Skip to content
pasi-teräväinen-jakaa-oppejaan-yrityksen-kannattavuuteen-kannattavuuslaskelman-ja-kassavirtalaskelman-tekoon
Yritystehdas29.8.2022 15:12

Yrityksen kannattavuus – miten teen tulosta viivan alle?

Yrityksen kannattavuuden lähtökohtana on se, että yrityksen talous tunnetaan perusteellisesti. Yrittäjän tulee tuntea kassavirtansa ja siihen liittyvät kiinteät sekä muuttuvat kulut, jotta liiketoimintaa voidaan kasvattaa järkevästi riskit huomioiden. Kun yrityksen tarkoitus on tuottaa voittoa, tulee yrityksen avainhenkilöiden ymmärtää miten voittoa tuotetaan heti alkumetreiltä lähtien. Miten tätä ymmärrystä voidaan lähteä rakentamaan?

Haastattelimme tätä julkaisua varten Pasi Teräväistä Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Pasi on valmentajana Yritystehtaan Ideasta yritykseksi -valmennuskurssilla ja Yrittäjävalmennuksessa. Kokemusta alkavan liiketoiminnan konsultoinnista häneltä löytyy peräti 24 vuoden ajalta. Lisäksi herra istuu kolmen eri yrityksen hallituksessa ja toimii JAMKilla kuntoutusinstituutissa yritysyhteistöiden ja kumppanuuksien parissa.

 

Miksi kannattavuus- ja kassavirtalaskelmat tulee tehdä heti yrityksen perustamisvaiheessa?

Yrittäjällä tulee olla alusta saakka jonkinlainen visio ja käsitys kannattavuudesta, jotta hän osaa tehdä matkan varrella oikeita valintoja. Jos laskelmia ei ole tehty tai ne on tehty turhan optimistisesti ja tilanne alkaa näyttämään huolestuttavalta, voi kesken kaiken suunnan muuttaminen olla haastavaa. Esimerkiksi kiinteistä kuluista voi olla vaikea karsia noin vain, eikä oman hinnoittelun viilaaminen ylöspäin tarkoita automaattisesti tilanteen korjaamista, sillä usein kilpailu pitää huolen hintatasosta. Jotta tällaisilta ikäviltä kokemuksilta vältytään, kannattaa ne omat kannattavuus- ja kassavirtalaskelmat luoda heti ja mahdollisimman realistisesti.

"Yrittäjän tulee tiedostaa alusta saakka kilpailijoiden voima ja oman yrityksen riskit sekä mahdollisuudet. Kun tietää, että talouden peruselementit ovat kunnossa ja laskelmat realistisia, on omaan tekemiseen paljon helpompi luottaa. Silloin yrittäjä voi suunnitelman puitteissa panostaa melko huoletta esimerkiksi myyntiin ja markkinointiin, brändin rakentamiseen sekä tuotekehitykseen", Teräväinen summaa.

Yritystehtaan Ideasta yritykseksi –valmennuskurssilla syvennytään perusteellisesti yrityksen kannattavuuteen. Talouslaskelmia pääsee tekemään konkreettisesti omalle yritysidealle yhdessä valmentajan kanssa, jolloin liiketoiminnan käynnistäminen ja kehittäminen käy huolettomammin. Tutustu Ideasta Yritykseksi -valmennukseen videolta tarkemmin!

 

Yrityksen kannattavuutta on mahdollista rakentaa kestäväksi tuntemalla yrityksen talouden

Useat yrittäjät hoitavat yrityksen kannattavuus- ja kassavirtalaskelmat hieman vasemmalla kädellä ja keskittävät aikansa mieluummin siihen, mistä tulee selkeästi euroja taloon. Usein ajatellaan, että niin kauan kuin syntyy uusia asiakkuuksia ja laskuja lähtee maailmalle, on yrittäjän mieli kevyempi ja yöunet syvemmät.

"Myynti ja markkinointi nähdään usein avaintekijöinä oman yrityksen kannattavuuden kannalta. Kannattavuus- ja kassavirtalaskelma ovat vähän sellaisia toissijaisia seikkoja siinä rinnalla. Todellisuudessa asia on kuitenkin aivan päinvastoin. Jos talous eli yrityksen tukipilarit eivät olekaan kunnossa ja ymmärrys on heikkoa, voidaan pahimmassa tapauksessa myynnin ja markkinoinnin avulla kiihdyttää yrityksen kuluja ja tappiota, jolloin matka tyssääkin hyvin nopeasti ja maratoni muuttuu 60 metrin pikasprintiksi", Teräväinen täsmentää.

Jokainen yrittäjä varmasti ymmärtää, että satunnaisilla sprinteillä on hyvin vaikea elättää itsensä saati työntekijänsä – ja niistä hyvistä yöunista voi luultavasti vain haaveilla. Kun yrittäjä tuntee talouden, on mieli kevyempi ja liiketoiminnan kasvattaminenkin käy huomattavasti helpommin.

"Kun taloushallinto ja laskelmat ovat hyvällä mallilla ja niihin luotetaan, ei esimerkiksi jokaisen investoinnin tai rekrytoinnin kohdalla tarvitse lähteä laskemaan nollista, että onko tämä mahdollista ja miten tämä tulee vaikuttamaan yrityksen kannattavuuteen. Muutoin yrittäjä voi pahimmillaan toimia itse jarruna toiminnan kannattavalle kasvulle", Teräväinen kiteyttää.

 

Ota ohjat käsiin ja kannattavuus- sekä kassavirtalaskelmat hallintaan!

Vaikka yrityksen talouden hallinta ja tunteminen on tärkeää heti yrittäjyyden alkumetreiltä, ei siihen panostaminen ole myöhäistä niin kauan kuin liiketoiminta rullaa eteenpäin. Jos nämä asiat ovat yrittäjällä vähän hataralla pohjalla, voi tehdä tilanneanalyysin tai vaikkapa epävirallisen välitilinpäätöksen oman tilitoimiston kanssa.

"Oman tilitoimiston lisäksi apua voi saada yksityisiltä konsulteilta esim. ELYn kautta sekä Yritystehtaalta Ideasta Yritykseksi –valmennuskurssilla, jossa autamme tunnistamaan, onko ideassasi liiketoimintapotentiaalia sekä autamme kehittämään liikeideaa kohti yrityksen perustamista. Samalla valmentajatiimimme auttaa ymmärtämään yritystoimintaa, sen mahdollisuuksia ja vaatimuksia. Kurssin aikana pääsemme sparrailemaan yritysideoita sekä tietysti syventymään taloudenhallintaan erilaisten laskelmien kautta", Teräväinen summaa.

Valmennukseen voivat hakea Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän Yliopiston opiskelijat, tutkijat ja henkilökunnan jäsenet, joilla on liikeidea. Valmennus on tarjolla myös avoimen ammattikorkean ja yliopiston kautta.

"Yrityksen kannattavuudesta ja kassavirrasta ei kannata siis luoda itselleen mörköä tai lykätä niitä aina eteenpäin, sillä näiden kanssa ei tarvitse painia yksin!" Teräväinen kiteyttää.

Blogistamme löydät lisää vinkkejä aloittavalle yrittäjälle sekä tietoa, miten tunnistat hyvän liikeidean.

Ideasta-yritykseksi-kannattavuus-ja-kassavirta