Skip to content
IMG_3474-Ulla-Halonen
Yritystehdas15.9.2023 14:19

Tutkimustyö ponnahduslautana yrittäjyyteen

Väitöskirjan annin voi valjastaa yhteiskunnallisesti merkittäväksi yritystoiminnaksi. Tutkija Ulla Halonen tarjoaa nyt Geronomin yrittäjänä tietoa, tukea ja terapiaa muistisairaiden läheisille ja ammattilaisille. Yrittäjävalmennus antoi hyvät eväät heti yrittäjyyden alkutaipaleelle. 

Muistisairaus on salakavala tauti. Se vaikuttaa paitsi sairastuneen elämään myös hänen läheisiinsä. Ulla Halonen havahtui työelämässä ollessaan huolestuttavaan tilanteeseen, että muistisairaat ja heidän läheisensä jäävät usein liian yksin.

Halonen kiinnostui asiasta niin paljon, että hän päätti perehtyä siihen lisää. Työ Keski-Suomen muistiyhdistyksellä sai jäädä, kun Halonen ryhtyi väitöskirjatutkijaksi. Pari vuotta myöhemmin hän väitteli Jyväskylän yliopistossa aiheesta ”Muistisairaiden omaishoitajat palvelujärjestelmässä”.  

 

”Kun päätin perustaa yrityksen, tiesin, miten paljon siinä riittää opeteltavaa ja tehtävää. Koin, että valmennuksen ilmainen sparrausapu veisi eteenpäin ja olisi hyödyksi, koska muuten on tosi yksinäistä lähteä yksinyrittämään.”

 

”Tutkimukseni vahvisti havaintoani siitä, että muistisairaiden läheiset paikkaavat sairastuneelta puuttuvia palveluja, mutta he jäävät myös itse usein palvelujärjestelmän ulkopuolelle. Omaishoitajat saavat todella vähän etenkin henkistä tukea”, Halonen kuvailee.

Vielä väitöskirjaa tehdessään eräs puolituttu tiedusteli Haloselta, voisiko hänen äitinsä saada henkistä tukea tai terapiaa muistisairaan läheisenä. Yhteydenotto sai Halosen pohtimaan, voisiko väitöstutkimuksen valjastaa myös yritystoiminnaksi.

Keväällä 2022 Halonen huomasi Jyväskylän yliopiston sivuilla Ideasta yritykseksi -valmennuksen. Verkkokurssilla hän pääsi jalostamaan yritysideaansa ja tekemään liiketoimintasuunnitelman. Valmentajien kannustava palaute innosti hakemaan Yrittäjävalmennukseen

”Kun päätin perustaa yrityksen, tiesin, miten paljon siinä riittää opeteltavaa ja tehtävää. Koin, että valmennuksen ilmainen sparrausapu veisi eteenpäin ja olisi hyödyksi, koska muuten on tosi yksinäistä lähteä yksinyrittämään.”

Yrittäjävalmennus starttasi syyskuussa 2022 alkutekijöistä, sillä Halonen viimeisteli tuolloin vielä väitöskirjaansa. Geronomin toiminta käynnistyi kunnolla valmennuksen myötä loppuvuodesta. 

 

Lisää rohkeutta myyntiin ja asiakashankintaan   

Vuoden kestävässä Yrittäjävalmennuksessa Halonen pääsi rakentamaan kokonaisuuden sisällön yhdessä valmentajansa Pasi Teräväisen kanssa. He keskittyivät etenkin myyntiin, markkinointiin ja tuotteistamiseen.

Valmennuksessa Halonen rakensi myyntiprosessin kuntoon ensimmäisestä yhteydenotosta lähtien. Hän kävi valmentajansa kanssa konkreettisesti läpi, ketkä voisivat olla potentiaalisia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita.

”Valmennuksen myötä kynnys ottaa yhteyttä organisaatioihin madaltui. Nyt kontaktoin ihmisiä paljon rohkeammin. Silti asiakashankinta vaatii yllättävän paljon työtä”, Halonen toteaa.

Myyntityötä helpottaakseen Halonen paneutui valmennuksessa palvelumuotoiluun, jotta Geronomin palvelut olisivat mahdollisimman selkeitä. Nyt yrityksen palvelutarjonta koostuu yleisöluennoista, ammattilaisille suunnatuista koulutuksista sekä yksilötyöskentelystä muistisairaiden läheisten kanssa. 

”Alun perin perustin yrityksen tarjoamaan tietoa ja henkistä tukea, mutta ihmiset kaipaavat ennemmin helpommin ostettavaa terapiaa. Valmistun joulukuussa lyhytterapeutiksi, mikä vastaa tähän kysyntään.”

Jotta ihmiset löytävät jatkossa Geronomin, Yrittäjävalmennuksessa ei unohdettu markkinoinnin merkitystä. Halonen toteutti yritykselleen muun muassa verkkosivut ja hioi sisältöjä valmennuksen oppien avulla. Hän teetätti myös fyysiset esitteet, jotka sopivat Geronomin kohderyhmälle.  

IMG_3435-Ulla-Halonen

 

 

Tutkijan ja yrittäjän roolit tukevat toisiaan

Miltä sitten on tuntunut hypätä tutkijan kammiosta yritysmaailmaan? Halosen mielestä tutkijan ja yrittäjän työn yhdistelmä on melko harvinainen, eikä hän ole tavannut kovin montaa henkilöä, joka olisi vastaavassa tilanteessa.

”Äkkiseltään tutkijan ja yrittäjän rooleissa ei tunnu olevan mitään yhteistä. Tutkija perehtyy tutkimukseen ja keskittyy vain siihen. Yrittäjän taas pitää tehdä monenlaisia konkreettisia asioita, kuten myydä, markkinoida, tuotteistaa ja hoitaa kirjanpitoa.”

Halosen mielestä tutkijan työ on myös varsin yksinäistä pakertamista, kun taas yrittäjänä saa olla sosiaalinen ja toimia yhdessä ihmisten kanssa.

Parhaillaan Halonen työskentelee osa-aikaisesti sekä tutkijana että yrittäjänä. Hänestä on tuntunut luontevalta yhdistää kaksi erilaista työnkuvaa, koska hän pitää vaihtelusta.

”Tutkijana ja yrittäjänä voin määritellä aikatauluni itse. Esimerkiksi yksilötapaamisia, luentoja ja koulutuksia ei yleensä haluta aamupäivään, joten silloin voin tehdä hyvin tutkijan töitä.”

Koska Halonen työskentelee yrittäjänä saman kohderyhmän kanssa, jota hän myös tutkii, hän voi olla varma omasta asiantuntemuksestaan. Asiantuntijan asema lisää yrityksen uskottavuutta: ”Tutkijan työ tuo osaamista ja pääomaa yritystoimintaan. Yrittäjyys taas muistuttaa siitä, että tutkimusta ei tehtäisi vain tutkimuksen vuoksi, vaan siitä on ihmisille konkreettista hyötyä.”

Oletko tutkija, opiskelija tai työntekijä Jyväskylän yliopistossa? Tutustu Yrittäjävalmennukseen, voisiko se toimia myös sinulle ponnahduslautana kohti yrittäjyyttä.  

 

Yrittäjävalmennus kannustaa kehittymään 

Halonen on toiminut yrittäjänä nyt noin vuoden. Hän katsoo tulevaisuuteen luottavaisesti. Vaikka Geronomin toiminta on alkanut vakiintua, Halonen kehittää liiketoimintaansa edelleen. Kokeilut ovat tervetulleita, jotta potentiaaliset asiakkaat löytävät palvelujen äärelle.

 

”Suurin merkitys valmennuksesta oli se, että sain puhua yrityksestä jonkun osaavan ihmisen kanssa ja peilata ideoitani. Yksin ei tule miettineeksi kaikkia asioita. Henkilökohtainen sparraus täytti odotukseni, ja innostus edistää yritystoimintaa kantoi koko valmennuksen ajan.”

 

Jatkoa varten Halosella riittää ideoita. Hän haluaisi kokeilla, miten palveluiden skaalaaminen onnistuisi verkossa ja miten omaishoitajan rinnalle voisi luoda mallin omasta tukihenkilöstä.

”Olen sen verran ideologinen yrittäjä, että minun on vaikeaa viedä yritystäni sellaiseen suuntaan, joka ei tunnu omalta. Pohdin siis edelleen, millainen yrittäjä haluan olla ja millaisille palveluille on kysyntää. Esimerkiksi tykkään tehdä yksilötyötä, vaikka se ei ole taloudellisesti niin järkevää.”

Yrittämisen vastapainona Halonen on mukana Muistisairaat yhteiskunnassa -tutkimushankkeessa. Hanke on aiheensa puolesta jatkoa Halosen omalle väitöstutkimukselle, joten hän saa vahvistaa omaa osaamistaan asiantuntijana.

Tutkijan maailmasta ponnistavalle Haloselle Yrittäjävalmennus on toiminut lähtölaukauksena yrittäjyyden tielle. Hän suosittelee valmennusta kaikille vastaavassa tilanteessa oleville tutkijoille, jotka suunnittelevat omaa yritystoimintaa.

”Suurin merkitys valmennuksesta oli se, että sain puhua yrityksestä jonkun osaavan ihmisen kanssa ja peilata ideoitani. Yksin ei tule miettineeksi kaikkia asioita. Henkilökohtainen sparraus täytti odotukseni, ja innostus edistää yritystoimintaa kantoi koko valmennuksen ajan.”

yrittäjävalmennus-cta-1