Skip to content
Mika Fisk24.1.2022 14:02

Näin kasvuyrityksen valmennus toteutetaan Yritystehtaan Hautomossa

Kasvuyrityksen valmennus tähtää yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen siten, että kasvu on mahdollista. Miten kasvuun valmennetaan Yritystehtaan Hautomossa? Tarkemmin valmennuksen toteutuksesta kertoo yritysvalmentajana toimiva Mika Fisk, joka sparraa yrityksiä Hautomossa erityisesti myyntiin ja markkinointiin liittyvissä aiheissa.


Kasvuyrityksen valmennus tarjoaa loistavat verkostoitumismahdollisuudet

Hautomo on Yritystehtaan tarjoama 24 kuukautta kestävä valmennus startup- ja kasvuyrityksille, joilla on skaalautuva idea ja pyrkimys kansainvälisille markkinoille.

Hautomon kuukausimaksu sisältää valmennuksen sekä yhteisten tilojen käytön. Halutessaan yritys voi myös vuokrata Yritystehtaalta täysin oman työtilan käyttöönsä.

Mika Fiskin mielestä Yritystehtaan upeat tilat ovat iso etu Hautomon yrityksille. Kurkkaa, miltä Yritystehtaan toimitilat Jyväskylässä näyttävät!

“Hautomon yritys voi hyödyntää tiloja sekä omaan, mutta myös omien asiakkaidensa tai yhteistyökumppaneidensa kanssa tapahtuvaan työskentelyyn. Tyylikkäät tilat vahvistavat yrityksen mielenkiintoa ja uskottavuutta asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden silmissä.”

Yhteisissä tiloissa on helppo verkostoitua muiden yrittäjien kanssa.

“Yritystehtaalla on muita samanhenkisiä ja kunnianhimoisia yrittäjiä sekä tiimien jäseniä, joiden kanssa voi jakaa parhaita käytänteitä”, Fisk vinkkaa.

Yritystehtaan järjestämistä tapahtumista voi löytää sekä uusia asiakkaita että yhteistyökumppaneita.

“Yritystehdas vetää puoleensa esimerkiksi rahoittajia ja sijoittajia, ja erilaisia yhteistyömahdollisuuksia tulee ajoittain myös Yritystehtaan omistavien oppilaitosten kautta.”

Nappaa yritysvalmentajamme Vesa Lehtisen vinkit pääomasijoittajan löytämiseen. Valmennuksessa on kuitenkin tarkka rajaus sen suhteen, mitä se ei tarjoa.

“Me emme ota toimeksiantoja yritykseltä, eli me emme tee, tuota tai hanki mitään asiakkaamme puolesta. Meiltä ei saa myöskään valmiita yhteystietolistoja rahoittajiin tai sijoittajiin”, painottaa Mika Fisk.

“Olemme täysipainoinen kumppani yrityksen rinnalla liiketoiminnan edistämiseen ja selkeyttämiseen. En voi esimerkiksi tehdä myyntikampanjaa yrityksen puolesta, mutta mielelläni sparraan yritystä siitä, mihin suuntaan kampanjaa kannattaa viedä”, hän havainnollistaa.

Näin valmennus Yritystehtaan Hautomossa aloitetaan

Jokainen Hautomon yritys on tullut valituksi valmennukseen Yritystehtaan ulkopuolisen raadin päätöksellä. Hautomo aloitetaan sopimalla yhdessä valmennuksen painopisteistä sekä käytännöistä.

“Noin kaksi viikkoa Hautomoon hyväksymisen jälkeen asiakasyrityksen kanssa järjestetään pienimuotoinen tapahtuma, johon tulee mukaan yrityksen tuleva päävalmentaja ja usein myös asiakkuuspäällikkö”, Mika Fisk kertoo.

Usein yrityksen valmennus saattaa kuitenkin alkaa jo ennen varsinaista Hautomoa.

“Esihautomo on yrityksille, joilla kriteerit Hautomoon eivät vielä täyty, mutta näemme yrityksessä olevan potentiaalia.”

Hautomo-sprintti taas on tarkoitettu yrityksille, jotka täyttävät jo viisi Hautomo-valmennuksen kuudesta kriteeristä. Tällöin yritys saa intensiivisen sparrauksen puuttuvan kriteerin täyttämiseksi. Tutustu hautomokriteereihin Hautomo-sivulla.

Yrityksen ja yrittäjän tilannetta katsotaan aina tapauskohtaisesti. Aivan alkutekijöissään oleva liiketoiminta ei välttämättä ole este tuen saamiselle Yritystehtaalta:

“Jos meille tulee tosi kovan luokan tekijä, jolla on todella hyvä idea, niin kyllä me pyrimme pitämään hänet tässä lähettyvillä”, Mika Fisk paljastaa.

Miten kasvuyrityksen valmennus käytännössä toteutetaan?

Hautomo-valmennuksen painopisteet ja päävalmentaja valitaan aina yrityksen toiveita ja tarpeita kuunnellen.

Painopiste vaikuttaa valmentajan valintaan, sillä Yritystehtaan valmentajat ovat erikoistuneet tiettyihin liiketoiminnan osa-alueisiin. Esimerkiksi Mika Fiskin vahvinta osaamisaluetta on myynti.

“Lähtökohta on se, mitä yrityksen bisnes tarvitsee lähitulevaisuudessa. Se, mitä yritys tarvitsee, niin se pyritään myös toteuttamaan”, Mika Fisk lupaa.

“Esimerkiksi erään kasvuyrityksen valmennus on ollut oman ja henkilöstön osaamisen parantamiseen liittyvää, eli miten yrityksen toimintakulttuuri saataisiin osaamista ruokkivaksi.”

“Toisen yrityksen kanssa on keskusteltu hyvin tarkkaan johtamisjärjestelmistä. Sitten taas asiantuntijataustalta tulevan yrityksen kanssa on keskitytty myynnin systemaattiseen tekemiseen ja uusien potentiaalisten asiakasryhmien tunnistamiseen”, Mika Fisk kuvailee.

Hautomon yritys saa kuukauden aikana 4+2 tuntia valmennusta oman tarpeensa mukaan.

“Päävalmentajalta saa neljä tuntia valmennusta ja kaksi tuntia on mahdollista hyödyntää muiden valmentajien kanssa, eli tiettyyn teemaan voi saada sparrausta muiltakin kuin omalta valmentajaltaan”, Mika Fisk sanoo.

Tyypillinen valmennuskuukausi päävalmentajan kanssa sisältää kahden tunnin liiketoimintakatsauksen sekä kaksi tuntia sparrausta jostain tietystä yritykselle tärkeästä aiheesta.

“Liiketoimintakatsaus on ikään kuin liiketoiminnan läpivalaisu. Sen funktio on, että yrityksen ydintiimi pystyy kiireisenkin arjen keskellä pysähtymään ja katsomaan, miten omassa yrityksessä asiat toteutuvat”, Fisk täsmentää.

Kasvuyrityksen valmennus tuo kehitystä ja onnistumisia

Hautomon valmentajat tukevat yrityksiä hyvien tavoitteiden asettamisessa ja tavoitteisiin pääsemisessä. Valmennuksen tarkoituksena on mahdollistaa valmennettaville yrityksille mahdollisimman tehokas resurssien suuntaaminen.

Hautomoon osallistuvilta yrittäjiltä ja toimitusjohtajilta valmennus vaatii Mika Fiskin mukaan aitoa halua saada valmennusta ja ulkopuolista näkemystä yrityksen toimintaan.

“Hautomoon hyväksytyn yrityksen on aktiivisesti edistettävä omaa liiketoimintaansa, jotta Hautomo-yhteistyön edellytykset ovat olemassa. Tämän lisäksi ainoa asia, jota edellytämme, on hyvähenkinen ja eteenpäin pyrkivä tapa suhtautua yhteistyöhön”, toteaa Mika Fisk.

“Käytännön tasolla valmennus vaatii sitoutumista yhteisesti sovittuihin tapaamisiin ja asioihin”, hän lisää.

"Näen työssäni myös asiakasyritysten operatiivista puolta ja on hieno nähdä, miten valmennustyössä tehdyt asiat helpottavat heidän työtään. He pystyvät keskittymään entistä paremmin bisneksen ja oman työnsä kannalta olennaisiin juttuihin."
- Mika Fisk, yritysvalmentaja Yritystehdas

 

Mika Fisk iloitsee lukuisista onnistumisista, joita hän on kokenut valmennettavien yritysten kanssa. Hänen mieleensä ovat jääneet kokeneet yrittäjät, joiden ajattelu on valmennuksen myötä laajentunut näkemään uusia puolia liiketoiminnasta. Upea onnistuminen on ollut myös, kun tutkijataustainen yrittäjä on saanut omalle tuotteelleen monia uusia asiakkaita ja kasvua.

“Näen työssäni myös asiakasyritysten operatiivista puolta ja on hieno nähdä, miten valmennustyössä tehdyt asiat helpottavat heidän työtään. He pystyvät keskittymään entistä paremmin bisneksen ja oman työnsä kannalta olennaisiin juttuihin”, havainnollistaa Fisk.

“Hautomo-yrityksen kokemus siitä, että mikä toimii ja millä tavalla, on meille erittäin tärkeää ja käymme siitä dialogia säännöllisesti valmennettavien kanssa”, Mika Fisk painottaa.

Moni valmennettava on antanut kiitosta erityisesti valmennustapaamisten systemaattisuudesta.

“Hautomo tarjoaa yritykselle sopivan henkilön kulkemaan matkaa heidän rinnallaan. Valmentaja haastaa, kannustaa ja on myös henkisenä tukena kasvuyrittäjyyden aallokoissa”, Mika Fisk tiivistää.

Yritystehtaan Hautomoon on jatkuva haku! Tutustu alta tarkemmin yritysvalmentajaamme Mika Fiskiin videolta ja  Hautomoon!

avatar

Mika Fisk

yritysvalmentaja #strategia #myynti #viestintä mika@yritystehdas.fi 040 705 9517

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT