Skip to content
IntelliNord on hyödyntänyt tekoälyä liiketoiminnassaan ja jakaa blogissamme ajatuksia, mitä mahdollisuuksia se tarjoaa startupeille
Yritystehdas11.10.2023 8:00

Tekoälyn käytöstä startupin uusi kilpailuvaltti

Startupin resurssit ovat usein rajalliset, mutta tekoälyn käyttö voi mullistaa koko bisneksen. IntelliNord on valjastanut tekoälyn liiketoimintansa ytimeen. Yritystehtaan Hautomo-valmennuksessa mukana ollut yritys kannustaa nyt muitakin startupeja testaamaan tekoälyä rohkeasti.

Tekoälyn käyttö on tullut kaikkien huulille viimeistään ChatGPT:n esiinmarssin myötä. Vain viimeksi kuluneen vuoden aikana tekoälysovellukset ovat kehittyneet hurjasti ja niiden käyttö on yleistynyt.  

Reima Tuhkanen oivalsi tekoälyn mahdollisuudet jo paljon aiemmin, kun hän perusti IntelliNordin vuonna 2019. Nyt toimitusjohtaja katsoo yrityksen matkaa tyytyväisenä. Liiketoiminta käynnistyi nopeasti, ja yritys on kasvanut tasaisesti. Ohjelmistoalan startupille tämä ei ole itsestäänselvyys.

”Ajatus yritysideasta syntyi havainnosta, että monia tehtäviä voisi optimoida ja tehostaa huomattavasti hyödyntämällä tekoälyä. IntelliNordin tuotteet perustuvat siihen, että tekoälyn avulla voidaan tehdä päätöksiä tietoon perustuen”, Tuhkanen valottaa.

 

Kaikkia tekoälyn sovellusmahdollisuuksia ei vielä edes tiedetä, mikä avaa etenkin startupeille kiinnostavia liiketoimintamahdollisuuksia.

 

Nyt IntelliNord kehittää innovatiivisia tekoälypohjaisia ratkaisuja energiasektorille, erityisesti vikadiagnostiikkaan ja kulutusdatan hallintaan IoT-laitteiden elinkaaren aikana. Yritys on erikoistunut numeerisen datan tekoälysovelluksiin.

”Tekniikan nopean kehityksen takia hyödynnämme uusimpia innovaatioita, jotta voimme panostaa jatkuvasti omien tekoälysovellustemme kehittämiseen entistä paremmiksi”, IntelliNordin kehityspäällikkö Minna Toivari tähdentää.

IntelliNord hyödyntää monipuolisesti generatiivista tekoälyä. Se viittaa tekoälyjärjestelmiin, jotka pystyvät luomaan itsenäisesti uutta sisältöä, kuten tekstiä, kuvia, ääntä tai muita mediatiedostoja.  

Generatiivinen tekoäly onkin ujuttautunut vähitellen eri aloille, kuten teollisuuteen, koulutukseen, liikenteeseen, viihteeseen ja kauppaan. Kaikkia tekoälyn sovellusmahdollisuuksia ei vielä edes tiedetä, mikä avaa etenkin startupeille kiinnostavia liiketoimintamahdollisuuksia.

 

Tekoälyosaaminen luo startupeille etulyöntiaseman markkinoilla

Tekoälyn käyttö on osa teknologisten innovaatioiden virtaa ja automatisaation uusin harppaus. Tuhkanen ja Toivari näkevät tekoälyn luontevana jatkumona tekniselle vallankumoukselle.

”Höyrykoneiden kanssa otettiin automaation ensi askeleet, ja sittemmin automaatio ja robotiikka ovat nopeuttaneet tuotantoprosesseja, parantaneet tehokkuutta ja vapauttaneet ihmistyövoiman monotonisista tehtävistä”, he sanovat.

 

”Tekoälyn käyttö mahdollistaa asioita, joihin startupilla ei olisi muuten resursseja tai osaamista. Tehokkaasti toimiva yritys on myös asiakkaan etu. Tekoälyn avulla pienikin startup voi päästä samalle viivalle suuren yrityksen kanssa.”

Reima Tuhkanen

 

Millaisia mahdollisuuksia tekoälyn käyttö sitten tarjoaa etenkin startupeille? Parhaimmillaan tekoäly lisää entisestään työn tehokkuutta ja tuottavuutta, tekee ihmistä parempia päätöksiä ja tarjoaa uusia palveluita ja toiminnallisuuksia. Se auttaa ideoimaan ja kehittämään innovaatioita.

”Tekoälyn käyttö mahdollistaa asioita, joihin startupilla ei olisi muuten resursseja tai osaamista. Tehokkaasti toimiva yritys on myös asiakkaan etu. Tekoälyn avulla pienikin startup voi päästä samalle viivalle suuren yrityksen kanssa”, Tuhkanen huomauttaa.

Tekoälyosaamisesta on siis tullut keskeinen kilpailuvaltti yritysmaailmassa. Tekoälyllä on etulyöntiasema esimerkiksi datan analysoinnissa, toistuvissa tehtävissä, nopeissa laskutoimituksissa ja suurien tietomäärien tulkitsemisessa.

Kaikessa tekoäly ei kuitenkaan päihitä ihmistä – ainakaan vielä. Ihmisellä on erityinen kyky luovaan ongelmanratkaisuun, empatiaan ja syvälliseen päättelyyn. Myös eettiset päätökset, sosiaalinen toiminta ja kontekstin hienovaraisuudet ovat alueita, joissa tekoäly ei yllä ihmisen tasolle.

”Tekoäly ei ole pelkästään apuväline vaan voimavara, joka voi muuttaa tapaa, jolla työskentelemme ja elämme. Tärkeintä on hyödyntää tätä teknologiaa vastuullisesti ja eettisesti, jotta voimme rakentaa paremman ja älykkäämmän tulevaisuuden kaikille”, Toivari korostaa.

reima-tuhkanen-intellinord

IntelliNordin toimitusjohtaja Reima Tuhkanen näkee, että pienillä resursseilla toimiva startup voi yltää tekoälyn avustuksella samalle viivalle isommankin yrityksen kanssa.

 

Tekoälystä on koodariksi, sisällöntuottajaksi ja vaikka miksi

Monesti startupin resurssit ovat alkuun suppeat, mutta tekoälyä hyödyntämällä tuorekin firma voi rakentaa vaikka kokonaisen tiimin. Eri rooleihin voi valjastaa esimerkiksi data-analyytikon, sisällöntuottajan, suunnittelijan, koodarin, valmentajan, it-tuen tai valokuvaajan.

Tuhkanen ja Toivari listaavat neljä esimerkkiä tekoälyn avulla luoduista asiantuntijoista:

  1. Data-analyytikko analysoi asiakkaita ja taloudellisia tietoja sekä tunnistaa trendejä ja mahdollisuuksia kustannussäästöihin. Hän ennustaa myynnin muutoksia ja taloudellisia riskejä, mikä auttaa yritystä kohdentamaan resursseja ja tekemään parempia päätöksiä. Analyytikko optimoi tuotantoa ja toimitusketjuja ennustamalla kysyntää, varastoja ja logistiikkaa. Hän tulkitsee myös käyttäjäpalautetta, sosiaalisen median kommentteja ja mainosten tehokkuutta.
  2. AI-markkinoija toteuttaa yritykselle monipuolista luovaa sisältöä eri muodoissa. Tekstien, kuvien ja videoiden tuottaminen ja muotoilu sujuvat kuin itsestään. Hän kirjoittaa raportteja ja mainostekstejä vaivatta. Hän hallitsee jopa valtaosan maailman kielistä ja kääntää tekstiä sujuvasti. Etenkin aloittavassa startupissa tekoälyn käyttö voi parantaa merkittävästi markkinoinnin tehokkuutta, säästää aikaa ja resursseja sekä tarjota paremman asiakaskokemuksen.  
  3. Tekoälykehittäjä on korvaamaton voimavara yrityksen tuotekehityksessä. Hän tekee perusteellista taustatutkimusta, suunnittelee ja osallistuu aktiivisesti ideointiin. Koodauksen ja testauksen lisäksi hän kyseenalaistaa olemassa olevia ratkaisuja sekä tarjoaa uusia näkökulmia ja parannusehdotuksia. Tekoälykehittäjä paljastaa kehityskohteet ja auttaa yritystä rakentamaan kilpailukykyisiä ja innovatiivisia tuotteita.
  4. AI-erikoisasiantuntija voi toimia melkeinpä missä tahansa roolissa. Esimerkiksi tietoturva-asiantuntija voi toteuttaa tietoturva-auditin sekä havaita tietoturvariskejä ja epätavallista käyttäytymistä tietojärjestelmissä, mikä auttaa suojaamaan yrityksen tietoja. Samalla tavalla ohjeistamalla – ja tietyin varauksin – tekoälyä voi käyttää apuna myös vaikkapa juristin, HR:n, ympäristöasiantuntijan ja muiden asiantuntijoiden tai kouluttajien tehtävissä. 

 

Tekoälyn käyttö tarjoaa etuja, mutta myös riskit on hyvä tiedostaa

Mistä startupin kannattaa lähteä liikkeelle, kun se haluaa hyödyntää tekoälyä bisneksessään? Tuhkanen ja Toivari kannustavat kokeilemaan erilaisia työkaluja rohkeasti päivittäisissä rutiineissa. Tekoälyä voi käyttää alalla kuin alalla, eikä ensimmäiseen kokeiluun kannata lannistua.

Tarjolla on sekä ilmaisia että maksullisia työkaluja. Maksutta tekoälyn käyttö onnistuu vaikkapa ChatGPT:lla, Bardilla tai Bingillä. Tarvittaessa startup voi tukeutua IntelliNordin kaltaisiin tekoälyn asiantuntijoihin.

”Koska työkalut kehittyvät nopeasti ja niitä tulee markkinoille koko ajan lisää, yrityksen pitää ottaa yhä enemmän aikaa pysyäkseen vauhdissa mukana”, Toivari toteaa ja lisää:  

”Jotta tekoäly toimii halutulla tavalla, ihmisen pitää opetella hyödyntämään työkaluja oikein. Tekoälyä täytyy osata ohjailla parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.”

 

”Jotta tekoäly toimii halutulla tavalla, ihmisen pitää opetella hyödyntämään työkaluja oikein. Tekoälyä täytyy osata ohjailla parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.”

Minna Toivari

 

Vaikka tekoälyn käyttö tarjoaa lukuisia etuja, siihen liittyy myös uhkia ja riskejä. Tekoäly saattaa aiheuttaa vääristymiä ja epätarkkuuksia datassa. Siksi ihmisen pitää aina varmistaa, onko lopputuloksessa järkeä vai ei. Tekoälyyn ei siis voi luottaa sokeasti.

”Lisäksi tietoturva on merkittävä huolenaihe, sillä tekoälyjärjestelmät voivat altistua tietomurroille ja haavoittuvuuksille, mikä voi aiheuttaa vakavia seurauksia. Kannattaa huolehtia, ettei tekoälylle anna koskaan yrityksen luottamuksellisia tietoja”, Tuhkanen korostaa.

Tuhkasen ja Toivarin mielestä tekoälyllä on potentiaalia mullistaa elämämme monin tavoin. Samaan aikaan sen tulevaisuus on monimutkainen ja epävarma, koska esimerkiksi lainsäädäntö ja tekijänoikeudet voivat asettaa omat rajoituksensa tekoälyn käyttöön.

Intellinord-cta kopio