Skip to content
Yritystehdas29.3.2022 15:03

Millä kriteereillä Yritystehtaan Hautomoon pääsee?

Yritystehtaan Hautomossa on vuosittain 12 aloituspaikkaa kansainvälistymiseen tähtääville startup- ja kasvuvaiheen yrityksille Jyväskylässä. Hautomoon hyväksytyksi tuleminen edellyttää kuuden kriteerin täyttymistä.

Hautomo on tarkoitettu nuorille kasvuhaluisille yrityksille, jotka tavoittelevat kansainvälisiä markkinoita. Hautomossa ei ole toimialarajausta, mutta y rityksellä on oltava tuote tai palvelu, joka on luonteeltaan skaalautuva .  Yritys voi olla tuotekehitysvaiheessa tai jo esimerkiksi tulorahoituksella toimiva, kunhan yrityksen kumulatiivinen liikevaihto ei Hautomoon hakeutumisen hetkellä ylitä miljoonaa euroa. Kenelle Hautomo sopii? Lue Hautomossa mukana olleiden yritysten kokemuksia.

Kriteereistä ja hakuprosessista kertoo tarkemmin Heidi Länsisalmi, joka toimii Yritystehtaalla asiakkuuspäällikkönä. Hän on mukana Hautomo-valmennettavien matkassa alusta loppuun asti vastaten esimerkiksi sidosryhmätyöstä sekä asiakkuuksista. 

 

1. Yrityksessä on vähintään kahden hengen tiimi

Yhden ihmisen on vaikeaa pitää hallinnassaan kaikkia liiketoiminnan osa-alueita ja sen lisäksi tehdä kehitystyötä. Isompi tiimi toki vauhdittaa kasvua, mutta Hautomon hakuvaiheessa yrityksen tiimin ei tarvitse olla vielä suuri. 

“Lähtökohta on, että yrityksessä olisi ainakin kaksi kokopäiväistä henkilöä vastaamassa yrityksen eteenpäin menemisestä yrityksen hakeutuessa Hautomoon”, Heidi Länsisalmi kertoo.

“Yhteistyön aloittaminen yhden henkilön kanssa ei kuitenkaan ole poissuljettua. Tällöin olennaiseksi asiaksi nousee kokonaistilanteen tarkastelu: onko yrittäjällä esimerkiksi käytössään neuvonantajia tai ulkoista työvoimaa oman työnsä tueksi?” Länsisalmi tarkentaa.

 

2. Yrityksen kotipaikka on Jyväskylässä

Yritystehtaan ydintehtävä on tuottaa kasvua Jyväskylän talousalueelle. Sen vuoksi Hautomoon hakeutuvan yrityksen toimipaikka on oltava Jyväskylässä tai yrityksen tulee olla sitoutunut siirtämään yrityksensä kotipaikka Jyväskylään, mikäli se sijaitsee jossain muualla.  Siirtämisellä tarkoitetaan vain yrityksen kotipaikan siirtämistä. Henkilöstöä ja toimitiloja ei tarvitse siirtää, sillä valmennusta voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä.

“Koska tavoitteenamme on kasvattaa Jyväskylän talousalueen veto- ja pitovoimaa, Hautomoon Jyväskylän ulkopuolelta hakeutuvilta yrityksiltä toivotaan jonkinlaista kytköstä Jyväskylään vaikkapa työn, opintojen tai perhesuhteiden kautta. Se tuo luonnollista jatkumoa yritystoiminnan jatkamiseen paikkakunnalla”, Länsisalmi toteaa.

“Ilokseni voin todeta, että muutamat yritykset ovat siirtäneet Y-tunnuksensa Jyväskylään pitkälti Hautomon takia.” 

Yritystehtaalla on uudet upeat toimitilat Jyväskylän kasvavalla Kankaan alueella.

"Tilojen käyttäminen kannattaa, sillä vertaisoppimisen ja yhteisöllisyyden tarjoamat hyödyt ovat Yritystehtaalla merkittävät. Kannustammekin asiakasyrityksiämme hyödyntämään tilojamme mahdollisimman monipuolisesti”, Länsisalmi jatkaa. 

Muutoksen tuulia voi kuitenkin aina yritystoiminnassa tulla. Yritystehtaan kanssa tehtävä yhteistyösopimus ei sido yritystä pitämään kotipaikkaansa Jyväskylässä kaksivuotisen Hautomon tullessa päätökseensä. Sopimus ei myöskään aseta minkäänlaisia sanktioita, mikäli yrityksen siirto Jyväskylästä johonkin toiselle paikkakunnalle tulisi aiheelliseksi Hautomon aikana.  

 

3. Yritystä halutaan kasvattaa 

“Kaikki lähtee yrittäjien kasvuhalusta: on tehty tietoinen päätös siitä, että yritystä halutaan kasvattaa. Silloin mentaliteetti on erilainen ja aletaan miettiä työkaluja kasvun tueksi”, Heidi Länsisalmi kuvailee.  

Hautomoon haettaessa tarvitaan siis vahva halu ja visio siitä, miten yrityksen kasvua lähdetään vauhdittamaan. Yritykset voivat ensivaiheessa keskittyä Suomen markkinaan, mutta tarkoitus on, että yritys ottaa ensimmäiset askeleet kansainvälistymiseen jo Hautomon aikana. 

 

4. Yrityksen liikeidea on skaalautuva 

Skaalautuva tuote tai palvelu on erityisen tärkeä kriteeri Hautomoon valittaville yrityksille. Tuotteen tai palvelun skaalautuvuus tarkoittaa, että tuloja ja myyntiä pystytään kasvattamaan ilman, että se kasvattaa samassa suhteessa menoja.  

“ICT-puoli ja SaaS -palvelut ovat hyviä esimerkkejä skaalautumisesta, jolla voidaan saada aikaan nopeaakin kasvua. On tärkeää kuitenkin huomioida, että Hautomoon hakeutuvan yrityksen skaalautuvuuden ei tarvitse olla teknologialähtöistä vaan skaalautuminen voi rakentua myös muilla tavoin”, Länsisalmi kertoo. 

 Hautomossa ei myöskään ole yrityksen toimialaa koskevia rajauksia: kaikkien eri toimialojen yritykset ovat tervetulleita valmennukseen. Kaikki Hautomossa mukana olleet ja olevat yritykset löydät asiakkaamme-sivulta.

 

5. Kassa mahdollistaa kasvun tavoittelun

Hautomoon hakeutumisen hetkellä yrityksellä on oltava käytettävissään kassavaroja, joiden avulla se rahoittaa toimintansa kuluja. Rahoitus voi muodostua monista eri lähteistä, mutta olennaista on, että niiden avulla yrityksen toimintaedellytysten nähdään olevan turvattu 12 kuukaudeksi eteenpäin.  Lue lisää kasvuyrityksen rahoitusvaihtoehdoista ja rahoituskelpoisuudesta.

“Kriteeri voidaan kuitenkin katsoa tulevan täytetyksi lyhyemmälläkin kuukausivaatimuksella, mikäli yrityksen rahoitussuunnitelma on uskottava. Tällöin yrityksen on esiteltävä, millä tavoin toimintaedellytykset turvataan; mikä on tulorahoituksen, omien pääomien tai vieraiden pääomien rooli yrityksen rahoituskokonaisuudessa?”, toteaa Länsisalmi. 

 

6. Yrittäjä haluaa kehittää liiketoimintaansa ja itseään valmennuksessa

Tällä kriteerillä tarkoitetaan, että yrittäjä ymmärtää arvon, jota ulkopuolinen sparraus voi tarjota. Tällöin hän on halukas sitoutumaan yhteistyöhön ja pyrkii omalla toiminnallaan edesauttamaan yhteistyön sujuvuutta. Yrittäjä on motivoitunut kuulemaan valmentajan näkemyksiä ja jakamaan valmentajalleen omia pohdintojaan. Tällä yhdistelmällä saadaan aikaan dialogia, joka tuottaa hyötyä yritykselle ja yrittäjälle. 

”Kasvun rakentaminen on tiimityötä. Me autamme ja tuemme asiakkaitamme monin eri keinoin, mutta kaiken keskiössä on ihmisten välinen yhteistyö”, Länsisalmi kiteyttää.  

Lue tarkemmin, kuinka valmennus toteutetaan Hautomossa.

 

Entä jos Yritystehtaan Hautomon kriteerit eivät täyty yrityksemme kohdalla?  

 Yrityksen toiminta saattaa tarvita kehittämistä, jotta Hautomon kriteerit täyttyisivät. 

 “Kun yritys tulee meille, emme odota, että kaikkien kriteerien pitäisi olla ihan täydellisen selviä siinä kohdassa vielä”, Heidi Länsisalmi kertoo.  

 Nykytilanne käydään läpi valmentajan kanssa, joka auttaa löytämään ratkaisuja niihin kriteereihin, jotka eivät välttämättä vielä täyty Hautomoon pääsemiseksi.  

 “Valmentajan kanssa voidaan sopia vaikkapa tavoite, että yritys hakee Hautomoon puolen vuoden päästä tai että yritys tähtää jo seuraavaan Hautomo-raatiin. Raati tekee päätöksen valmennukseen pääsemisestä”, tarkentaa Länsisalmi.

Yritystehtaan Hautomoon on jatkuva haku ja myös Hautomoyritykset valitsevia Hautomoraateja järjestetään ympäri vuoden vähintään parin kuukauden välein.  

Mikäli Yritystehtaan Hautomo kiinnostaa, Heidi Länsisalmi kertoo kaksi tapaa edetä asiassa: 

“Nettisivuilla voi täyttää yhteystietolomakkeen, jos haluaa jutella lisää ja on kiinnostunut valmennuksesta tai voi olla suoraan meidän valmentajiin yhteydessä ja esitellä ideansa!” 

 

KRITEERI-BLOGI-CTA

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT