Skip to content
Oona Tynkkynen29.6.2022 15:02

RIVAn liikevaihto kasvoi huimalla harppauksella Hautomossa

Aina yrittäjyys ei ole se ensisijainen vaihto tai unelma. Toisinaan se tulee osaksi elämää takavasemmalta ja vie mukanaan. Näin kävi RIVA Clothingin yrittäjille Riku Keihäsniemelle ja Eeva Geierille, joille yrittäjyys näyttäytyi enemmän vaikealta ja raskaalta, kuin kiehtovalta korkeakouluopintojen alkaessa.

”Itselläni ei ole ikinä ollut yrittäjäesikuvia, jotka olisi olleet tosi fiiliksissä siitä mitä tekevät. Yrittäjyyteen liittyvät mielikuvat ovat usein negatiivissävytteisiä; yrittäminen on uuvuttavaa ja pitää tehdä töitä joka päivä aamusta iltaan ja niin edelleen. Koen, että hyviä yrittäjäesikuvia pitäisi olla enemmän. Haluamme olla muuttamassa tätä mielikuvaa ja kannustaa muitakin yrittäjyyteen – se voi olla kivaakin!” Riku sanoo.

Yrittäminen on mahdollistanut yrittäjäkaksiolle muun muassa vapauden päättää omista työajoista sekä työnkuvasta.

 

"Haluamme olla muuttamassa tätä mielikuvaa ja kannustaa muitakin yrittäjyyteen – se voi olla kivaakin!" - Riku Keihäsniemi, RIVA Clothing

 

”Toki mitä aiemmassa vaiheessa ollaan yrittäjyyttä, sitä enemmän tehdään kaikkea, mitä tarvitsee. Mutta mitä enemmän saadaan kasvatettua yritystä sekä palkattua työntekijöitä, sitä enemmän vapautta jää yrittäjille ja se on huippu juttu!” Eeva jatkaa.

Vaikka yrittäjyys ei ollut ensisijainen vaihtoehto, syntyi idea yrityksen perustamisesta opiskelujen toisena vuonna JAMKin verkkokauppa-kurssilla.

”Tutustuimme silloin ja mietimme, että miksi emme tekisi oikeaa verkkokauppaa kurssin aikana ja edistäisi yritystoiminnalla opintojamme”, Riku ja Eeva muistelevat.

Näin tehtiin. Syntyi RIVA Clothing ja liiketalouden opinnot edistyivät yritystä kehittämällä ja pyörittämällä. Yrittäjäkaksikko kävi muun muassa Yritystehtaan tarjoamat nykyiset Ideasta Yritykseksi –valmennuksen sekä Yrittäjävalmennuksen. Noilta valmennuskursseilta jäi käteen erityisen vahvasti numeroiden merkitys kannattavan bisneksen tekemisessä.

”Kun kävimme noita valmennuskursseja, elimme yrittäjyyden alkuaikoja. Silloinen valmentajamme Roope Pietilä haastoi meitä paljon. Emme tuolloin osanneet nähdä sitä hyötyä, minkä valmennus tarjosi, vaan ymmärrys kasvoi vasta myöhemmin kokemuksen myötä. Päähän kuitenkin iskostui se, kuinka tärkeitä numerot ovat yrityksen pyörittämisessä”, kaksikko kertoo.

 

Takana RIVAN historian suurin kasvu

Vastuullisia vaatteita tuottava RIVA Clothingin haluaa tarjota ihmisille paremman vaihtoehdon pikamuodille tuomalla markkinoille vaatekaappien kulmakiviä, jotka tuotetaan vastuullisesti ja läpinäkyvästi.

Kasvu nykyisiin mittoihin on tapahtunut vähitellen. Uuden valmistajan ja suunnan kirkastamisen myötä 2019 yritys pystyi työllistämään molemmat yrittäjät ja ajatus muiden työllistämisestä alkoi kyteä mielessä. Talvella 2020 Yritystehtaan Henna Kautto alkoi houkutella yrittäjiä mukaan Hautomoon.

 

Yritystehtaan Hautomoon RIVA pääsi keväällä 2021 ja siitä alkoi yrityksen historian hurjin kasvupyrähdys niin yrityksen kuin yrittäjien osalta.

 

”Yritystehtaan Hautomoon hakeminen ei ollut meille itsestään selvä valinta ja suhtauduimme siihen aika kriittisesti. Kuitenkin jo ennen hautomoraatia saamamme säännöllinen valmennus, ja säännöllisen työn tuomat tulokset vakuuttivat meidät. Näimme tänä aikana, mitä hyötyä kahden vuoden valmennus voisi tuoda”, Riku ja Eeva sanovat.

Yritystehtaan Hautomoon RIVA pääsi keväällä 2021 ja siitä alkoi yrityksen historian hurjin kasvupyrähdys niin yrityksen kuin yrittäjien osalta:

  • Puolen miljoonan liikevaihtorajan ylitys ja samalla RIVAn historian kovin liikevaihdon kasvu (rikoimme asettamamme tavoitteet yli 100 000 eurolla)
  • tilat kasvoivat viisinkertaisiksi
  • työntekijä määrän tuplaaminen
  • asioiden kehittyminen ammattimaisempaan suuntaan
  • henkinen kasvu yrittäjinä

Apua Yritystehtaan Hautomosta ja RIVAN oma päävalmentajalta Henna Kautolta on Rikun mukaan saatu moniin pieniin juttuihin aina taloudesta työntekijöiden rekryämiseen.

”Henna on ollut ihan paras valmentaja. Ihan loisto match meille! Olemme saaneet yrityksen ja ylipäätään elämän kannalta todella hyviä vinkkejä Hennalta ja ihmisinä meidän kemiat ovat kohdanneet hyvin,” Riku kertoo.

Onko sinulla skaalautuva liikeidea? Tutustu Yritystehtaan Hautomoon ja Hautomon valintakriteereihin.

 

Kokonaiskuva ja talous haltuun Hautomossa

Tärkeintä apua Hautomossa yritykselle on ollut kokonaisuuden hallinta.

“Olemme oppineet hahmottamaan paremmin kokonaiskuvaa. Sen kautta olemme huomanneet, että monet isolta tuntuvat esteet, ovat lopulta osoittautuneet aika pieniksi jutuiksi”, Riku avaa.

 

"Olemme oppineet hahmottamaan paremmin kokonaiskuvaa. Sen kautta olemme huomanneet, että monet isolta tuntuvat esteet, ovat lopulta osoittautuneet aika pieniksi jutuiksi” - Riku Keihäsniemi, RIVA Clothing

 

”Hautomojakson aikana tärkeimmät asiat arjen tekemisessä on vakiintuneet. Saavutimme myös taloudelliset tavoitteet ja ylitimme ne reilusti, mistä saamme olla ylpeitä”, Eeva jatkaa.

Hautomovalmennuksen mukanaan tuoma kuukausittainen liiketoimintakatsaus on tuonut säännöllisyyttä muun muassa yrityksen lukujen seurantaan.

”Hautomo on auttanut ymmärtämään taloutta entistä paremmin. Seuraamme kassavirtalaskelmaa paljon säännöllisemmin, minkä ansiosta huomaamme nopeammin, jos myynti sakkaa tai emme ole pääsemässä tavoitteisiin. Tämä taas motivoi tekemään toimenpiteitä, että päästään halutulle tasolle”, Riku sanoo.

Hautomoyhteisö on tarjonnut hyviä kontakteja, joita yrittäjät haluavat hyödyntää toisena hautomovuotenaan vielä entistä enemmän:

“Yritystehtaan hautomoyhteisössä on oikeanlaista mindsettia. Toisten samankaltaisten ja samoja asioita tavoittelevien yrittäjien ja heidän tekemisensä näkeminen motivoi ja inspiroi”, Riku iloitsee.

 

”Jokaisella on vastuu huolehtia itsestä”

Kehitystä ja kasvua on tapahtunut myös yrittäjissä, jotka ovat laittaneet aiempaa enemmän oman hyvinvointinsa etusijalle.

”Vielä on varmasti parannettavaa oman hyvinvoinnin saralla, mutta ainakin tiedostamme hyvinvoinnin kokonaisuutta paremmin ja kiinnitämme enemmän huomiota muun muassa jaksamiseen ja liikkumiseen. Valmennuksen ansiosta olemme ymmärtäneet, miten iso merkitys hyvinvoinnilla on yrittämisessä,” Riku summaa.

Aina muutosten ei tarvitse olla isoja, vaan muutosta parempaa voi saada jo pienillä simppeleillä asioilla. Muun muassa kevään aikana pidetyltä Itsensä johtamisen -kurssilta jäi käteen hyviä työkaluja niin työn- kuin elämänhallintaan.

”Teemme työtämme vahvasti sosiaalisessa mediassa ja somea selatessa työasiat tulevat todella helposti silmille vapaa-ajallakin. Helpottaaksemme palautumista, olemme esimerkiksi opetelleet laittamaan puhelimet iltaisin pois.”

”Performance-valmennuksen ansiosta olen laittanut oman hyvinvointini etusijalle ja ottanut paljon palautumiselle aikaa, mikä on heijastunut omaan henkiseen hyvinvointiin positiivisella tavalla. Jokaisella on vastuu huolehtia itsestä”, Eeva kertoo.

Performance Programin fyysiset treenit ovat olleet henkisen hyvinvoinnin kehittämiselle hyvää vastapainoa.

”Performance Programin tiistaitreenit on innoittaneet lisäämään liikunnan määrä arjessa”, Riku kertoo ja jatkaa, että hyvinvointiin panostaminen tulee olemaan isossa roolissa myös toisena hautomovuotena.

RIVAN päävalmentaja Henna nostaa esille erityisesti yrittäjissä tapahtunutta henkistä kasvua: “Eeva ja Riku ovat kasvaneet vuoden aikana yritysjohtajina ja systemaattisina tekijöinä sekä löytäneet oman tyylinsä yrittää ja menestyä. Erityisesti haluaisin korostaa heidän henkistä kasvua kasvuyrittäjinä. He ovat oppineet sietämään erilaisia vastaantulevia haasteita ja iloitsemaan onnistumista. Tästä rakentuu loppupeleissä kasvuyrityksen menestyksen pohja.”


Kasvua arvoista kiinni pitäen

Vahvasti omien arvojensa mukaan toimiva RIVA haluaa tulla tunnetuksi tulevaisuudessakin vastuullisena, fiksuna, nuorekkaana ja helposti lähestyttävänä brändinä.

”Haluamme tehdä töitä sen eteen, että olemme tulevaisuudessakin sitä, mitä me nyt olemme huolimatta siitä, että yritys kasvaa,” Riku sanoo.

”Periaatteemme on, että teemme vaatteita, niin kuin tekisimme itsellemme. Olemme paljon itse malleina vaatteillemme ja haluamme pitää homman aitona ja sitä kautta mielekkäänä meille,” Eeva jatkaa.

Lähitulevaisuuden suunnitelmissa RIVALLA on tuotevalikoiman laajentaminen asiakaspalautteiden perusteella.

”Teemme sen, mitä meiltä pyydetään ja sitä kautta luomme mielekästä ja turvallista kasvua pitämällä kiinni arvoistamme”, Riku summaa.

Toistaiseksi RIVA toimii Suomen markkinoilla, mutta tulevaisuuden suurena kasvuloikkana on viedä yritys kansainvälisille markkinoille.

”Kun askel kansainvälistymiseen otetaan, niin haluamme, että se tehdään kunnolla ja hyvillä resursseilla.”

liikevaihto

avatar

Oona Tynkkynen

sisällöntuottaja #some #graafinensuunnittelu #viestintä oona@yritystehdas.fi 0400 249 616

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT