Skip to content
Yritystehdas31.5.2023 13:03

Yrityksen immateriaalioikeudet - suojaa yrityksesi ainutlaatuisuus

Yrityksen menestys ja kilpailuetu perustuvat usein ainutlaatuisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Tuotekehitysprosessin aikana on tärkeää ymmärtää immateriaalioikeuksien (IPR) merkitys ja suojata yrityksen luomukset asianmukaisesti. Yritystehdas Pop Upissa vieraillut Berggren Oy:n patenttiasiamies Virpi Noponen korosti vierailullaan IPR:n roolia tuotekehityksessä. Kokosimme Noposen puheenvuorosta keskeisiä asioita yrityksen immateriaalioikeuksista. Katso myös, kuinka voimme auttaa startupisi kasvussa Hautomossa.

Mitä ovat immateriaalioikeudet (IPR)?

Lähdetään liikkeelle siitä, mitä immateriaalioikeudet (IPR) ovat. IPR on lyhenne sanoista Intellectual Property Rights, suomeksi immateriaalioikeudet. Immateriaalioikeudet ovat oikeuksia, joita yrityksellä voi olla aineettomiin hyödykkeisiin, kuten keksintöihin, tavaramerkkeihin, muotoiluun, tekijänoikeuksiin ja liikesalaisuuksiin. Näitä oikeuksia on tärkeää suojata, jotta yritys voi hyödyntää innovaatioitaan ja estää muita kopioimasta niitä. 

Noponen kertoo, että jo tuotekehitysprosessissa on ensiarvoisen tärkeää tehdä perusteellista tutkimusta ja selvittää, onko samankaltaisia tuotteita tai palveluita jo olemassa. Tämä auttaa välttämään mahdollisia patenttirikkomuksia tai muita IPR-ongelmia tulevaisuudessa. Virpi Noponen korostaa tutkimuksen tärkeyttä ja kehottaa yrityksiä hyödyntämään esimerkiksi patentti- ja tavaramerkkirekisteriä, jotta mahdollisilta päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin. Tavaramerkkejä voi etsiä kansainvälisesti, Euroopasta tai Suomesta omista hakupalveluistaan, joihin pääset ohessa olevien linkkien takaa. Patentteja ja hyödyllisyysmalleja voi etsiä kansainvälisesti Patentscopella, Euroopasta Euroopan patettiviraston sivulta ja Suomesta Patentti- ja Rekisterihallituksen sivuilta. 

 

Kuinka suojata oma ainutlaatuinen tuote tai palvelu IPR-strategian avulla?

Kun ainutlaatuinen tuote tai palvelu on kehitetty, on aika suojata se asianmukaisesti. Tämä voi tapahtua esimerkiksi patentoinnin, tavaramerkkien rekisteröinnin tai tekijänoikeuden avulla. Nämä suojatoimet auttavat estämään muiden yritysten tai kilpailijoiden luvatonta hyödyntämistä.

Yrityksen immateriaalioikeuksien hallintaa ja hyödyntämistä helpottamaan, yritys voi luoda itselleen IPR-strategian. IPR-strategia määrittelee, miten yritys aikoo suojata, valvoa ja hallita immateriaalioikeuksiaan, kuten patentteja, tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia ja liikesalaisuuksia. Yritys voi IPR-strategian avulla maksimoida immateriaalioikeuksiensa arvon, vähentää riskejä ja suojata kilpailuetuaan markkinoilla.

IPR ei ole vain yksinäinen prosessi, vaan siihen liittyy hankinnan ja hallinnan lisäksi myös jatkuvaa valvontaa. Yrityksen on seurattava markkinoita ja kilpailua varmistaakseen, ettei sen IPR-oikeuksia loukata. IPR-strategiaan onkin hyvä sisällyttää toimenpiteitä, joilla oikeuksia valvotaan. Tarvittaessa yrityksen on oltava valmis puolustamaan immateriaalioikeuksiaan. 

IPR-strategia auttaa yritystä varmistamaan, että sen tuotekehitysprosessi on linjassa IPR-tavoitteiden kanssa, ja että se pystyy hallitsemaan immateriaalioikeuksiaan tehokkaasti. IPR-strategian laadinta edellyttää huolellista analyysia yrityksen liiketoimintastrategiasta, markkinoista, kilpailutilanteesta ja immateriaalioikeuksien tilasta. Se on jatkuva prosessi, jota on tarpeen päivittää ja mukauttaa yrityksen tarpeiden ja ulkoisten olosuhteiden muuttuessa, kuten uusien innovaatioiden, markkinamuutosten sekä teknologia kehityksen myötä. IPR-alan keskustelua voi seurata muun muassa https://iprinfo.fi/.

Katso tallenne Yritystehdas Pop Upista Yritystehdas Pop up: Tuotekehitys ja IPR - Virpi Noponen. 

 

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT