Skip to content
yritystehtaan yritysvalmentaja kati rauhaniemi
Kati Rauhaniemi27.5.2024 13:08

Valjasta strateginen ajattelu kasvuyrityksen brändityön ytimeen

Kasvuyrityksen brändityö on pintakuorrutuksen sijaan oleellinen osa yrityksen strategista liiketoiminnan kehittämistä. Siksi brändäys ei ole ainoastaan markkinoinnin tehtävä vaan ennen kaikkea johdon työpöydällä. Onnistunut brändityö näkyy positiivisesti taseessa ja tuloksessa.
Brändi on menestyvän kasvuyrityksen kivijalka. Se syntyy konkreettisista teoista, jatkuvasta viestinnästä, visuaalisesta ilmeestä sekä näiden ympärille muodostuvasta kulttuurista. Yritysvalmentaja Kati Rauhaniemi muistuttaa, että brändi läpileikkaa koko bisneksen.

”Vahva ja tunnistettava brändi rakennetaan aina liiketoimintastrategiasta käsin. Se pohjautuu talouteen, liiketoiminnan lukuihin, tutkimukseen sekä luovuuteen. Koko yritys tulee osallistaa brändin rakentamiseen, mutta johdon tehtävä on johtaa sitä strategisesti”, Rauhaniemi toteaa.

”Parhaat brändit rakentuvat datasta. Ne saavat sielunsa siitä, kun ideat herättävät tunteita.”

Kasvuyrityksen brändityöhön tarvitaan strategista liiketoimintaosaamista, ongelmanratkaisukykyä, vuorovaikutus- ja projektinhallintataitoja, digitaalista analytiikkaosaamista, asiakasymmärrystä, brändistrategian rakentamisen hallintaa sekä markkinointi- ja viestintätaitoja.

Hyvä brändi huomioi kohderyhmät ja vastaa niiden tarpeisiin. Se sitouttaa asiakkaita luoden yhteisöllisyyttä. Vahvalla brändillä on myönteinen laatu- ja luotettavuusmielikuva ja selkeä lupaus. Se tarjoaa hyvän asiakaskokemuksen kaikissa kohtaamispisteissä.

Suunnitelmallisesti rakennettu brändi on tunnistettava, ja se erottuu kilpailijoistaan. Se ei jämähdä paikoilleen vaan kehittyy jatkuvasti, jotta se vastaa markkinoiden muuttuvaan kysyntään. Brändin viestintä on kiinnostavaa ja johdonmukaista kaikissa kanavissa.

”Varsinkin niiden yritysten, jotka tavoittelevat nopeaakin kasvua kansainvälisillä markkinoilla, pitää rakentaa brändi kuntoon hyvissä ajoin. Usein sen jälkeen yritys saa enemmän rahoitusta ja pystyy tekemään kovempaa myyntiä”, Rauhaniemi painottaa.

 

Miksi brändäys on tärkeää? – kasvuyrityksen brändityön hyödyt

Onnistunut brändityö lyhentää kasvuyrityksessä myynnin putkea, lisää myynnistä tulevien eurojen määrää sekä rakentaa parempaa markkinaosuutta. Laadukas brändi mahdollistaa korkeammat hinnat ja katteet, mikä näkyy taseessa ja kasvattaa tulosta viivan alla.

Rauhaniemi nostaa esiin Ebiquity and Gain Theoryn, johon liittyvän tutkimuksen mukaan jokainen brändiin sijoitettu euro tuottaa kolme euroa lisämyyntiä.

”Vahva brändi helpottaa usein pääomamarkkinoille pääsyä, rahoituksen saamista sekä parempien sopimusten tekemistä. Se nostaa yrityksen arvoa, jolloin yritystä on helpompi myydä, kun exitin aika koittaa.”

Yrityksen brändityö selkeyttää arjen tekemistä, jolloin yritys pystyy saavuttamaan aiempaa suurempia tavoitteita nopeammin. Vakaan ja positiivisen maineen ansainnut vahva brändi on kuin suojakilpi ulkoisia uhkia vastaan, koska sen avulla yritys voi hallita riskejä ja ratkaista kriisejä.

”Nykymaailmassa asiakkaiden on helppo vaihtaa brändistä toiseen. Hyvä brändi kuitenkin lujittaa jo olemassa olevia asiakassuhteita ja tekee tyytyväisistä asiakkaista merkkiuskollisia. Se tekee myös uusasiakashankinnasta hieman helpompaa”, Rauhaniemi lisää.

Toisin sanoen kasvuyrityksen brändityö parantaa tunnettuutta asiakkaiden keskuudessa ja korostaa yrityksen erottautumistekijöitä kilpailijoihin nähden. Yhtä lailla brändi sitouttaa nykyisiä työntekijöitä ja houkuttelee uusia osaajia, mikä helpottaa rekrytointia.

”Kasvuyrityksen brändityön pitäisi olla osa strategista liiketoiminnan kehittämistä. Lisäksi brändi on yrityksen tärkeintä pääomaa, jota täytyy suojella esimerkiksi teollis- ja tekijänoikeuksilla. Muuten brändityön hyödyt saattavat jäädä saamatta.” Lue tarkemmin IPR-oikeuksista.

 

Askelmerkit kasvuyrityksen brändin rakentamiseen

Miten kasvuyrityksen brändityössä pääsee alkuun? Yksi yksinkertainen tapa on hyödyntää brand canvasia, joka auttaa määrittelemään yrityksen brändistrategiaa ja viestimään siitä. Apua voi saada esimerkiksi verkosta, brändityön asiantuntijoilta ja tekoälyltä.

Rauhaniemi on rakentanut käytännön kokemukseen ja tarpeisiin perustuvan selkeän työkalun ja systemaattisen prosessin: kahdentoista kohdan metodin brändin rakentamiseen. Se pohjautuu yrityksen strategiaan, liiketoimintasuunnitelmaan sekä tarvittavaan dataan. Hän hyödyntää metodia Yritystehtaan Hautomo-valmennuksessa.

Brändin rakentamista voi lähestyä seuraavien kysymysten avulla:

 1. Miksi yritys on olemassa? Mikä on bisneksen ydin ja missio? Mitä asiakkaan ongelmaa yritys ratkaisee?
 2. Millaisia arvoja yritys edustaa? Mikä on yrityksen bändilupaus?
 3. Miten brändiä tutkitaan, seurataan ja kehitetään? Millaisia tavoitteita ja mittareita sille asetetaan?
 4. Mitkä ovat yrityksen keskeiset kohderyhmät? Miten brändi tavoittaa ne?
 5. Mitkä ovat brändin erottuvuus- ja kilpailutekijät asiakkaan näkökulmasta?
 6. Millainen yrityksen brändi-identiteetti on? Miten se on määritelty?
 7. Millainen on brändin tone on voice? Mitä viestinnän keinoja käytetään?
 8. Missä kanavissa brändi näkyy? Mitkä ovat sen tärkeimmät kohtaamispisteet?
 9. Millainen on brändin visuaalinen ilme, typografiset elementit, logo ja muut visuaaliset seikat?
 10. Millainen positio brändillä on markkinaan ja kilpailijoihin nähden?
 11. Millainen brändihierarkia yrityksen sisällä on? Miten se näkyy ulospäin?
 12. Miten brändiä rakennetaan strategisesti? Miten yrityksen henkilöstö ja johto toteuttavat, ylläpitävät ja johtavat brändiä arjessa?

Joskus yrityksen johto saattaa unohtaa, että brändi rakentuu joka tapauksessa – halusi sitä tai ei. Tietoisilla toimenpiteillä ja strategisilla valinnoilla kasvuyritys voi kuitenkin itse vaikuttaa brändiinsä ja rakentaa sitä asiakkaidensa kanssa. Kasvuyrityksen brändityö vaatii aktiivista johtamista.

 

Hautomo-valmennuksesta eväät kasvuyrityksen brändityöhön

Kasvuyrityksen brändityö on pitkäjänteistä tekemistä. Kaksivuotisen Hautomon aikana brändin rakentamiseen syvennytään valmentajien johdolla, jolloin yritys saa brändityöstä kokonaisvaltaisen ymmärryksen sekä työkaluja yritys- ja henkilöbrändien rakentamiseen.

Olennaista on, että brändityön resurssit kohdistetaan optimaalisesti, jotta brändistä tulee selkeä, ymmärrettävä ja kiinnostava juuri tietylle kohdeyleisölle. Brändityötä ei siis kannata ulkoistaa kokonaan tai ostaa yksittäisenä projektina, vaan se vaatii säännöllisen kumppanuuden.

”Kun kasvuyrityksen brändityö tehdään kunnolla, brändi erottuu kilpailijoistaan sisällöllisesti ja visuaalisesti, sanoittaa asiakkaan saamat hyödyt ja syventää luottamusta asiakkaaseen.”

Valmennuksessa brändistrategiaan erikoistuneet valmentajat jakavat kokemuksiaan ja oppejaan yrityksille. Yrittäjätaustaisilla valmentajilla on näkemystä ja tietoa erilaisten ja eri toimialoilla toimivien kasvuyritysten brändityöstä.

”Hautomossa on ollut mukana lukuisia upeita startupeja, joista moni on tehnyt hyvää brändityötä. Brändimittarina heillä on toiminut esimerkiksi se, että yritys on onnistunut saamaan ulkopuolista rahoitusta tai exitissä korkeamman valuaation”, Rauhaniemi kertoo. Lue valmentajamme vinkkejä startupin exitiin valmistautumiseen sekä sijoittajan löytämiseen.

Hautomossa ei unohdeta ajankohtaisten ja toimialakohtaisten trendien vaikutusta brändityöhön. Rauhaniemi mainitsee, että erityisesti vastuullisuus, autenttisuus, näkyvyys ja saatavuus on tärkeää ottaa brändityön ytimeen mukaan.

Uusia brändejä tulee markkinoille jatkuvasti, joten kasvuyrityksen brändityön merkitys vain korostuu tulevaisuudessa.

”Suomalaisten kasvuyritysten brändityössä riittää vielä tekemistä, jos Nokia on Suomesta edelleen ainut brändi, joka on listattu maailman viidenneksi arvokkaimpien brändien listalle vuonna 2000 eli 24 vuotta sitten. Maastamme ei ole vielä noussut toista vastaavaa brändiä.”

CTA_Kasvuyrityksen_brändi

avatar

Kati Rauhaniemi

yritysvalmentaja #leadership #business #brändit #palvelukonseptit kati@yritystehdas.fi 040 566 7070