Skip to content
Oona Tynkkynen15.7.2020 14:56

Sukellus yrityksen talouden perusteisiin

Yrityksen taloushallinto ei ole edes kaikilla kokeneilla yrittäjillä se vahvin osaamisala, vaan osaaminen on jossain muualla. Taloushallinnossa on oma kielensä ja käsitteistönsä, joka menee helposti sekaisin. Päätimme purkaa taloushallinnon perusasioita helpommin ymmärrettäväksi niin aloitteleville yritysidean omistajille kuin jo kokeneemmillekin yrittäjille, jotka kaipaavat kertausta. Jos kaipaat apuja enemmänkin, tutustu yrittäjyysvalmennuksiimme!

Sisäinen- ja ulkoinen laskentatoimi

Laskentatoimi jaetaan perinteisesti sisäiseen eli johdon laskentatoimeen sekä ulkoiseen laskentatoimeen eli rahoittajan laskentatoimeen.

Sisäisellä laskentatoimella tarkoitetaan niitä kaikkia laskentatoimia, joita yritys tekee oman päätöksen tekonsa tueksi. Esimerkkinä sanottakoon, vaikka katelaskelmat eli laskelmat, joiden avulla mietitään, myydäänkö eurolla ostettu tuote kahdella vai kolmella eurolla.

Sisäisen laskentatoimi suuntaa tyypillisesti tulevaisuuteen. Sillä pyritään ennustamaan tulevaisuutta, kuten miten tuote pitäisi hinnoitella, pitäisikö palkata uusi ihminen nyt vai myöhemmin ja niin edelleen. Tuttu esimerkki sisäisestä laskentatoimesta on myös budjetointi. Käytännössä sisäinen laskentatoimi on yksityisissä osakeyhtiöissä hyvin vapaamuotoista eikä sen tekeminen ole yksityisissä osakeyhtiöissä lakisääteistä

Ulkoinen laskentatoimi perustuu kirjanpitovelvollisuuteen ja on siis pitkälti kirjanpitolain normein säädeltyä ja lähtökohtaisesti pakollista kaikille yhtiöille. Ulkoiseen laskentatoimeen kuuluvat oman talouden seurantaan liittyvät toimet, kuten kirjanpito, tuloslaskelma, tase ja tilinpäätös.

Lain mukaan lähtökohtaisesti jokaisen yrityksen on pidettävä kirjaa omista liiketapahtumistaan ja rahaliikenteestään. Kirjanpitovelvollisuuden laiminlyönti on kirjapitorikos, jonka rangaistavuus vaihtelee sakosta neljän vuoden vankeuteen. Kirjapitovelvollisuuden täyttämisestä vastaa yrityksen toimitusjohtaja sekä hallitus, vaikka kirjapidon hoitaisikin ulkopuolinen tilitoimisto.

Yrittäjän on siis hyvä tietää, mitä asioita on ymmärrettävä yrityksen taloudesta sekä mitä asioita taloudessa pitää seurata ja tarkkailla.

Kirjanpito

Kirjanpidon perusidea on käyttää erilaisia tilejä, jotka määrittelevät, mihin rahat on käytetty. Kaikki yrityksen jopa sadat tili muodostavat yrityksen tilikartan.

Kirjapidon tileistä nähdään, onko yrityksen työntekijälle maksettu esimerkiksi a) palkkoja b) matkakuluja c) tulevaisuuteen suuntautuvia kuluennakoita. Jokainen tilitapahtuma, oli se sitten ulospäin menevä tai sisäänpäin tuleva rahansiirto, kohdennetaan se tilitapahtumiin sen mukaan, mihin se liittyy ja miten sitä verotetaan. Tiliöinti eri tileille tehdään aina tositteen esim. kuitin perusteella.

Yrittäjän on siis hyvä tietää, mitä asioita on ymmärrettävä yrityksen taloudesta sekä mitä asioita taloudessa pitää seurata ja tarkkailla.

Yrityksen tilikartta on voi olla vapaamuotoinen, mutta käytännössä sen tekemiseen käytetään paljon standardoituja pohjia, sillä lain mukaan yrityksen kirjanpito pitää pystyä esittämään selkeästi. Yrityksen johtotehtävissä olevalla on hyvä olla tiedossa, mitkä tilit yrityksellä on käytössä ja millä perusteella ne sinne tiliöidään.

Tileissä pääpaino on usein kulutileissä, joita voi pienelläkin yrityksellä olla satoja, kun taas tulopuolella on tyypillistä olla vain yksi tili ”myynti 24% alv”. Kuitenkin myös tulopuolella on parempi tiliöidä erilaisille tileille erilaiset myynnit. Näin saadaan suora näkymä siihen, mitä on myyty ja miten paljon.

Kaksinkertainen kirjanpito

Tyypillisesti kirjapito tehdään niin sanottuna kaksinkertaisena kirjanpitona, mutta pienillä yrityksillä on mahdollisuus tehdä myös yksinkertaista kirjanpitoa. Kuitenkin käytännössä lähes kaikki tilitoimistot tekevät kaksinkertaisen kirjanpidon kirjanpito-ohjelmien takia.

Kaksinkertaisessa kirjanpidossa tilitapahtuma ja liiketapahtuma kirjataan kahdelle eri tilille. Sille tilille, mistä se lähtee ja sille tilille, johon se tulee. Jos raha tulee myynnistä, merkitään se myyntitilille sekä pankkitilille. Vastaavasti, jos pankkitilillä olevalla rahalla ostetaan tuoli, merkitään se pankkitilille sekä kalustehankintoihin.

Tilikauden lopussa yritys tekee pakollisen tilinpäätöksen ja usein sen perään vielä tilintarkastuksen. Tilinpäätöksessä kaikkien tilien loppusummat lasketaan ja kootaan kahteen paikkaan - tuloslaskelmaan ja taseeseen.

Tase & tuloslaskelma

Tase on dokumentti, joka tehdään tilinpäätöksen yhteydessä ja se kuvaa yrityksen taloudellista asemaa ja varallisuutta tilikauden päätöshetkellä. Taseesta näkyy yksinkertaistetusti yrityksen varallisuuden sekä velkojen määrä ja luonne eli millaista omaisuutta ja velkoja yrityksellä on ja miten paljon niitä on. Tase on luonteeltaan kumulatiivinen eli siihen lasketaan yrityksen perustamishetkestä alkaen kertynyt varallisuus ja velat aina käsillä olevan tilikauden loppuun.

Tilinpäätöksen yhteydessä tehtävä tuloslaskelma taas kertoo tilikauden aikaisen taloustilanteen kehityksen eli paljonko yritykselle on tullut tilikaudella tuottoja ja kuluja sekä kertoo niiden luonteen.

Kansankielellä sanottuna tase näyttää yritykseen sen elinaikana kertyneen varallisuuden ja velat - eli kuinka rikkaita tai kuinka korviaan myöten veloissa yritys on. Tuloslaskelma näyttää päättyneen tilikauden (tyypillisesti vuosi) tuotot ja kulut eli kuinka paljon yritys on kuluneen vuoden aikana rikastunut tai köyhtynyt.

---

Blogi on koostettu Talouden perusteet -webinaaristamme. Webinaarissa pureudutaan edellä mainittujen lisäksi vielä tarkemmin tilinpäätökseen, taseeseen ja tuloslaskelmaan sekä siihen, mitä ne kertovat yrityksen tilasta. Katso koko webinaari mediakirjastostamme kohdasta talous.

Webinaarista sanottua:

"Erittäin hyvä tiivistelmä Roopelta yritysten talousasioista näin jo vuosikymmeniä kokeneellekin!" 

"Hyvä, selkeä kokonaisuus & konkreettiset ja käytännönläheiset esimerkit!"

avatar

Oona Tynkkynen

sisällöntuottaja #some #graafinensuunnittelu #viestintä oona@yritystehdas.fi 0400 249 616

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT