Skip to content
Yritystehtaan Henna Kautto tietää, että työhyvinvoinnin strateginen johtaminen on startupille kriittinen menestystekijä

Työhyvinvoinnin strateginen johtaminen startupin menestystekijänä

Työyhteisön hyvinvointi ei ole sattuman kauppaa. Tutkimukset osoittavat, että vain hyvinvoiva kasvuyritys menestyy kestävästi. Siksi työhyvinvoinnin strateginen johtaminen kannattaa valita startupin kivijalaksi. Valmentamiemme kasvuyritysten esimerkit osoittavat, kuinka työhyvinvointia johdetaan menestyksekkääksi erilaisista lähtökohdista.

 

Työhyvinvointiin sijoitettu raha poikii monin verroin takaisin

Raha, jonka startup sijoittaa työhyvinvointiin, tuottaa jopa 6-kertaisesti takaisin. Näin osoittavat useat kansalliset ja kansainväliset tutkimukset. Työhyvinvoinnin strategisella johtamisella on siis parhaimmillaan mittava investointiarvo, yritysvalmentajamme Henna Kautto tähdentää.

Miten työhyvinvointi sitten istutetaan osaksi startupin strategiaa? Olennaista on ensin pohtia, millainen rooli työhyvinvoinnilla on yrityksen arvomaailmassa. Tämän jälkeen mietitään, mitkä yksittäiset asiat organisaatiossa ovat strategisesti merkittäviä työhyvinvoinnin näkökulmasta. Nämä asiat viedään yrityksen työhyvinvointistrategiaan.

”Hyvinvointiteot eivät tapahdu itsestään, vaan toimenpiteitä täytyy toteuttaa, seurata ja arvioida. Tarvittaessa strategiaan liitettyjä toimenpiteitä voidaan muokata aina seuraavalle kaudelle”, Kautto toteaa.

Koska työhyvinvointistrategia läpäisee koko organisaation, siihen on syytä sitouttaa niin hallitus, ylin johto kuin työntekijätkin. Hyvinvointistrategia kannattaa pitää mukana kasvun kaikissa vaiheissa. Strategia kehittyy yrityksen kehittyessä.

Operatiivisella tasolla työhyvinvointia voi johtaa esimerkiksi toimitusjohtaja, hyvinvointijohtaja tai hr-vastaava. Kun työhyvinvointia johdetaan strategisesti, sille pitää varata aina riittävästi budjettia, Kautto muistuttaa.

”Etenkin asiantuntijaorganisaatioissa työntekijät ovat leikkisästi sanottuna tuotannon välineitä, ja siksi heidän hyvinvointiinsa on kohdistettava rahaa samoin kuin vaikkapa koneiden huoltotoimenpiteisiin.”

 

Suorituskykyä ja työhyvinvointia Performance Program -valmennuksesta

Yritystehtaan kaksivuotisessa Hautomo-ohjelmassa valmennetaan kasvuyrittäjiä ja heidän liiketoimintaansa kohti menestyksekästä kasvua. Hautomokonseptiin sisältyy vahvana osa-alueena yrittäjien hyvinvointia ja suorituskykyä tukeva Performance Program -ohjelma.

Performance Program on monipuolinen työhyvinvoinnin johtamisen ohjelma, joka tarjoaa kasvuyrittäjälle konkreettisia eväitä kehittää ja johtaa yksilöiden suorituskykyä, tiimien toimintaa ja kasvun kulttuuria.

”Ohjelma sopii sellaiselle yrittäjälle, joka haluaa jalkauttaa valmennuksen oppeja ja toimenpiteitä omaan yritykseensä. Tavoitteena on, että yrityksen kasvaessa työhyvinvoinnin toimet jäävät sen strategiseksi kivijalaksi siten, että jokainen työyhteisön jäsen voi loistaa”, Kautto taustoittaa.

Yritystehtaan luoma ainutlaatuinen Performance Program –valmennus on rakennettu tutkimustiedon päälle ja sitä vetää kokenut valmennustiimi. Valmennusta optimoidaan jatkuvasti kasvuyrittäjien tarpeiden mukaan ja sen vaikuttavuutta tutkitaan koko työyhteisön hyvinvoinnin näkökulmasta.

Valmennuksen kantavana ajatuksena on, että kestävä liiketoiminta käsittää ihmisten kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin ja sen johtamisen muiden vastuullisuusteemojen lisäksi. Kun tämä ajatus integroidaan startupin strategiaan, ollaan Kauton mukaan jo pitkällä.

”Tärkeintä työyhteisön hyvinvoinnin strategisessa johtamisessa on aloittaminen – vaikka edes pienin askelin. Toimenpiteitä voi muokata ketterästi startupin kasvaessa. Työhyvinvointia voi myös pitää yllä pienemmällä budjetilla ja käyttää ratkaisuihin enemmän luovuutta”, Kautto vinkkaa.

Neljä esimerkkiä työhyvinvoinnin strategiseen johtamiseen

Yritystehtaan Hautomon käyneet asiakasyritykset ovat jalkauttaneet onnistuneesti Performance Program -ohjelman oppeja käytäntöön. Neljä yrityscasea havainnollistaa, miten monin tavoin työhyvinvointi voidaan liittää osaksi yrityksen strategiaa tukemaan organisaation menestystä.

  1. Asiantuntijayritys, jossa Hautomoon tullessa työskenteli alle 20 henkeä, ja nyt henkilöstöä on liki 100: Yritys starttasi puolen vuoden hyvinvointipilotin, johon otettiin mukaan kymmenen työntekijää kehittämään yrityksen hyvinvointikonseptia. Sopivaa konseptia testattiin, johon oli valittu Yritystehtaan Performance-valmennuksesta parhaimmat työkalut ja opit. Konseptia muokattiin edelleen pilottiin osallistuneiden henkilöiden palautteen pohjalta. Pilottivaiheen jälkeen konsepti jalkautettiin koko organisaatioon ja siihen pääsivät mukaan myös uudet työntekijät osana yrityksen perehdytysohjelmaa.
  2. Alle 10 työntekijän yritys, joka pyrkii voimakkaasti laajentamaan tuotantoaan ja siten myös henkilöstömääräänsä: Yrityksen omistaja päätti, että hän haluaa hyödyntää säännöllistä Performance ohjelman valmennusapua erityisesti oman yrityksensä henkilöstön suorituskyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseen. Valmennuksessa työstettiin, miten yritykseen rakennetaan sopiva työhyvinvoinnin malli ja miten sitä johdetaan. Valmennuksessa haarukoitiin tarkoin eri näkökulmat työhyvinvointimallin rakentamiseen ja kartoitettiin mahdollisia hyviä verkostokumppaneita toiminnan käynnistämistä tukien.
  3. Asiantuntijaorganisaatio, jonka tiimi on kasvanut kahdesta henkilöstä 15 työntekijään kahden vuoden aikana: Yritys innostui Performance Programin tiistaitreeni-konseptista. Niinpä yrityksessä pohdittiin, mikä sopisi koko työyhteisölle omaksi treenipäiväksi. Tiistai-iltapäivä koettiin edelleen hyväksi ajankohdaksi ja viikoittaiset ryhmätreenit rakennettiin mukailemaan yrityksen vuosikelloa sen mukaan, milloin on tarpeen aktivoitua ja milloin höllätä. Mukana on kaikille sopivia treenejä: lihaskuntoharjoittelua, kestävyysliikuntaa, lajikokeiluja ja palautumisharjoituksia.
  4. Alle 10 työntekijän asiantuntijaorganisaatio, jolla on kova tavoite kasvattaa henkilöstömääräänsä: Yritys halusi rakentaa työhyvinvoinnin vuosikellon ja tehtävään valjastettiin yksi yrityksen työntekijöistä. Yritys oli toteuttanut aiemmin sisäisen tutkimuksen siitä, millaisia tarpeita työntekijöillä on, ja mitkä asiat he kokevat ongelmallisiksi työn tekemisen ja jaksamisen kannalta. Tutkimuksen löydösten perusteella yritys visualisoi sopivat toimenpiteet vuoden varrelle ja toteutti sen pohjalta hyvinvointiohjelmalle budjetin. Yritystehtaan Performance-valmennuksessa sparrattiin vuosikellon rakentamista alusta loppuun. 

Lue lisää Performance Program -valmennuksesta ja ota askel kohti inhimillisesti kestävää bisnestä ja hyvinvoivaa työyhteisöä.