Skip to content
Oona Tynkkynen13.4.2021 13:54

Ympäristövastuullisuus - mitä se tarkoittaa yritykselle?

Oletko pohtinut, mitä yritys voi tehdä, jos se haluaa toimia vastuullisemmin ympäristön kannalta? Tai millaista hyötyä ympäristövastuullisuus tuo yritykselle itselleen? 

Näkyvimmät vaikutukset, joita ympäristövastuullisuuden lisäämisestä seuraa, kytkeytyvät Yritystehtaan Hautomossa olevan Green Carbon Finland Oy:n toimitusjohtajan Matti Toivosen mukaan markkinointiin ja viestintään. Hautomoon voit tutustua täällä!

”Kun on lähtenyt tekemään toimenpiteitä ilmaston puolesta ja viestinyt niistä ulospäin, tulee velvoite tehdä asioita kestävästi jatkuvammin, ei vain kertaluonteisesti.  

”Tutkimukset ovat antaneet osviittaa siitä, että vastuullisesti ja ilmastomyönteisesti toimivat yritykset ja omasta vastuullisuudestaan viestivät yritykset ovat saaneet vastuullisuudestaan kaupallista hyötyä”, Matti kertoo. 

Viestimällä niin sisäisesti kuin ulkoisesti tehdyistä toimenpiteistä, rakennetaan samalla myös yrityksen vastuullisuusmielikuvaa, mikä heijastuu positiivisesti muun muassa työnantajamielikuvaan. 

”Olemme Suomessa vastuullisuusasioissa vielä aika alkumetreillä ja aktiivisella toimenpiteiden teolla ja niistä viestimisellä eturintamassa, voi saavuttaa kilpailuetua kilpailijoihin nähden.” Lue, kuinka lähteä liikkeelle kohti vastuullisempaa yrittämistä!

Matti kertoo, että kansainvälisissä tutkimuksissa on huomattu vastuullisuuden merkityksen korostuneen erityisesti isompien yritysten kohdalla, jotka hakevat rahoitusta. 

”Esimerkiksi rahastosijoittajat ovat lähtenee ajamaan vastuullista sijoittamista, ja he ovat vaatineet yrityksiä tekemään vastuullisempia valintoja. Lähitulevaisuudessa yhä useamman yrityksen pöydälle tulee varmasti kysymys, kuinka meidän yrityksemme vastaa näihin ilmastohaasteisiin ja -vaatimuksiin.”

Mitä ympäristöasioiden parantamiseksi on tehtävissä? 

Green Carbonilla matkaa ympäristövastuullisemmaksi yritykseksi kuvataan polkuna.

Ensimmäinen askel vastuullisempaan toimintaan on tietoisuuden herättäminen. Herääminen voi tulla sisäisesti yrityksen sisältä esim. työntekijöiden tai johdon toimisesta, kun tajutaan, ettei omaa liiketoimintaa voi jatkaa näin. Se voi syntyä myös ulkoisen paineen seurauksena, kun asiakkaat tai muut sidosryhmät alkavat vaatia toimenpiteitä. Lähitulevaisuudessa lainsäädäntö tulee todennäköisesti myös aiheuttamaan painetta tehdä asiat ilmastomyönteisemmällä tavalla. 

Kun on herätty todellisuuteen, että jotain on tehtävä, on toisen askeleen vuoro, joka on tilannekuvan hahmottaminen. Missä mennään? Miten yritys asemoituu vastuullisuuskartalla? Tässä kohtaa voidaan esimerkiksi lähteä laskemaan hiilijalanjälkeä yritykselle tai sen yksittäisille tuotteille. 

Seuraava looginen askel on muutosten tekeminen. 

”Monesti halu tehdä toimenpiteitä, on luontainen draiveri saaduista päästötuloksista”, Matti kertoo.  

Varsinaisia päätoimenpiteitä on kaksi; päästöjen välttäminen sekä päästöjen vähentäminen. Mihin muutokset kannattaa kohdentaa, selviää aiemmin tehdyistä laskelmista ja se voi tarkoittaa esim. energian lähteiden tai raaka-aineiden vaihtamista tai uusien tuotantomenetelmien kehittämistä.  

”Monesti pelätään, että muutokset ovat vain menoerä ja positiivinen asia vain ilmastolle. Todellisuudessa ne voivat tuoda myös taloudellisia säästöjä.” 

Jos taas yritykselle on asetettu hiilineutraaliustavoitteita, voidaan päästöjä lähteä kompensoimaan hankkimalla päästövähennys- tai kompensaatioyksiköitä. 

Neljäs askel on toimien vakiinnuttaminen ja niiden tuottamien tulosten tarkastelu esim. vuosittain, mikä on jo pakollista mm. pörssiyhtiöille, mutta vielä toistaiseksi vapaaehtoista pienemmille yrityksille. 

Vielä ehtii reagoimaan 

Kansainvälisissä päästövertailuissa ja ilmastomyönteisissä teoissa Suomi kuuluu hyvään keskikastiin. 

”Emme missään nimessä ole globaaleja edelläkävijöitä. Mutta on hyvä muistaa, että yritysten vertailu maiden välillä ei ole yksinkertaista. Esimerkiksi Suomessa yritysten pitää lämmittää toimitiloja rajusti talvella, mikä on iso päästötekijä verrattuna, vaikka Etelä-Euroopan vastaaviin toimijoihin.”  

Matti kuitenkin huomauttaa, että Suomesta löytyy aloja, kuten logistiikka-ala, joissa olemme globaaleja edelläkävijöitä. 

 Elämämme Suomessa vielä ilmastotekojen etsikkoaikaa ja tehtävää on vielä paljon. Sen vuoksi ne, jotka on jo heränneet näihin asioihin varhain, voivat saada ilmastomyönteisyydellään kilpailuetua.

Kaikessa ei tarvitse olla asiantuntija 

Toisinaan meille suomalaisille on vaikeaa pyytää apua. Monissa asiantuntijuutta vaativissa asioissa, kuten ilmastoasioissa, osaamme pyytää apua, kun emme ole alan asiantuntijoita. Mutta taas yrittäjyyden polulla, monet puskevat eteenpäin apua pyytämättä. Monesti vasta useampi vuosi yrittäjänä avaa silmiä sille, miten paljon apua on saatavilla, kun sitä vain osaa kysyä. 

”Tähän mennessä kertyneellä yrittäjähistorialla, olemme ymmärtäneet, että vaikka osaamme monia asioita, emme osaa kaikkea ja apua kaivataan monellakin sektorilla. Olemme osanneet pyytää ja kysyä apua ja saaneet sitä muun muassa Yritystehtaan Hautomoon hakeutumalla. Eritysesti kohdennetut valmennukset myyntiin ja brändiin liittyen ovat olleet tärkeitä”, Matti kertoo. 

Green Carbon on ehtinyt olemaan Yritystehtaalta reilun puoli vuotta. 

”Liiketoiminnan näkökulmasta suurin hyöty on ollut pääsy Yritystehtaan prosessiin. Hautomossa mukana oleminen antaa ulospäin mielikuvaa siitä, että joku muukin on nähnyt meidän tekemisen hyväksi. Hautomossa mukana olo luo uskottavuutta tekemiseen ja antaa toisaalta myös selkänojaa asioiden tekemiseen, kun ei ole tekemässä asioita yksin ja tarvittaessa taustajoukoista on saatavissa apuja.” 

Suurin muutos, jonka Hautomossa olo on saanut aikaan Green Carbonissa liittyy järjestelmällisyyteen.

”Säännölliset valmentajaistunnot päävalmentajamme Roopen kanssa pakottavat miettimään, mitä viimeisen kuukauden aikana on tapahtunut ja mitä seuraavien kuukausien aikana tehdään. Ilman valmentajatapaamisia ei näitä asioita tulisi tehtyä näin säännönmukaisesti.” 
 
Matti näkee myös Hautomossa ympärillä olevan yrittäjäyhteisön hyödyllisenä. 

”Olemme saaneet vertaistukea sekä vastaavasti olemme antaneet sitä. Monelle pienelle startupille saman katon alla muiden yritysten kanssa oleminen on tärkeää ja hyödyllistä.”

 

GREEN-carbon-blogi-cta

avatar

Oona Tynkkynen

sisällöntuottaja #some #graafinensuunnittelu #viestintä oona@yritystehdas.fi 0400 249 616

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT