Skip to content
Paula Koivupalo12.4.2021 13:57

Työllistä itsesi opiskelujen ohella – mikä huikea mahdollisuus!

Lassi Mustonen, tietotekniikan opiskelija Jyväskylän yliopistosta on yksi Ideasta yritykseksi -valmennuksen käyneistä opiskelijoista. 

"Olin yliopiston yrittäjyyskurssilla ja mietin, että voisihan sitä omaa osaamista käyttää johonkin oikeaankin. Kurssilla kerrottiin Ideasta Yritykseksi -valmennuksesta ja mietin, miksipä en perustaisi yritystä, jos samalla saisi vielä opintopisteetkin", Lassi kertaa, kuinka päätyi Ideasta yritykseksi -valmennukseen. 

"Ilmoittauduin mukaan valmennukseen ja tavoitteenani oli perustaa toiminimi ja tehdä sitten yritykseni kautta verkkosivuja aloittaville yrittäjille. Yritysidea oli alustavasti valmiina ja hioutui valmennuksen aikana, jolloin perustin myös toiminimen ja sain samalta kurssilta heti ensimmäiset asiakkaat!" Lassi jatkaa. 

Valmennus toi myös helpotusta Lassille opiskelijan arkeen, kun hän pystyi työllistämään itsensä opiskelun ohella.

"Olen voinut pyörittää yritystäni sivutoimisena koko ajan opiskelujen ohessa, eikä minun ole tarvinnut mennä muille töihin. Tämä on tuonut joustavuutta omaankin arkeen."

Lassin mukaan valmennus ylitti kaikki odotukset.

"Tämä oli paras kurssi, mitä yliopiston kautta on tullut käytyä. Käytännönläheinen ja siellä tehdään oikeasti asiat, joita opetetaan. Suosittelen valmennusta kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille, joilla on jotain omaa osaamista tai idea, jonka pystyy muuttamaan liiketoiminnaksi!"

Onko sinulla idea, jonka eteenpäin viemiseen kaipaat apua? Tutustu Ideasta Yritykseksi -valmennukseen!

 

Ketterä tie itsensä työllistämiseen

Valmennus, opintojakso tai kurssi, puhumme siis samasta asiasta eli kokonaisuudesta, jossa osallistuja saa opintopisteet omasta oppilaitoksestaan. Käytetään tässä yhteydessä termiä valmennus, koska se kuvaa parhaiten tapaa, jolla osallistuja saa itse oivaltaa asioita! Ideasta yritykseksi -valmennukseen voivat hakeutua Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opiskelijat, henkilökunnan jäsenet sekä tutkijat. Valmennuksen ydinajatus on antaa perustiedot, mitä liiketoiminnan suunnitteluun ja pyörittämiseen tarvitaan. 

Mitä muuta valmennukseen osallistuvalla pitää olla tiedossa yrittäjyydestä, kuin oma liikeidea, josta haluaisi, jonka avulla haluaisi työllistää itsensä myöhemmin? 

"Innostunut ote ja avoin mieli on hyvä lähtökohta!" yritysvalmentaja Juha Sipilä toteaa.  

Juha on yksi Ideasta yritykseksi -valmennuksen valmentajista ja toimii lisäksi lehtorina JAMKilla. Juha on ollut mukana valmentamassa erilaisia liiketoiminta ideoita vuodesta 2006 lähtien ja taustaa yritysmaailmasta on jo yli 25 vuoden ajalta, näkemystä siis erilaisiin liikeideoihin riittää! 

 

"Käytännönläheisyys on ehdottomasti ollut parasta ja en tiedä, saako mistä tällaisia, että joku joka on pyörittänyt  yritystä neuvoo alusta asti ja antaa vinkit juuri sinun ideaasi."

- Lassi Mustonen & Tommi Sironen -

Juhan mukaan valmennus on erityisen sopiva sellaisille, joilla on aidosti kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan.  

"Ideaa testataan valmennuksen aikana eli sitä lähestytään eri kulmista ja mietitään yhdessä, onko siitä liiketoiminnaksi. Samalla opetellaan työkaluja idean testaamiseen ja suunnittelun mallintamiseen. Jos alkuperäinen idea ei kanna, on helpompi miettiä seuraavaa näiden eri opittujen työkalujen kautta."

Valmennus kestää toteutustavasta riippuen 5 viikosta 12 kuukauteen. Useimmin tarjolla oleva perustoteutustoteutus pyöräytetään läpi 10 viikon aikana, jolloin ryhmä tapaa kerran viikossa puolen päivän mittaisissa valmennuksissa. 5 viikon toteutuksessa tapaamiskertoja on viikossa kaksi, 12 kuukauden toteutuksissa kerta kuukauteen. Valmennettavat asiat on jaettu kymmeneen teemaan ja pysyvät toteutuksessa riippumatta samoina, painotuksia räätälöidään kuitenkin osallistujien omien tarpeiden mukaan.

 

Kun idealle rakennetaan siivet

Osallistujat pohtivat yleensä valmennuksen aikana eniten, mitä omalla idealla ollaan oikeastaan tarjoamassa ja kenelle.

"Käymme tarkoin valmennuksen aikana läpi tuote- ja asiakasmatriisia eli mitä tarjotaan ja kenelle. Se on kaiken lähtökohta ja kokonaisuus pitää tehdä huolellisesti, jotta jatkosuunnittelu onnistuuMyynti on toinen, mitä opetellaan paljon eli miten myyn tuotteeni asiakkaalle ja miten voitetaan esimerkiksi puhelinkauhu, Juha sanoo. 

Jotta idea kantaa, kaiken takana on valmennukseen osallistuvan luottamus omaa ideaa kohtaan. 

"Kaikella tällä kasvatetaan itseluottamusta omaa ideaa kohtaan. Kun itse uskoo vahvasti ideaansa, voidaan välttää heti sudenkuoppia. Yksi näistä on, että lähetään liian pienellä liikkeelle eli esimerkkisi liian alhaisesti hinnoitellulla tuotteella. Hintoja on todella vaikea nostaa jälkikäteen, jos huomataan, että menojen jälkeen käteen ei jääkään mitään", Juha kertoo valmennuksen sisällöistä.

Parasta valmennuksen aikana Juhan mukaan on seurata, kuinka opiskelijat verkostoituvat keskenään.  

"Hyvin paljon ryhmäläiset oppivat myös toisiltaan. Kun ryhmä toimii niin toisilta oppiminen ja ideoiden vastaanottaminen on hedelmällistä. Porukasta voi lisäksi löytyä hyviä tyyppejä, joiden kanssa haluaa jatkaa joko nykyistä tai jotain uutta ideaa."

 

Kohti uusia ideoita valmennuksen jälkeen 

Lassillakaan ensimmäinen yritysidea ei jäänyt ainoaksi. Lassi kehittää tällä hetkellä yhdessä opiskelukaverinsa Tommi Sirosen (Jyväskylän yliopisto) kanssa CourseRating -sovellusta, jonka kautta opiskelijat voivat antaa käymistään kursseista palautetta. Sovelluksen tavoitteena on parantaa kolmannen asteen koulutusta avoimen kurssipalautteen avulla.

"CourseRating-sovelluksen tavoitteena on toimia kurssipalautteen virallisena puskaradiona. Kurssit herättävät paljon keskustelua opiskelijoiden kesken niin kasvotusten kuin eri some-kanavissa. CourseRating pyrkii tarjoamaan vaihtoehtoisen tavan kursseihin liittyvälle keskustelulle hieman virallisemmassa muodossa niin, että kaikki osapuolet voivat hyötyä siitä. Aikaisemmin tämä keskustelu on esimerkiksi opettajilta jäänyt täysin kuulematta."

Tällä hetkellä CourseRating-sovellus on siis tuotekehitysvaiheessa ja sinne on koottuna IT-tiedekunnan kursseja. Seuraavaksi alustaa koeponnistetaan JAMKin kahden logistiikan kurssin kanssa. 

Tommin mukaan oman idean kehittämisessä on ollut palkitsevaa, kun sovelluksesta esimerkiksi näkee kävijämäärien jatkuvan kasvun ja uudet arvostelut.  

"On hienoa nähdä, että ihmiset näkevät vaivaa ja jättävät palautetta. Kun palaute on annettu, se kertoo suoraan, että sovellus on käytössä ja se koetaan hyödylliseksi."

Toisinaan palaute on ollut myös kärkevää.

"Kun sovellus ei hetkellisesti toiminut, palaute oli erittäin suorasanaista. Tästäkin tuli kuitenkin vain fiilis, että jes, sivusto on oikeasti käyttäjilleen tärkeä", Tommi jatkaa. 

Tommi ja Lassi valmistuvat molemmat keväällä 2021. Tavoitteeksi on asetettu, että kurssisovelluksen tuotekehitykselle annetaan noin vuosi ja katsotaan, lähteekö idea lentoon. Oman projektin parissa työskentely on ollut molempien mielestä todella innostavaa.

"Suosittelemme näitä yrittäjyysvalmennuksia melkein kaikille. Käytännönläheisyys on ehdottomasti ollut parasta ja en tiedä, saako mistä tällaisia, että joku joka on pyörittänyt  yritystä neuvoo alusta asti ja antaa vinkit juuri sinun ideaasi," Lassi ja Tommi sanovat.

 

sivutoiminen-yrittäjyys-cta

avatar

Paula Koivupalo

markkinointipäällikkö #markkinointi #tapahtumat #oppilaitosyhteistyö paula@yritystehdas.fi 040 759 9224

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT