Skip to content
Yritystehdas1.7.2022 14:00

Mitä startup-yrittäjyys on? TOP 4 aihetta yrittäjän elämästä

Jos olet pyöritellyt mielessäsi liikeideaa tai juuri aloittamassa yritystoimintaasi, olet ehkä pohtinut, mitä startup-yrittäjyys oikeasti pitää sisällään. Onko se verkostoitumistapahtumien innostunutta puheensorinaa, yömyöhään jatkuvaa raakaa työntekoa vai jotain ihan muuta?
Tässä artikkelissa pääset tutustumaan startup-yrittäjyyden neljään tärkeimpään osa-alueeseen Yritystehtaan valmentajien matkassa.

 

Startup-yrittäjyys alkaa hyvästä liikeideasta

Startup-yrityksellä tarkoitetaan yleensä nuorta yritystä, jonka tavoitteena on voimakas kasvu. Kyseessä saattaa olla myös yritys, joka vasta kehittelee ensimmäistä tuotettaan, eikä tuota vielä liikevoittoa.

Kaikki yritystoiminta lähtee ideasta. Startup-yrityksen liikeideaa pitää puntaroida tulevaisuuden kasvuodotukset huomioiden, sillä kasvuhakuisen yrityksen liiketoimintamalliin liittyy olennaisesti skaalautuvuus.

Jotta nopea ja tehokas kasvu on mahdollista, pitää tuotetta tai palvelua pystyä tuottamaan ilman, että kulut nousevat samassa suhteessa. Liikeideaa ja liiketoimintamallia saatetaan joutua kehittämään pitkäänkin ennen menestyksekkään mallin löytämistä.

Monilla yrittäjillä on vääriä käsityksiä skaalautuvuudesta ja skaalautumismahdollisuuksien löytäminen omasta liiketoiminnasta voi olla haasteellista. Valmentaja Mika Fisk antaa konkreettisen esimerkin skaalautuvuudesta:

”Esimerkiksi konsulttifirma, joka myy koulutuksia ja jossa työntekijä kiertää kouluttamassa asiakkaitaan, ei ole skaalautuvaa liiketoimintaa. Sen sijaan, jos konsulttifirma kehittää vaikkapa verkossa toimivan koulutusohjelman, liiketoiminta on tällöin skaalautuvaa.”

Yritystehtaan valmentaja Mika Fisk avaa skaalautuvuuden käsitettä artikkelissamme Skaalautuva liiketoiminta tuo kasvua mille tahansa toimialalle.

 

Startup-yrittäjyys on tasapainoilua talouden ja ideoiden välillä

Hyvä liikeidea ei yksinään riitä, sillä sen toteuttaminen vaatii myös rahoitusta. Startup-yrittäjyys onkin tasapainoilua taloudellisten realiteettien ja kasvusuunnitelmien välillä.
Kun perustat yritystä, sinulla on hyvä olla perustietämys yrityksen talouteen liittyvistä aiheista. Yritystehtaan valmentaja Roope Pietilän mukaan jokaisen yrittäjän tulee ehdottomasti seurata kassan ja oman pääoman riittävyyttä.

Toisinaan startup-yrityksen talouden tunnuslukujen tulkintaa voi kuitenkin tehdä eri tavalla kuin silloin, jos kyseessä olisi vakaassa vaiheessa oleva yritys. Lue Roope Pietilän vinkit startup-yrityksen talouden tunnuslukuihin.

Talouden seuraamiseen liittyy kiinteänä osana startup-yrityksen rahoituskelpoisuuden varmistaminen, joka jää monelta yrittäjältä liian vähäiselle huomiolle. Yritystehtaan valmentajan Marko Sorrin mukaan juuri yrityksen taloustilanne estää monessa tapauksessa rahoituksen saamisen, joka taas olisi olennaista nopeamman kasvun saavuttamiseksi.

Eri rahoitusinstrumentteihin liittyy kuhunkin omia kriteerejään, jotka on hyvä huomioida rahoituskierrosta suunnitellessa. Julkiset rahoittajat, pankit ja sijoittajat painottavat erilaisia tekijöitä rahoituskelpoisuuden arvioinnissa.

Itsekin enkelisijoittajana toimiva Yritystehtaan valmentaja Vesa Lehtinen avaa tarkemmin pääomasijoittajien rahoituskriteerejä sijoittaja-artikkelistamme


Kaikista tärkeintä liiketoiminnassa ovat hyvinvoivat ihmiset

Vaikka startup-yrittäjyys usein pyörii kehittämistyön ja rahoituksen saamisen sekä muiden talouteen liittyvien asioiden ympärillä, niitäkin tärkeämpiä ovat yrittäjän elämässä mukana olevat ihmiset.

Aluksi yritystä pyöritetään usein yksin tai hyvin pienen tiimin kanssa. Riippuen yrityksen kasvusta ja suunnitelmista tiimiin saatetaan rekrytoida uusia tekijöitä nopeastikin. Tiimin toimivuus ja hyvinvointi vaikuttavat yrityksen toimintaan sekä tuloksiin, joten rekrytointiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

Yritystehtaan valmentaja Kati Rauhaniemi on ollut mukana kokoamassa useita tiimejä. Lue Katin vinkit ja hyväksi havaitut keinot menestyvän tiimin rakentamiseen.

Yrityksen kasvuvaihe heijastuu tavalla tai toisella kaikille yrittäjän elämän osa-alueille, kuten perhe-elämään ja vapaa-aikaan, jolloin nekin pitää huomioida osana yrittäjän hyvinvointia.
Valmentaja Henna Kauton mukaan yrittäjän hyvinvointi on koko yritystoiminnan perusta.

Startup-yrittäjyys edellyttää, että panostat omaan hyvinvointiisi ja palautumiseen, jotta jaksat toteuttaa myös yritystoimintaasi täysillä.

 

Startup-yrittäjyys on helpompaa oikeanlaisessa ympäristössä

Startup-yrittäjyys vaatii paljon: hyvän liikeidean kehittämisen ja rahoituksen saamisen lisäksi yrittäjän tulee huolehtia myös omasta ja tiiminsä hyvinvoinnista. Startup-yrittäjyys vaatii onnistuakseen oikeanlaisen ympäristön, jossa saat tukea ja opastusta ideasi toteuttamiseen.
Varsinkin yrittäjyyden alkutaipaleella ympärillä olevien ihmisten tuki, erilaiset verkostot ja yhteistyökumppanit sekä asiantunteva valmennus ovat olennaisia tekijöitä, jotta saat yritystoiminnan sujuvasti käyntiin ja vältät suurimmat sudenkuopat.

Yritystehdas tarjoaa kokonaisvaltaista valmennusta Hautomossa kansainvälistä kasvua tavoitteleville startup- ja kasvuyrityksille. Hautomossa käytössäsi on paitsi oman valmentajasi, mutta myös koko Yritystehtaan valmentajatiimin asiantuntemus.

Hautomossa pääset verkostoitumaan muiden yrittäjien kanssa ja saat sparrausta yrityksellesi tärkeissä aiheissa, kuten esimerkiksi rahoituksen hankkimisessa tai markkinoinnissa. Hautomoon valittavien yritysten täytyy täyttää kuusi kriteeriä.

 

Jos sinäkin haluat oikeanlaisen ympäristön yritystoimintasi kehittämiseen ja ohituskaistan liiketoimintasi kasvattamiseen, tutustu Hautomoon ja hae mukaan!

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT