Skip to content
Henna Kautto10.4.2019 14:14

Menestyvää yritystä johtaa hyvinvoiva ja suorituskykyinen yrittäjä

Olen työssäni huomannut, että yrittäjyyden alussa monen mielessä pyörii monenlaiset arkiset asiat. Tyypillisiä kysymyksiä on: Miten johdan aikaani? Miten perheeni ja ystäväni suhtautuvat tulevaan? Miten saan perheelleni riittävästi aikaa ja miten jaksan itse? Lähes jokainen yrittäjäksi lähtenyt on varmasti kuullut ja nähnytkin kuinka koko elämä voi lipua kohti liian pitkiä työpäiviä. Pikkuhiljaa yrittäjä saattaa huomata, että kaikki pyörii yrityksen kautta. Liian monelle yrittäjälle on käynyt niin, että oma hyvinvointi on vaakalaudalla.  Jos oma kunto on ollut heikko se alkaa vaikuttaa kaikkeen toimintaan ja jopa liiketoimintaan. Yrittäjähän on itse yrityksen moottori ja moottorista hiipuu tehot, mopo liikkuu hitaammin. Kasvuyrittäjälle oma suorituskyky on koko yrityksen pohja. Menestyvää yritystä johtaa hyvinvoiva ja suorituskykyinen yrittäjä.

Hyvä fyysinen kunto ja palautuminen ratkaisevassa roolissa

Tutkimuksessa on osoitettu (1), että stressin hallintaan on vahvasti yhteydessä hyvä kunto. Tutkimustulokset osoittivat, että aktiivinen elämäntyyli eli liikunnallisuus sekä sen tuoma hyvä fyysinen kunto sekä terveydelle edullinen kehonkoostumus olivat yhteydessä pienempään stressin määrään työpäivänä. Tutkimuksessa huomattiin lisäksi, että hyvä fyysinen kunto ja normaali paino olivat yhteydessä hyvään yön aikaiseen palautumiseen.

Tiedetään, että ihminen voi kestää jonkin ajan suuriakin määriä stressiä, jos palautuminen on vastaavasti laadukasta ja riittävää. Yrittäjyyttä ja sen työmäärää ei kannata pelätä, sillä tärkeintä on palautumisen määrä ja laatu. Ihminen kestää melko paljonkin stressiä ja painetta, jos palautuminen on kunnossa. Palautumisen keinot ovat kuitenkin hyvin erilaisia ja niiden tunnistaminen on yksi tärkeimpiä asioita. Yrittäjän saattaa olla vaikea irrottautua työstään ja työ sekä vapaa-aika todella sekoittuvat toisiinsa, jos sille antaa mahdollisuuden. Konkreettiset itsensä johtamisen taidot ovat tärkeimpiä taitoja, jotta yritystoiminnan saa toimimaan. Konkreettisia menetelmiä ovat mm. tarkasti suunnitellut työtehtävät ja tavoitteet sekä työajan hallinta. Vapaa-ajan tavoitteena (2) on saada ajatukset irti työstä eikä työn teko illalla kotona. Palautumiskeinoja ovat esimerkiksi leppoisa oleskelu, perheen kanssa oleilu, urheilu, musiikki, taide, mieluisat harrastukset ja ystävien tapaaminen.

Itsensä johtaminen ja ajanhallinta

Varsinkin alkuvaiheessa yrittäjä usein pidentää työpäivän mittaa, sillä alussa vaaditaan enemmän panoksia yrityksen kehittämiseen. Viisaasti johdettuna yrittäjä voi pitää oma hyvinvointia ja vireystilaa. Usein käy myös niin että työ on niin innostavaa, että siitä syystä muulle ei malta jättää aikaa. Tiedetään kuitenkin, että liian pitkään pitkän päivän tekeminen ei olekaan tuloksekasta.  On huomattu, että työhön käytetyn ajan piteneminen heikentää hyvinvointia (3) ja hyvinvoinnin heikkeneminen taas heikentää yrityksen menestymistä. Työpäivien venyminen esimerkiksi heikentää unen laatua ja vireystaso on matalampi seuraavana päivänä. Tästä syystä siis on huomioitava, että jatkuva pidentäminen saattaa olla syy miksi tuloksia ei saavuteta. Tällaisissa tilanteissa tulee ehdottomasti keskittyä oleellisiin tehtäviin ja tehdä tavoitteiden mukaisia tehtäviä. Kun päivä pitenee ja koneella kotona on vielä toinen työpäivä, on kierre valmis. ”Huonosti nukkuminen puolestaan saattaa johtaa seuraavan työpäivän pitenemiseen, kun työtehon heikentymistä kompensoidaan työskentelemällä pidempään.” (3)

On huomattu (3) että asiantuntijatyössä olevan hyvinvointia tukee se, että hän pystyy vaikuttamaan työpäivänsä alkamis- ja loppumisaikoihin. Tämä on ehdottomasti positiivinen asia. On huomattu (4) että erityisesti mahdollisuus itseohjautuvaan työhön ja omien aikataulujen hallinta lisää motivaatiota ja työn mielekkyyttä. (4)

Työeläkeyhtiö Elon teettämässä mittavassa yrittäjätutkimuksessa (5) huomattiin, että valtaosa yrittäjistä nauttii työstään. Selkeästi he, jotka kokevat tunnetta työn sujuvuudesta ja heillä, joilla sosiaaliset verkostot ovat kunnossa, voivat hyvin. Työhyvinvointiin huomattiin vaikuttavan vahvasti myös yrittäjän henkilökohtaiset voimavarat, joita ovat esimerkiksi työkyky ja elämäntavat.

Yritystehdas ottaa yrittäjien hyvinvoinnin tosissaan

Koska tunnistamme Yritystehtaalla, että monen yrittäjän suurin riskitekijä on oma jaksaminen, teimme päätöksen valmennuksen painotuksesta ja lähdimme vahvistamaan erityisen paljon valmennusasiakkaidemme suorituskykyä ja hyvinvointia. Olemme rakentamassa Suomen parasta hyvinvointivalmennusta yrityshautomon oheen. Yritystehtaan valmennusasiakkaat saavat parasta ja mitattua valmennusta itsensä johtamistaitoihin, stressinhallintaan, palautumiseen, fyysiseen hyvinvointiin ja ravitsemukseen. Pidämme liiketoiminnan ytimestä huolta, eli siis itse yrittäjästä.

Ole kuulolla, kerromme pian lisää!

Terveisin,

Henna Kautto

 

Lähteet:

https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2016/10/tapahtuma-2018-02-28-10-20-56-721084
https://www.ttl.fi/tyontekija/uni-ja-palautuminen/
https://www.ttl.fi/tyontekija/tyoaika/ajanhallinta/suosituksia-ajanhallintaan-asiantuntijatyossa/
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97283/GRADU-1433495666.pdf
https://www.elo.fi/tietoa-elosta/uutiset/2018/tutkimus-valtaosa-yrittajista-nauttii-tyostaan-–-avainasemassa-tunne-tyon-sujuvuudesta-ja-sosiaaliset-verkostot

avatar

Henna Kautto

yritysvalmentaja #business #suorituskyky #digi henna@yritystehdas.fi 050 572 1121

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT