Skip to content
Yritystehdas15.6.2021 14:13

Vastavuoroisuutta hierarkian sijaan - tällaista verkostojohtaminen on

Kuuleva Oy on yksi Yritystehtaan Hautomo-valmennukseen osallistuvista yrityksistä. Psykoterapiapalveluita tarjoavalle Kuuleva Oy:lle lämminhenkisyys työyhteisössä perustuu erityisesti verkostojohtamisen keinoihin. Miten verkostojohtaminen Kuulevassa käytännössä toteutuu ja miten johtamista kehitetään yrityksen kasvaessa? 

Kun yritys kasvaa, tarvitaan johtamisen kehittämistä 

Kuulevan psykoterapiapalvelut toimivat aiemmin Koulutusavain Oy:n alla. Vuoden 2020 alussa Kuulevasta tehtiin oma yritys, jota päätettiin lähteä kehittämään eteenpäin psykoterapian ehdoilla. Kuulevan toiminta on laajentunut merkittävästi: toimintaa on nykyisin seitsemällä eri paikkakunnalla ja työntekijöitä aiemman 15:n sijaan noin 50. Kasvun myötä johtamistapaa ja yrityksen sisäisiä prosesseja on kehitetty paljon. 

Yrityksen liiketoiminta on käynnistetty 5 vuotta aiemmin ja liikkeenjohdon toimintatavat ovat hallussa. Kuuleva lähtikin Yritystehtaan Hautomo-valmennukseen hakemaan tukea kasvuvaiheeseen, eli niin sanotusti seuraavalle tasolle siirtymiseen. Lue täältä, mistä Hautomossa on kyse.

Hautomo-valmennuksessa on Kuulevan kanssa keskitytty muun muassa johtamisen kehittämiseen. Kuulevan työyhteisöt ovat noin 10 terapeutin muodostamia yhteisöjä eri puolilla Suomea, joten laadukas verkostojohtaminen on olennaista. Johtotehtäviin on muun muassa otettu enemmän mukaan digitaalisia työvälineitä.

Kuulevan ytimessä ovat terapeutit, joille yritys haluaa tarjota Suomen lämminhenkisimmän työyhteisön. Lopulta asiakkaita ovat kuitenkin terapiapalveluita käyttävät ihmiset. Kuuleva Oy:n kehitysjohtaja ja osakas Hugo Miskala kiteyttää Kuulevan perusajatuksen näin: ”Jotta voidaan tarjota laadukkaita terapiapalveluita asiakkaille, tarvitaan hyvinvoiva työyhteisö.”  

Kuulevalla on käynnissä yrityksen psykoterapeuteille tarkoitetun hyvinvointiohjelman kehitystyö, sillä terapeuttien hyvinvointi on tärkeää paitsi terapeutin itsensä, myös asiakkaiden ja työyhteisön kannalta. Ohjelman pilotti on parasta aikaa käynnissä ja sitä kehitetään palautteen perusteella. Pilootti on saanut inspiraatiota Yritystehtaan Hautomon Performance Programista.

Verkostojohtaminen eroaa perinteisestä johtamistyylistä - ei hierarkiaa, vaan keskustelua ja vastavuoroisuutta 

Kasvavassa yrityksessä toimintojen järjestämistä on pitänyt miettiä uudestaan. Hugo Miskalan mukaan olennaista Kuulevassa on lämminhenkisyys, läheisyys ja mutkattomuus, ja nämä asiat halutaan säilyttää myös yrityksen kasvaessa.

”Yritystoimintaan tarvitaan rakennetta ilman, että menetetään kuitenkaan sitä joustoa ja lämminhenkisyyttä, mitä Kuulevassa on”, hän toteaa. 

Asiakkuuksien johtaminen on ollut onnistunutta, sillä kiitosta lämminhenkisyydestä on tullut sekä terapeuteilta että heidän terapia-asiakkailtaan. Lämminhenkisyys näkyy Kuulevan johtamisessa muun muassa keskustelevana työkulttuurina.

”Mitä tahansa muutoksia tehdäänkin, niin niistä keskustellaan meidän työyhteisömme terapeuttien kanssa”, kertoo Hugo Miskala. 

Verkostojohtaminen eroaa perinteisestä johtamistyylistä esimerkiksi siten, että johtaminen perustuu vastavuoroisuuteen hierarkian sijaan. Hugo Miskalan mukaan Kuuleva on tasa-arvoinen työyhteisö, jossa kenelle tahansa voi soittaa ja kysyä neuvoa.

”Olemme esihenkilöitä, mutta enemmän me olemme kuitenkin tukihenkilöitä, jotka auttavat terapeutteja toimimaan työssään”, hän kuvailee yrityksen johdon roolia. 

Verkostojohtaminen rakentuu luottamukselle, ja Kuulevassa on annettu terapeuteille paljon mahdollisuuksia tehdä itse päätöksiä. Työntekijät voivat myös itse tehdä pieniä hankintoja yrityksen luottokortilla, mikä on saanut hämmästelyä osakseen.

”Me luotamme siihen, että terapeutit osaavat tehdä fiksuja hankintoja perusteltuun tarpeeseen”, Hugo Miskala kertoo ja jatkaa: ”Toiminnan joustavuus on kaiken ydin.”

Arjesta saadaan paljon sujuvampaa, kun työntekijöillä on mahdollisuus tehdä pienet hankinnat itse ilman pitkäkestoisen hankintaprosessin läpikäyntiä. 

Kuulevassa annetaan jokaiselle terapeutille vapaus muodostaa oma työnsä omannäköisekseen ja pyritään löytämään keinoja omassa työssä kehittymiseen.

”Haluamme, että Kuuleva kehittyy yrityksenä, että meidän terapeuttimme kehittyvät ammatissaan ja että terapia-asiakkaat pystyvät kehittämään omaa toimintaansa niin, että elämä olisi parempaa”, sanoo Hugo.

Kuuleva3 

Verkostojohtaminen yrityksen kasvaessa haastaa johtajuuden toimintamallit 

Koronavirusrajoitusten myötä verkostojohtaminen on ollut haasteellisempaa. Työyhteisöissä ei päästä vierailemaan paikan päällä niin usein, joka vaikuttaa vastavuoroisuuden heikentymiseen. Etätapaamisissa voidaan kyllä hoitaa asiat, mutta epävirallinen keskustelu jää monesti puuttumaan.  

”Kahvipöytäkeskusteluissa yleensä nousee huolia tai uusia ideoita. Jos ihminen soittaa tai sopii etäpalaverin, on yleensä jo suurempi asia kyseessä. Eli asioiden hoitamisesta tulee vähemmän sujuvaa kun kohtaaminen kasvokkain puuttuu”, Hugo Miskala harmittelee. 

Koronaviruksen lisäksi myös yrityksen kasvu on tuonut omat haasteensa verkostojohtamiseen.

”Kun terapeutteja oli 15, asioita pystyi katsomaan tapaus kerrallaan. Nyt työntekijöitä on 50, jolloin tilanne on erilainen”, kertoo Hugo.

Hän pitää tärkeänä sitä, että terapeuteilla on itsellään työkaluja asioiden käsittelemiseen ja mahdollisuus tehdä päätöksiä. 

Yrityksen johdon tulee olla helposti tavoitettavissa ja läsnä työyhteisössä silloinkin, kun yritys kasvaa.

”Haaste on siinä, että kasvetaan. Mitä kaikkea pitää ottaa huomioon, jotta kasvu on kestävää?”

Kasvavassa yrityksessä paitsi verkoston, myös asiakkuuksien johtaminen halutaan tehdä jatkossakin niin hyvin, että Kuuleva voi edelleen kertoa olevansa Suomen lämminhenkisin työyhteisö. 

Kuulevan kehitysjohtaja Hugo Miskala arvostaa Hautomon antamaa mahdollisuutta yrityksen ulkopuolisen näkemyksen saamiseen: ”Valmennuksesta saa erilaisen näkökulman katsoa liiketoimintaa. Voi olla, että olemme itse jättäneet jonkun asian huomioimatta tai sitten olemme nostaneet esille jonkun asian, joka ei sitten olekaan liiketoiminnan kannalta niin tärkeä.”

Yritystehtaan Hautomossa strategiaa on puitu yhdessä asiantuntevien valmentajien ohjauksessa ja hiottu vieläkin paremmaksi. 

kuuleva-blogi-cta

Teksti: Outi Kaarina Myllymäki
Kuvat Kuulevasta: Terotemedia

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT