Skip to content
Yritystehdas10.5.2022 15:01

Liikeidea mielessä? - Näin tunnistat hyvän liikeidean

Moni yrittäjyyttä pohtiva miettii, millainen on hyvä liikeidea. Hyvä liikeidea rakentuu oman osaamisen ja kiinnostuksen pohjalta. Hyvä liikeidea on sellainen, joka vastaa kysyntään ja ratkaisee jotakin olemassa olevaa ongelmaa niin, että sille on olemassa potentiaalisia asiakkaita. Liikeideaa ja sen kannattavuutta kannattaa testata ja haastaa heti alkumetreiltä saakka, sillä rakkaus omaa liikeideaa kohtaan voi tehdä yllättävän sokeaksi.

Haastattelimme tätä blogia varten Mari Hakkaraista Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Mari työskentelee Future Factory -tiimissä, joka mahdollistaa monipuoliset opinnot yrittäjyyden, innovaatioiden ja projektioppimisen parissa. Mari toimii myös oppilaitosvalmennustemme valmentajana.

 

Tunnista hyvä liikeidea erilaisten työkalujen avulla testaamalla liikeideaasi

On olemassa useita toimivia työkaluja, jolla omaa liikeideaa kannattaa testata jo suunnitteluvaiheessa. Tiivistettynä hyvä liikeidea rakentuu näin: tunne ongelma sekä potentiaaliset asiakkaat, tutustu markkinaan sekä kilpailijoihin ja laadi laskelmat tunnollisesti.

1. Testaa liikeideaasi kohderyhmälläsi

 "Koska liikeidea on järkevää rakentaa johonkin tunnistettavaan ongelmaan ja tarpeeseen, kannattaa sitä heti alkumetreillä testata sen oman kohderyhmän keskuudessa. Näin saa realististen kuvan siitä, jatketaanko samaan suuntaan, vai vaatiiko idea vielä kehittämistä. Yritystehtaalta on mahdollista saada Tuotekehitysrahoitusta tukemaan idean testaamista, Hakkarainen kertoo.

2. Laskelmat kuntoon

Erilaiset laskelmat ovat myös mitä mainioin tapa kehittää liikeideaa, sillä ne antavat samalla varmuutta yrittäjyyteen ja matkan erilaisiin kurveihin. Hakkarainen painottaa, että esimerkiksi kannattavuus- ja kassavirtalaskelmat on syytä ottaa haltuun heti alkumetreillä. Lue, miten Padel-hallin rakentaneet ja sittemmin yrityksestään yrityskaupat tehneet Oskari Perttilä ja Eino Liinamaa hyötyivät saamastaan yrityksen talouden hallinnan valmennuksesta.

Yrittäjällä tulee olla alusta saakka jonkinlainen visio ja käsitys yrityksen kannattavuudesta, jotta hän osaa tehdä matkan varrella oikeita valintoja. Yrittäjän tulee myös tuntea kassavirtansa ja siihen liittyvät kiinteät sekä muuttuvat kulut, jotta liiketoimintaa voidaan kasvattaa järkevästi riskit huomioiden. Kannattavuus- ja kassavirtalaskelmien laatimiseen saat apua Yritystehtaan Ideasta yritykseksi -valmennuskurssilta.

3. Suunnittele markkinointia ja myyntiä

Hakkarainen nostaa esille myös markkinointi- ja myynnin työajan suunnitelmat, jotta tiedetään mitä tehdään, kenelle ja koska sekä miten onnistumista mitataan. Samassa yhteydessä on syytä vielä terävöittää oma ydinviesti ja erottautumiskeinot, jotta kilpailuun osataan vastata tehokkaasti. Hakkarainen korostaa myös sitä, ettei kilpailusta kannata muodostaa mörköä omaan mieleen. Kilpailijat ovat osoitus siitä, että markkinalla on kysyntää tuotteelle/palvelulle. Yksityisellä sektorilla kilpailijoista voi myös muodostua verkosto, jonka myötä toimintaan saadaan mukaan yhteistyökumppaneita – kattavan verkoston avulla omaa toimintavarmuutta asiakkaalle voidaan korostaa. 

 

Oman liikeidean kehittäminen paremmaksi

Hakkaraisen mukaan yrittäjän ei missään nimessä kannata jäädä yksin omaan kammioon hiomaan suunnitelmaa, vaan tuoda se päivänvaloon ja altistaa se palautteelle sekä vinkeille. Oman liikeidean kehittäminen alkaa kertomalla liikeideasta rohkeasti muille. Altistamalla idea erilaisille mielipiteille, tapahtuu myös liikeidean testaaminen samalla.

 "Harvoin tarvitsee pelätä, että kertomalla oman liikeidean ääneen joku varastaisi sen. Siispä sitä omaa ideaa kannattaa tuoda rohkeasti esille erilaisissa keskusteluissa ja ympäristöissä. Loistavia paikkoja liikeidean kehittämiseen ovat erilaiset järjestöt, kuten esimerkiksi Jyväskylän Entrepreneur Society - JES ja Kauppakamari. Erityismaininnan ansaitsee myös Yritystehtaan Ideasta Yritykseksi -valmennuskurssi. Siellä yritysideoita pääsee testaamaan, kehittämään ja sparrailemaan yhdessä muiden opiskelijoiden ja valmentajan kanssa", Hakkarainen summaa.  

 

Tärkeää on muistaa, ettei hyvä liikeidea ja yritystoiminnan käynnistäminen tarkoita automaattisesti valtavaa yrityslainaa ja y-tunnusta. Toiminnan voi aloittaa pehmeämmin.
- Mari Hakkarainen

 

Jos oma liikeidea testaamisen myötä osoittautuu vielä hieman keskeneräiseksi, ei hanskoja kannata missään nimessä heittää tiskiin. Hyvä liikeidea syntyy aktiivisen työstämisen seurauksena, ja harvemmin sillä alkuperäisellä idealla päästään maaliin saakka.  

 

Hyvä liikeidea tähtäimessä - miten oman idean kanssa kannattaa lähteä liikkeelle? 

Yrityksen perustaminen ei itsessään vaadi kuin muutaman klikkauksen verkossa. Käytännön toimien lisäksi tulee toki tuntea markkina, johon on sijoittumassa sekä siellä toimivat kilpailijat, jotta asemoituminen markkinaan käy kepeästi. Lisäksi oma visio tulee olla kirkkaana mielessä ja toiminnan hinnoittelu sekä kannattavuus tulee tuntea. Näihin kaikkiin apua saa Yritystehtaan Ideasta yritykseksi -valmennuskurssilta. 

"Tärkeää on muistaa, ettei hyvä liikeidea ja yritystoiminnan käynnistäminen tarkoita automaattisesti valtavaa yrityslainaa ja y-tunnusta. Toiminnan voi aloittaa pehmeämmin myös kevytyrittäjänä. Kun pitää kirjanpidon ajan tasalla ja hoitaa hommat asiallisesti, pääsee jo pitkälle." Kirjanpitooon liittyviä termejä voit kerrata talouden perusteet -videoltamme.

"Kannustan myös kaikkia aloittavia yrittäjiä tai yrittäjyydestä kiinnostuneita hakeutumaan Ideasta yritykseksi -valmennuskurssille. Se antaa hurjan hyvät lähtökohdat yrittäjyyteen. Jos käy niin, että se tämän hetken idea ei kannakaan kovin pitkälle, saa kuitenkin loistavat työkalut ja osaamisen, joiden avulla voi miettiä taas niitä seuraavia ideoita, kuten kurssin käynyt sivutoimiseksi yrittäjäksi ryhtynyt Piia teki", Hakkarainen kiteyttää. 

hyvä-liikeidea-BLOGI-CTA

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT