Skip to content
Oona Tynkkynen18.3.2021 12:55

Herätys vastuullinen yritys!

Lähes kaikenlainen yritystoiminta kytkeytyy jollain tavalla ympäristöön, luonnonvaroihin tai ilmastoon. Hyvin usein yrityksen toimintaa harjoitettaessa aiheutuu eriasteista haittaa ympäristölle joko suoraan esim. raaka-aineiden louhinnan seurauksena tai välillisesti esim. raaka-aineiden kuljetuksesta. Kuluttajat  peräänkuuluttavat koko ajan enemmän vastuullisuutta yrityksiltä ja edellyttävät vastuullisia tuotantoprosesseja, ympäristöystävällisiä materiaaleja sekä läpinäkyvyyttä yrityksen prosesseissa toimialasta riippumatta. 

Yhä useammat ovat siis heränneet tosiasiaan, että entisen kaltainen kestämätön kuluttaminen, on tullut tiensä päähän. Yrityksiltä onkin alettu vaatia vastuullisuutta niin asiakkaiden kuin yhteistyökumppanienkin taholtaVastuullisuus on nähty myös mahdollisuutena kehittää liiketoimintaa. 

Tiedemaailma on yhtä mieltä siitä, että nyt on viimeiset hetket alkaa tekemään isoja muutoksia ilmaston kannalta, Green Carbonin toimitusjohtaja Matti Toivonen sanoo. Green Carbon on yksi Yritystehtaan Hautomostartupeista, jonne valitaan vuosittain 12 Jyväskylän alueen potentiaalisinta startup-yritystä. Haluatko tietää lisää Hautomosta! 

Onneksi muutoksia ilmastoasioiden kuntoon laittamiseksi on alkanut myös tapahtua, erityisesti globaalisti isojen toimijoiden toimesta. Matti muistuttaa, että yrityksillä on vielä mahdollisuus tehdä asioita vapaaehtoisuuteen perustuen.

Ensisijaisesti ympäristövastuullisuutta pyritään edistämään porkkanoilla. Ellei niiden aikaan saama muutostahti ole riittävä, voi tulla keppiäkin kansallisesti tai kansainvälisesti esim. verojen muodossa.”

 

Parempi on tehdä jotain, kuin olla tekemättä mitään 

Matti kertoo, että monien on vaikeaa ymmärtää, miten yritystoimintayritystoiminnan yksittäinen osa-alue tai uudet hankinnat ja investoinnit vaikuttavat ilmastoon. Vaikutuksia ilmastoon tulee suorasti ja välillisesti ennen hankintaa ja hankinnan jälkeen 

Monesti päästöt kytkeytyvät polkuina todella kauas varsinaisesta tuotteesta tai toimenpiteestä ja tämän hahmottaminen on yksi hankalampia asioita ilmastoasioiden vaikutuksia mietittäessä. 

Matti painottaa, että kaikista tärkeintä on tehdä jotain, kun olla tekemättä mitään. 

”On parempi tehdä asioita vähän väärin tai liian vähän, kuin olla tekemättä mitään. Tekeminen opettaa ja kasvattaa ymmärrystä ja tekemistä voi kehittää parempaan ymmärryksen kasvaessa.” 

Green Carbon on vahvasti mukana rakentamassa muutosta ilmastopositiivisempaan suuntaan. 

”Olemme todella vahvasti mukana alan lainsäädäntöhankkeissa ja kehityksessä. Toimiala ja sektori ovat aika uusia eikä lainsäädäntöä juuri oleOlemme perustajajäsenenä toimialan yhteisessä toimijayhdistyksessä, joka luo korkean laatutason kriteerejä tälle toiminnalle ja aktiivista yhteistyötoimintaa.” 

Hakemassa muutosta parempaan

Green Carbonin halu vaikuttaa ilmastoasenteisiin on vahva niin Suomessa kuin maailmalla. Yksi Green Carbonin tulevaisuuden tavoitteista on kansainvälistyminen. Yrityksellä on kova halu vaikuttaa ilmastoasioissa aina globaaleihin suuryrityksiin saakka. Matti kertookin, että jo lähitulevaisuudessa apuja Yritystehtaan Hautomosta tarvitaan erityisesti kansainvälistymiseen.

”Meillä on pyrkimys lanseerata kansainvälisiä yrityksiä houkuttelevia palveluita vielä tämän vuoden aikana ja tuoda näin pohjoismaista lähestymistapaa globaaliin yrityskenttään.” 

Erityisen hyödyllisinä asioina Yritystehtaan Hautomossa Matti pitää juuri kohdennettuja valmennuksia ja sparrauksia, joita Green Carbon on saanut Yritystehtaan yritysvalmentajilta muun muassa Mikalta myynnin osalta ja Katilta brändin osalta. 

Matin mukaan Green Carbonista ainutlaatuisen tekee ratkaisujen löytämiskyky ja -halu sekä laaja-alainen osaaminen, jonka avulla muun muassa vaikeita asioita on onnistuttu paketoimaan loppuasiakkaalle selkeään ja käytännönläheiseen muotoon. Merkittävä kilpailuetu on myös vastikään myönnetty ensimmäinen iso-standardi kotimaiselle metsähiilinielulle.

Olemme rakentaneet toimintaamme läpinäkyväksi ja pystymme luotettavasti osoittamaan, että ne toimenpiteet, joita teemme, on oikeasti tehty siinä laajuudessa kuin sanomme”, Matti kertoo. 

GREEN-carbon-blogi-cta-tutustu-hautomoon

avatar

Oona Tynkkynen

sisällöntuottaja #some #graafinensuunnittelu #viestintä oona@yritystehdas.fi 0400 249 616

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT