäjän hyvinvointi ja terveys kestä yrittämisen mukana. Yhä useampi tekee töitä oman hyvinvointinsa kustannuksella. Monen nuoren start upin rakenteet ovat vielä kehittymässä ja työskentely voimakkaan kasvuhakuisessa ympäristössä vaatii kykyä hallita kaikkia liiketoiminnan osa-alueita sekä taitoa johtaa itseään ja muita. Meidän tehtävämme on valmentaa kasvuyrittäjiä kestämään nuo kasvun tuomat vaatimukset ja paineet.

yritystehdas-pitää-huolta-yrittäjien-hyvinvoinnista-ja-suorituskyvystä-performance-program-valmennusohjelmassa

Performance Programin teemat

ikonit-performance-16
PerformanceAjan- ja stressinhallinta
Palautuminen
Ravitsemus
Itsensä johtaminen
Fyysinen hyvinvointi
ikonit-performance-15
Kurkkaa, mitä kaikkea kivaa Performance Program pitää sisällään!
PeopleOsaamisen kehittäminen
Yksilölliset vahvuudet
Erilaisuuden rikkaus
Johtaminen
Tiimin toiminta
Rekrytointi
Kurkkaa, mitä kaikkea kivaa Performance Program pitää sisällään!
ikonit-performance-14
CultureTyöympäristö
Yhteisöllisyys
Kasvuyrityksen kulttuuri
Työnantajamielikuva
Menestyminen on hyvinvoinnin sivutuote.

Miksi hautomossamme on Performance Program?

Menestyvän startupin taustalla on aina hyvinvoiva ja suorituskykyinen tiimi. Sen vuoksi haluamme tarjota hautomossa oleville kasvuyrittäjillemme Performance -ohjelman, joka keskittyy yrittäjän hyvinvointiin ja suorituskykyyn sekä tiimin ja kasvun kulttuuriin kehittämiseen.

 • Hyvinvointi investointina

  Hyvinvointi-investoinnin ROI on kuusinkertainen.

  Laadukas työkykyjohtaminen lisää:

  • liikevaihtoa 5-10%
  • liikevoittoa 20-60%
 • Hyvinvointi ja menestyminen

  Tuloksekkaat ja menestyvät yritykset investoivat työhyvinvointipalveluihin ja henkilöstön koulutukseen 2 kertaa enemmän kuin taloudellisesti heikommassa tilanteessa olevat.

  Tuottavuuden lisäämisessä työntekijöiden itsensä johtamisen taitojen kehittäminen tuottaa paremmat tulokset kuin esim. tuotannon tehostus tai teknologian käyttöönotto.

 • Yrittäjän hyvinvointi

  Tutkimustulosten mukaan työkyky on johtajan tärkein ominaisuus ja työkalu. Työkyvyn säilyttämiseen vaikuttaa positiivisesti hyvä ruokavalio, riittävä uni, riittävä fyysinen, psyykkinenja sosiaalinen rasitus.

 • Itsensä johtaminen

  Kasvuyrittäjät arvioivat itseään monien ominaisuuksien osalta myönteisemmin kuin muut yrittäjät, mutta suuren työn imun vaarana saattaa olla loppuun palaminen.

  Suunnittelemattoman ja hallitsemattoman työkuorman riskit: pitkään jatkuessaan stressillä on kuluttava ja aivoja vanhentava vaikutus.

Performance Program pilotti

Performance Programia testattiin puolivuotta kestäneellä pilotilla Yritystehtaan ensimmäisten hautomoasiakkaiden kanssa lokakuusta 2019 alkaen. 

Performance Programin pilottiin osallistuneista 86% koki saaneensa paljon myönteisiä vaikutuksia ainakin yhdellä valmennuksen osa-alueella. Eniten myönteisiä vaikutuksia koettiin unen sekä itsetuntemuksen, kuten omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamiseen sekä oman suorituskyvyn rajojen tunnistamiseen ja kehittämiseen osa-alueilla. 86% vastaajista koki näiden osa-alueiden parantuneen paljon tai jonkin verran valmennuksen johdosta.

70% osallistuneista kertoi saaneensa sopivan ravinnon ja liikunnan myötä lisää energiaa arkeen. Valmennus toi merkittäviä myönteisiä vaikutuksia monille myös kuormituksen säätelyyn eli muun muassa sen tunnistamiseen, kuinka paljon pystyy tekemään töitä, niin että suorituskyky pysyy hyvänä.

performance-program-ei-ole-vain-liikuntaa-vaan-se-on-kokonaisvaltaista-suorituskyvyn-rakentamista-yhdessä-muiden-yrittäjien-kanssa
Performance Program pilootti

Muutoksia hyvinvoinnissa tapahtui jo puolessa vuodessa!

73% SAI LISÄÄ ENERGIAA ARKEEN LIIKUNNASTA
86% KOKI UNEN LAATUNSA PARANTUNEEN
63% OSASI SÄÄDELLÄ PAREMMIN KUORMITUSTAAN

Osallistujien sanomaa

”Todella hieno ohjelma! Olen iloinen, että hyvinvointi nostetaan näin tärkeään rooliin työssä ja yrittämisessä onnistumisessa. Usein siitä vain puhutaan, mutta nyt Yritystehdas konkreettisesti osoitti, että tämä on tärkeää ja siihen halutaan panostaa. Upeaa!”
Performance Program2020
”Hienosti suunniteltu kokonaisuus, jossa hyvinvoinnin eri osa-alueet käytiin monipuolisesti läpi. Toivottavasti tähän panostetaan jatkossakin! Tarvetta on ja hyöty on kiistaton.”
Performance Program2020
”Kiitokset erinomaisesta pilotista. Itselleni parasta oli ohjelman joustavuus ja mahdollisuus valita yksilöidysti itseä kiinnostavat kokonaisuudet oman kehittymisen tueksi”.
Performance Program2020

Haluatko kuulla lisää Performance Programista?

Performance Program on osa Hautomoa.
Ota yhteyttä Hennaan!