Skip to content
Henna Kautto17.2.2022 13:01

Yrittäjän jaksaminen työssä: yrittäjän hyvinvointi ei tule sattumalta

Varsinkin startup- tai kasvuyrityksessä työtä on paljon ja yrittäjän jaksaminen on helposti koetuksella. Hyvinvointi ei kuitenkaan ole sattumaa: kasvuyrittäjän työssä jaksaminen perustuu suunnitteluun. 

Henna Kautto toimii Yritystehtaalla yritysvalmentajana Hautomossa sekä vastaa yrittäjien hyvinvointiin ja suorituskykyyn keskittyvästä Performance Program -valmennusosuudesta. Hänellä on kokemusta yli 20 vuoden ajalta erilaisista työhyvinvoinnin projekteista. 

Kauton kokemuksien mukaan yrittäjän hyvinvointi on koko yritystoiminnan perusta, joten jaksamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 


Yrittäjän hyvinvointi - tinkiminen voi johtaa jopa yrityksen kuolemanlaaksoon 

On tunnistettu fakta, että startup-yrityksistä yli puolet menehtyy ensimmäisen kolmen vuoden aikana niin sanottuun kuolemanlaaksoon. Usein syyt yritystoiminnan lopettamiseen ovat taloudellisia, mutta yritysvalmentaja Henna Kautto uskoo, että taustalla voi olla todellisuudessa kyse yrittäjän jaksamisesta. 

“Startup-yrittäjyyden alussa töitä tehdään yleensä pienellä tiimillä. Jos työmäärää ei osata organisoida ja rajata oikein, yrittäjä uupuu usein huomaamattaan. Tällöin myös yrityksen talous jää vähemmälle huomiolle”, Henna Kautto toteaa. 

Kasvuyrittäjän työssä jaksaminen ja työhyvinvointi perustuu työtehtävien suunnittelulle: yrittäjän tulee keskittyä liiketoiminnalle määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseen.  

“Joka päivä pitäisi katsoa kalenteria: mitä tänään on ja mitkä ovat kolme tärkeintä asiaa, mitkä pitää hoitaa. Muut on sitten ekstraa”, Henna Kautto muistuttaa.

Hän neuvoo kirjaamaan tavoitteet ensin esimerkiksi vuosikelloon, jonka perusteella voidaan hahmottaa kuukausien ja sitten viikkojen tavoitteet. Kun yrittäjä tietää, mitä viikon aikana pitää tehdä, on hänen helpompaa suunnitella jokaisen päivän työtehtävät tavoitetta tukeviksi.  

Henna Kauton mukaan yrittäjät kuitenkin usein unohtavat suunnitella kalenteriin myös väljyyttä.

“Monet uuvuttavat itsensä sillä, että he tekevät niin tarkan suunnitelman, että kalenteri ei hengitä välillä. Vauhdissa ei huomaa, jos jotain pitää muuttaa. Sen takia pitää olla tilaa keskustella ja siirtyä välillä kauemmaksi työtehtävistä”, hän sanoo. 

Henna Kautto painottaa, että irtautuminen työtehtävistä pitää tietoisesti ottaa mukaan arkeen - tauot eivät tule sattumalta päivärytmiin kenellekään. Kautto suosittelee kävelylenkkiä työpäivän aikana, sillä tutkimusten mukaan kävely lisää luovaa ajattelua. 

“Moni sanoo, että parhaimmat ajatukset tulevat sellaisessa hetkessä, jolloin ei tavallaan tee töitä. Aivojen välittäjäaineet toimivat paremmin liikkuessa kuin paikallaan istuen. Yksi tapa johtaa itseään voi olla se, että suunnittelee vaikkapa imuroinnin keskelle päivää!” 

Hyvin johdettu ja suunniteltu yritystoiminta tuo parhaan tuloksen - aloitetaanko matka yhdessä?

 

Kasvuyrittäjän työssä jaksaminen suunnitellaan myös vapaa-aikaan 

Kasvuyrittäjän tulee suunnitella ajankäyttöään sekä palautumistaan myös muilla elämän osa-alueillaan, kuten perhe-elämässä ja vapaa-ajalla. Yrittäjä tarvitsee ympärilleen tukijoukon, joten ihmissuhteiden ylläpidosta on hyvä pitää huolta. 

Yrittäjän tulee myös huolehtia riittävästä unensaannista ja säännöllisestä liikunnasta, mutta treenaaminen ei kuitenkaan saisi olla liian rankkaa. Kun työn kuormitus on todella suuri, Henna Kautto neuvoo keskittymään liikunnassa palautumiseen, eli esimerkiksi kävelyyn ja venyttelyyn. Rankemmat treenit voi ottaa mukaan työkuorman jälleen keventyessä. 

“Kun työ stressaa ja kuluttaa, niin silloin vapaa-ajan harrastusten pitää olla vähemmän kuluttavia”, Kautto painottaa.

 

“Hyvinvointi ei ole sattumaa, vaan sen eteen pitää tehdä töitä”
- Henna Kautto, yritysvalmentaja

 

 

Yrittäjän työssä jaksaminen ja uupumus näkyvät tuloksissa 

Pitkittyessään stressi ja väsymys voivat johtaa ylivireystilaan, jolloin keho käy jatkuvasti ylikierroksilla. Yrittäjällä menee lujaa, mutta tuloksia ei silti synny.  

“Ylivireystilassa usein tartutaan kaikkeen ja aloitetaan liikaa. Sitä näkyy paljon. Alivireystilassa taas ei meinaa saada aloitettua mitään. Kaikki asiat alkavat pikkuhiljaa tuntua rankalta”, kuvailee Henna Kautto.

Yrittäjä saattaa vaikkapa vitkastella työtehtävän aloittamista vedoten siihen, ettei tehtävän aloittaminen tunnu juuri nyt hyvältä tai oikealta.

Yritysvalmentaja huomaa yrittäjän uupumisen ja väsymisen merkit monesti siitä, ettei toiminta käynnisty odotetulla tavalla.

“Jos asioiden starttaaminen tuottaa toistuvasti hankaluuksia, pyrimme valmentajina etsimään syyn yhdessä yrittäjän kanssa ja ratkaisemaan solmukohdat käyttäen sopivia osaajia tiimistämme tai verkostostamme”, Kautto kertoo.  

Toinen sudenkuoppa, johon kasvuyrittäjä voi kompastua, on perfektionismi. Henna sanoo, että perfektionismi saattaa jopa estää tekemisen, koska on niin hyvät tavoitteet mihin mennä ja niihin pitäisi mennä täydellisesti.

“Hyvinvointi ei ole sattumaa, vaan sen eteen pitää tehdä töitä”, hän painottaa.  

Yritystehtaan Hautomon Performance Program - valmennusohjelma tarjoaa valmennusta yrittäjän henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, tiimin toimintaan ja kestävän yrityskulttuurin rakentamiseen. Performance Program -valmennuksen tarkoituksena on parantaa yrittäjien suorituskykyä, jotta yritykset kasvavat ja pysyvät elinvoimaisina. 

“Asiakkaat ovat kertoneet, että valmennuksen myötä he näkevät kirkkaammin, mikä hyvinvoinnin merkitys on jokapäiväiselle tekemiselle”, Henna Kautto iloitsee.  

 

Haluatko kysyä jotain Hautomosta tai Performance Programista Hennalta? Laita meille viestiä alta!

 

hautomo

avatar

Henna Kautto

yritysvalmentaja #business #suorituskyky #digi henna@yritystehdas.fi 050 572 1121

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT