Skip to content
Katriina Lahtinen23.5.2023 14:59

Ihmisiä, innostamista, innovaatioita – kuinka vahvistamme tutkimuslähtöistä innovaatiotoimintaa Jyväskylässä

Kuinka helppoa tutkijoiden on kehittää uusia innovatiivisia ratkaisuja Jyväskylässä? Miten innovaatiopalvelujen tuottajat eri organisaatioissa kokevat työnsä ja sen haasteet? Millaiseksi organisaatioiden johto näkee tilanteen? Olemmeko nousevalla vai laskevalla käyrällä innovaatioiden suhteen?

Yritystehdas on ollut puolitoista vuotta mukana yhdessä kaupungin, Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun ja VTT:n kanssa Innovaatioverkosto ja –logistiikka (Ivelo)-hankkeessa. Tavoitteena on ollut synnyttää lisää tutkimuslähtöistä liiketoimintaa Jyväskylään ja avata mahdollisuuksia lisätä tutkimuslöydösten yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ivelo-hankkeessa on kuunneltu innovaatioita kehittävien tarinat ja niitä on tarkasteltu tutkimusten ja raporttien pohjalta sekä asiantuntijoiden ja käytännön toimijoiden kanssa. Hankkeessa syntyneessä aineistossa kuuluu sekä tutkijoiden ja kehittäjien äänet että innovaatiopalvelujen käytännön toimijoiden ja johdon näkemykset ja ajatukset. Hankkeen loppuraporttiin on koottu haastattelujen, työpajojen ja kirjallisuuskatsausten tulokset ja esitetty johtopäätökset ja suositukset. Voit ladata loppuraportin artikkelin lopusta!

 

Aktivointia, rahoitusta, palveluita ja viestintää

Ivelo-hankkeen aikana havaittiin, että yhteinen tekeminen osapuolien ja tutkijoiden kesken oli viime vuosina selvästi vähentynyt. Tutkijoiden rohkaisu ja aktivointi löydöksistä viestimiseen ja niiden hyödyntämiseen oli hiipunut. Vaikka hyvää toimintaa oli yhä paljon, se tapahtui usein yksittäisinä irrallisina toimenpiteinä. Koronarajoitukset ovat suurin syy negatiiviseen kehitykseen, mutta taustalla havaittiin myös ilmeinen tarve yhteiselle innovaatiostrategialle ja sitä toteuttavan toiminnan ohjaukselle.

Kullakin toimijalla on oma, usein lainsäädännön tai rahoittajan määrittelemä tehtävä ja palvelutarjonta, kun taas osa toimijan tekemisestä palvelee muitakin osapuolia. Tutkijan näkökulmasta tarjonnan tulisi olla innostava, looginen, yhtenevä ja näkyvä. Siksi kunkin osapuolen tarjontaa on syytä terävöittää ja sisältöä tarkentaa. Tarjonnan tuotteistamisessa ja kehittämisessä mallia voisi ottaa yritysmaailmasta.

Erityinen suositus on tehdä hankkeessa pilotoidusta tutkijoiden ja hyödyntäjätahojen kohtaamisten järjestäminen toistuvaksi. Se vaatii jatkuvaa panostusta, mutta Jyväskylän monitieteinen ympäristö tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet.

Innovaatiotoiminnasta ei voi puhua korostamatta rahoituksen merkitystä. Yritystehtaan tarjoama tuotekehitysrahoitus sai hyödyntäjiltä erinomaista palautetta. Minimisuositus on  varmistaa sen jatkuminen, mutta mieluummin moninkertaistaa rahoituksen määrä, samalla kuitenkin kriteerit säilyttäen. Soveltuvuusselvitys (PoC) on oleellinen askel tutkimuksen kaupallistamisessa. Hankkeen haastatteluissa toivottiin pikaista parannusta PoC-rahoituksen saatavuuteen Jyväskylässä; alueelta puuttuu 10-50 k€ rahoitus tuotekehitysrahan ja mahdollisen Business Finland- tai muun tuen väliin.

Tutkimushankkeisiin ja –löydöksiin liittyvä viestintä on Jyväskylässä aktiivista. IVELO-hankkeessa luotiin viestintäkonsepti, joka voi auttaa terävöittämään viestien sisältöä ja rakennetta eri yleisöille. Konsepti oli alkua: yhteistä suunnittelua tarvitaan lisää ja se varmasti parantaa mielikuvaa Jyväskylästä innovaatiokeskuksena. Toinen suositus liittyy tutkijoille suunnattuun viestintään. Uutisen versioimista tutkijan arkeen vahvemmin liittyväksi ja julkaisua tutkijan käyttämissä kanavissa kannattaa kokeilla! Tutkijaa innostaa, miltä uutiseen johtanut kehitys näytti tutkijan silmin: mitä tapahtui tutkimusryhmässä ja rahoituksessa, millaista yhteistyötä tehtiin, miten tarjolla olevia palveluja käytettiin, miten tulosten omistajuus ratkaistiin jne.

Yliopiston, ammattikorkeakoulun ja VTT:n tutkimustoiminta on poikkeuksetta valtakunnallista ja useimmiten kansainvälistä. Siksi vahvoja linkkejä kaupungin ulkopuolelle pitää entisestään lisätä. Hankkeen suosituksena paikkansa on silti kaupungin ja seudun omien tutkijoiden ja toimijoiden yhteistyön vahvistamisessa ja ohjaamisessa. Yhteistyön tekeminen on mukavaa, ja hankkeen aikana haikailtiin usein kyläyhteisö –tyyppistä meininkiä innovaatiotoimintaan kyläpäälliköineen, toreineen ja tapahtumineen. Yhteinen näkemys, meininki ja suunta ovat myös ehdottomia etuja, kun haetaan hankerahoitusta tai houkutellaan tutkijoita ja yrityksiä sijoittumaan Jyväskylään.

Loppuraportti liitteineen julkaistiin 23.5. hankkeen lopputapahtumassa ”Keväinen verkostoiltapäivä - Kohti vaikuttavampaa T&K-toimintaa ja innovaatioita”. Lataa hankkeen loppuraportti liitteineen alta.

Ivello-loppuraportti-cta kopio

Jos linkki ei avaudu kuvasta klikkaamalla, voi kokeilla tästä.

Yritystehdas on ollut puolitoista vuotta mukana yhdessä kaupungin, Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun ja VTT:n kanssa Innovaatioverkosto ja –logistiikka (Ivelo)-hankkeessa, jonka tavoitteena on ollut synnyttää lisää tutkimuslähtöistä liiketoimintaa Jyväskylään ja avata mahdollisuuksia lisätä tutkimuslöydösten yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Hanke rahoitettiin ELY-keskuksen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksesta osana REACT-EU:n EAKR-toimenpiteitä. Business Jyväskylä eli Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö vastasi hankkeen toteutuksesta.

avatar

Katriina Lahtinen

palvelumuotoilija & palvelumuotoiluvalmentaja #palvelumuotoilu #asiakasarvo #haasteet #tulevaisuus katriina@yritystehdas.fi 040 529 5783

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT