Skip to content
Marko Sorri2.1.2022 10:52

13.11.-27.11.2023 Rahoitusvalmennus / Funding coaching

in English below

Rahoitusvalmennus on tarkoitettu kaikille Jyväskylän alueen kasvuun tähtääville yrityksille ja liikeideatiimeille, jotka tarvitsevat lisätietoa kuinka valmistautua  rahoituskierrokseen tai haluavat lisätietoja erilaisista rahoitusvaihtoehdoista.

Valmennus alkaa 13.11.2023!
Valmennus toteutetaan tällä kertaa englanniksi. Jos kaikki osallistujat ovat suomenkielisiä, vedetään valmennus tällöin suomenkielellä.

Kasvuun tähtäävä liikeidea tarvitsee alkuvaiheessa nopean kasvun tueksi lähes aina ulkopuolista rahoitusta.

Rahoittajat arvioivat muun muassa

 • yrityksen liikeideaa,
 • liiketoimintasuunnitelmaa ja tiimin kyvykkyyttä
 • taloudellisia  laskelmia ja rahoitustarvetta

Yrityksen sen sijaan on 

 • ymmärrettävä rahoitusvaihtoehdot ja eri sijoittajien tavoitteet
 • osattava esitellä hyvä ja kattava sijoituspitch
 • valmistauduttava vastaamaan sijoittajien tyypillisiin kysymyksiin
 • ylläpidettävä yrityksen rahoituskelpoisuutt

 

Tähtäimenä Rahoituspaneeli!

Rahoitusvalmennuksen jälkeen sinulla on parempi ymmärrys rahoituskierroksen toteuttamisesta ja sinulla on mahdollisuus hakea mukaan Rahoituspaneeliin

 

Rahoitusvalmennuksen moduulit

 • 13.11.2023 klo 12-14 -Moduuli 1
  Valmennuksen kick off: Mistä on kyse?

  Miten valmistautua rahoituskierrokseen? Rahoituspaneelin pitch runko; Mitkä asiat tuodaan esille itse esityksessä? 20 / 80 kysymystä

 • 16.11.2023 klo 12-14 -Moduuli 2
  Rahoitusvaihtoehdot

  Mitä rahoitusvaihtoehtoja olemassa? Rahoitussuunnitelma ja rahoitusvaihtoehtoja. Käymme läpi 40 / 80 kysymystä rahoituksesta

 • 20.11.2023 klo 12-14 -Moduuli 3
  Sijoittajan näkökulma

  Missä vaiheessa businessenkeli / pääomasijoittaja lähtee mukaan? Mitä riskisijoittajat hakevat? 60 / 80 kysymystä

 • 23.11.2023 klo 12-14 -Moduuli 4
  Rahoituskierrokseen valmistautuminen. Miten valmistautua due diligence –vaiheeseen? Kuinka kehittää yrityksen rahoituskelpoisuutta? 80 / 80 kysymystä

 • 27.11.2023 klo 12-16 -Moduuli 5 - Koepaneeli 

Testataan pitch ja annetaan viimeistelyohjeet omaan rahoituspitchiin.


 

Osallistumalla Rahoitusvalmennukseen:

 • Yritysten avainhenkilöt ymmärtävät rahoituskierroksen toteuttamiseen liittyvistä kokonaisuuksista.
 • Osallistujat saavat konkreettisen prosessin valmistautua Rahoituspaneeliin.
 • Yritystehtaan asiakkaat voivat oman valmentajan kanssa täydentää Rahoituspaneeliin valmistautumisvalmennusta.
 • Rahoituspaneeliin valitut saavat arvioita rahoitussunnitelman toteuttamiskelpoisuudesta, pitchin toimivuudesta sekä liikeideasta.

Tämä valmennus ei anna:

 • Rahoitus- tai sijoituspäätöksiä
 • Kontaktilistoja sijoittajiin tai rahoittajiin
 • Osallistumisapua neuvotteluihin Yritystehtaan valmentajien antamana

Valmennus toteutetaan pienryhmässä Yritystehtaalla (Kympinkatu 3C, 40320 Jyväskylä) ja/tai etänä koronarajoitukset huomioiden.

Muutokset ovat mahdollisia.

Ilmoittaudu mukaan !

 

Funding coaching

Funding coaching for all growth-oriented businesses and business idea teams in the Jyväskylä area starts 13th of November 2023!  - Coaching is held in English

A growth-oriented business idea almost always needs external financing in the initial stage.

Financers assess aspects such as:

 • the company’s business idea
 • the business plan and the team’s competence
 • the financial calculations and the need for financing.

In turn, the company must:

 • understand different financing options and the goals of different investors
 • be able to present a good and comprehensive investment pitch
 • be prepared to answer investors’ typical questions
 • maintain the company’s financing eligibility.

 

Setting sights on the Funding coaching!

After our funding coaching, you will have a better understanding of the implementation of a financing round and an opportunity to apply for the Financing Panel.

At the Startup Factory, we use the Financing Panel event as a tool for networking growth companies with financers and improving companies’ financing eligibility.

The Financing Panel is an opportunity for growth-oriented companies and business idea teams in need of financing to test their own financing eligibility. At the same time, the team receives valuable feedback and development suggestions regarding their business idea. In other words, the event is an excellent place for creating contacts with financers and investors. The Financing Panel is not an entertainment event in the style of Dragons’ Den, nor are investment decisions made there.

The Financing Panel is owned and operated by Venture Development Finland. The Start-Up Factory is a proud organizing partner in the event.

 

Financing Panel coaching modules:

 • 13.11.2023 at 12-14 - Coaching session 1: Investment panel coaching kick off: What is the programme about?
  How to prepare for a financing round? Financing Panel pitch structure; what aspects are brought up in the presentation? 20/80 questions
 • 16.11.2023 at 12-14 - Coaching session 2. Financing options
  What financing options are there? Financing plan and financing options. We will go through 40/80 questions regarding financing
 • 20.11.2023 at 12-14 - Coaching session 3.
  At what stage will a business angel / capital investor become involved? What are venture capitalists seeking? 60/80 questions
 • 23.11.2023 at 12-14 - Coaching session 4.
  How to prepare for the due diligence stage? How to develop the company’s financing eligibility? 80/80 questions
 • 27.11.2023 at 12-16 Test panel 
  Testing the pitch and providing instructions for finalizing it

 

By participating in the Funding coaching:

 • The key personnel of companies receive an understanding of the big picture related to implementing a financing round.
 • The participants will receive a concrete process for preparing for the Financing Panel.
 • Clients of the Startup Factory can complement their Financing Panel preparation coaching with their own coach.
 • The companies selected for the Financing Panel will receive assessments of the feasibility of their financing plan, the quality of their pitch and their business idea.

This coaching does not provide:

 • financing or investment decisions
 • contact lists with investors or financers
 • participation help for negotiations from Startup Factory coaches.

Ilmoittaudu mukaan valmennukseen! Sign up and join us:

 
Valmennus toteutetaan ryhmän toiveiden mukaan joko suomeksi tai englanniksi.

 

avatar

Marko Sorri

yritysvalmentaja, CEO #business #kansainvälisyys #rahoitus marko@yritystehdas.fi 040 585 5238

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT