Skip to content
kasvuyrityksen rahoitusvaihtoehdot vaativat yritykseltä rahoituskelpoisuutta, joka vaatii työtä
Marko Sorri22.2.2022 14:12

Kasvuyrityksen rahoitusvaihtoehdot edellyttävät rahoituskelpoisuutta

Yrityksen kansainvälistyminen sekä kasvusuunnitelman jalkauttaminen tarkoittaa lähes aina tarvetta ulkopuoliselle rahoitukselle, jolloin yrityksen rahoituskelpoisuus nousee olennaiseksi kysymykseksi. Erilaiset kasvavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot edellyttävät tiettyjen kriteerien täyttymistä rahoituksen saamiseksi.  

Aiheesta kertoo yritysvalmentajamme Marko Sorri, joka valmentaa startup- ja kasvuvaiheessa olevia yrityksiä Yritystehtaan Hautomossa. Marko toimii myös konsulttina pidemmällä oleville yrityksille. Lisäksi hän auttaa yrityksiä valmistautumaan Rahoituspaneeliin Rahoitusvalmennuksessa.


Yksittäinenkin asia voi vaikuttaa yrityksen rahoituskelpoisuuteen 

Marko Sorrin mukaan yrityksen rahoituskelpoisuus on suuri kokonaisuus, jossa yksittäiselläkin asialla voi olla merkitystä.  

“Esimerkiksi oman pääoman tilanne, verovelka tai jossain tapauksessa jopa yrityksen ikä voi vaikuttaa rahoituskelpoisuuden menetykseen joidenkin instrumenttien suhteen”, Sorri avaa. 

Rahoituskelpoisuutta arvioidaan erilaisten suunnitelmien, laskelmien sekä näyttöjen perusteella.  

“Muun muassa liiketoimintamalli, markkinaymmärrys, kilpailutilanne, tarvittava rahoituskokonaisuus, liiketoiminnan riskit ja mahdollisuudet, avainhenkilöiden taustat sekä uskottava liiketoimintasuunnitelma ovat asioita, joita käydään läpi, kun arvioidaan rahoituskelpoisuutta”, kertoo Marko Sorri. 

Hänen mukaansa rahoittajien vaatimiin dokumentteihin vaikuttaa myös esimerkiksi rahoituskierroksen rakenne, eli se, kuinka paljon haetaan julkisen ja yksityisen puolen rahoitusta.  

“Eri rahoitusinstrumentteihin tarvitaan suunnitelmia, herkkyysanalyyseja, kannattavuuslaskelmia, kassavirtaennusteita, tulos- ja tase-ennusteita. Kansainvälistymiseen liittyviä dokumentteja on myös.” 

Kehitätkö yrityksesi rahoituskelpoisuutta jatkuvasti ja onko se yksi mittari yrityksen johdossa?  Ota aihe haltuun – tutustu Rahoitusvalmennukseemme! 

Mitä erilaiset kasvavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot edellyttävät rahoituksen saamiseksi? 

Yrityksen taloustilanne on yleisin syy sille, ettei yritys ole rahoituskelpoinen. 

“Selkeä syy löytyy usein yrityksen nykyisestä taloustilanteesta: oma pääoma on menetetty, on verovelkaa tai kassa liian tiukalla, jolloin kiitorata on loppumassa”, Marko Sorri toteaa.  

Eri rahoitusinstrumentteihin liittyy kuhunkin omia kriteerejään, jotka on hyvä huomioida rahoituskierrosta suunnitellessa. 

Julkisen rahoituksen ja pankkien tärkeimmät rahoituskelpoisuuteen vaikuttavat tekijät 

“Julkisen puolen rahoituksissa merkitsee paljon projektin soveltuvuus haettavan rahoituksen kriteereihin. Pitää olla jokin rajattu projekti, jota varten rahoitusta haetaan. Niissä painottuvat uudet työpaikat tai uudet innovaatiot, kaupalliset mahdollisuudet tai kasvu kansainvälisille markkinoille”, kertoo Marko Sorri.  

Syy rahoituskelpoisuuden puuttumiseen julkisen puolen rahoitusta hakiessa liittyy usein yrityksen taloustilanteeseen tai omarahoitusosuuteen. Monesti yrityksessä ei ole myöskään hahmotettu tarpeeksi hyvin sitä, mitkä ovat rahoituksen kriteerien suhteen hyväksyttäviä kuluja projektissa. 

“Julkisella puolella yleinen syy rahoituksen epäämiseen on se, että toimenpiteet ovat liian myyntipainotteisia tai tehdään kehittämistyötä tavalliseen tapaan. Ne eivät luo pohjaa uusille innovaatioille tai liiketoiminnalle”, Sorri tarkentaa.  

Jos yritys hakee rahoitusta pankilta, tärkein rahoituskelpoisuuteen liittyvä asia on takaisinmaksukyky.  

“Pankki arvioi takaisinmaksukykyä korkojen kera, yrityksen vakuuksia, yrittäjän takausmahdollisuuksia ja rahoituskierroksen rakennetta: onko se puhtaasti vieraan pääoman ehtoista rahoitusta vai täydentääkö se kokonaisuutta”, listaa Marko Sorri. 

Pääomasijoittajat arvioivat rahoituskelpoisuutta kasvumahdollisuuksien kautta 

Oman pääoman ehtoisessa rahoituksessa rahoituskelpoisuuden kriteerit taas painottuvat siihen, onko sijoittajan mahdollista tehdä sijoituksellaan voittoa. 

“Sijoittajat arvioivat arvonnousumahdollisuutta sekä exit-skenaariota muutaman vuoden sisällä, liiketoiminnan kannattavaa kasvua sekä kilpailuetua laajemmilla markkinoilla”, Sorri sanoo.  

Jos neuvottelut pääomasijoittajien kanssa kariutuvat, syynä voi olla esimerkiksi epäuskottava kasvusuunnitelma, markkinaymmärryksen puute tai tiimin heikko sitoutuminen. 

“Sijoittajilla syynä voivat olla tiimin puutteelliset näytöt tai se, että liiketoimintamalli on vielä todistamatta. Joissain tapauksissa tiimin heittäytyminen ja sitoutuminen rahoituskierrokseen ja kasvuun vaikuttavat rahoituskelpoisuuteen”, kertoo Marko Sorri.  

Marko Sorri haluaa kuitenkin muistuttaa jokaisen yrityksen kaikista tärkeimmästä rahoituksesta: 

“Kaikkein paras rahoitus tulee tyytyväisiltä asiakkailta. Jossain vaiheessa, vaikka haettaisiinkin rahoitusta julkiselta ja yksityiseltä puolelta, niin liiketoiminnan pitää kuitenkin kattaa koko tulovirta.” 

 

Kasvavan yrityksen rahoituksen saaminen ja rahoituskelpoisuus vaativat ajankäyttöä yrittäjältä 

Rahoituskelpoisuuden osoittaminen: Taklaa ensin kolme haastetta 

Marko Sorrin kokemuksen mukaan kasvuyrityksissä rahoituskelpoisuuden osoittamiseen ja rahoituksen saamiseen liittyy kolme isoa haastetta.  

 1. “Kasvuyrityksissä haasteena on se, että rahoituskierroksen järjestäminen vaatii paljon aikaa ja energiaa, joka on pois muusta toiminnasta”, hän sanoo. 

 2. Uskottavan ja toteuttamiskelpoisen kasvusuunnitelman laatiminen ja sen pitchaaminen aiheuttaa haasteita varsinkin ensimmäistä rahoituskierrostaan järjestävälle yritykselle.

 3. Isoja haasteita aiheuttaa viestintä. 

“Usein rahoitusta haetaan, kun ollaan siirtymässä uuteen kasvun vaiheeseen tai esimerkiksi uuteen markkinaan.”, kertoo Sorri. Tällöin sijoittajille pitää pystyä viestimään se, miten yritys aikoo toimia uudessa murrostilanteessa ja miten tuloksia tullaan saavuttamaan, jotta sijoittaja pystyy näkemään toteuttamiskelpoisen kokonaisuuden.  

Aikaa kannattaa kuitenkin asialle raivata, sillä hyvin tehty strategialähtöinen kasvusuunnitelma on avainasemassa rahoituskierrokseen lähtiessä. ”Hyvä suunnitelma ja hiottu esitys kiteyttävät rahoituskelpoisuuden ulkopuolisille tahoille ymmärrettävällä tavalla. Pitchaamista kannattaa treenata ja hakea näkemystä lopulliseen suunnitelmaan myös tiimin ulkopuolelta.” Sorri kiteyttää. 

Aikaa kannattaa kuitenkin asialle raivata, sillä hyvin tehty strategialähtöinen kasvusuunnitelma on avainasemassa rahoituskierrokseen lähtiessä. ”Hyvä suunnitelma ja hiottu esitys kiteyttävät rahoituskelpoisuuden ulkopuolisille tahoille ymmärrettävällä tavalla. Pitchaamista kannattaa treenata ja hakea näkemystä lopulliseen suunnitelmaan myös tiimin ulkopuolelta.” Sorri kiteyttää. 

Näin yritys voi parantaa rahoituskelpoisuuttaan

Mikäli yritys haluaa parantaa rahoituskelpoisuuttaan, on Marko Sorrin mukaan avainasemassa se, että yrityksessä päätetään ottaa rahoituskelpoisuus jatkuvan tarkastelun alle.   

Käytännössä se vaatii näitä toimenpiteitä:   

 • määritellään suorituskykymittarit eli KPI:t (esimerkiksi myynnin onnistuminen, katerakenne ja kannattavuuslaskelmat), joiden kautta rahoituskelpoisuuden kehittymistä seurataan 
 • hankitaan uusia ja kehitetään olemassa olevia asiakkuuksia 
 • luodaan onnistumisen kierre ja viestitään saavutuksista potentiaalisille sijoittajille 
 • ennakoidaan rahoituksen tarve ja hankitaan rahoitusta ajoissa 
 • huolehditaan kassasta ja pidetään yrityksen kassassa vähintään kolmen kuukauden kuluja vastaavaa puskurirahaa 
 • pidetään kate- ja kulurakenne sekä vakavaraisuus tasapainossa 
 • päätetään, missä tilanteessa jarrutetaan ja aloitetaan sopeuttamaan yrityksen toimintaa tai etsimään kassaa paikkaavia keinoja 
 • laaditaan vastaukset tyypillisimpiin sijoittajien kysymyksiin yhdessä yrityksen avainhenkilöiden kanssa 

  

Erityisesti listan viimeinen kohta voi olla ratkaiseva tekijä sijoittajan päätökselle:  

“Ammattimainen sijoittaja haastattelee useampia tiimin jäseniä eri aikaan ja rahoituskelpoisuuteen vaikuttaa se, ovatko viestit ja dokumentit ristiriitaisia vai eheitä”, Marko Sorri huomauttaa.  

Ymmärrystään rahoituskelpoisuudesta voi parantaa Sorrin vetämässä Rahoituspaneelivalmennuksessa. Jokaisella kerralla käsitellään 20 kysymystä, joita sijoittajat yleensä kysyvät.  Yhteensä neljällä kahden tunnin mittaisella valmennuskerralla keskitytään Rahoituspaneeliin valmistautumiseen, jossa yritys pääsee testaamaan omaa rahoituskelpoisuuttaan. Rahoituspaneeli järjestetään yhteistyössä Suomen Yrityskehitys Oy:n ja Yritystehtaan kanssa muutamia kertoja vuodessa.  

Yritys saa Rahoituspaneelista palautetta sijoittajilta ja rahoittajilta liikeideasta, rahoituskelpoisuudesta ja esityksestä. Rahoituspaneeliin kautta voi luoda kontakteja mahdollisiin tuleviin sijoittajiin.   

Marko Sorri suosittelee Rahoituspaneelia kasvuhaluisille yrityksille, joilla on halu testata omaa rahoituskelpoisuuttaan.   

“Palautteiden mukaan osallistujat ovat saaneet arvokkaita näkemyksiä ja suoria kontakteja uusiin sijoittajiin, joiden avulla he ovat voineet parantaa oman yrityksen rahoituskelpoisuutta”, Sorri iloitsee.  

 

Kirkasta näkemystäsi rahoituskierroksen toteutumisesta – tutustu Rahoitusvalmennukseen!


Jäikö mieleesi jotain kysyttävää Markolta? Laita kysymyksesi tulemaan Markolle!

 

avatar

Marko Sorri

yritysvalmentaja, CEO #business #kansainvälisyys #rahoitus marko@yritystehdas.fi 040 585 5238

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT