Skip to content
yrittajavalmennuksen-valmentaja-neuvoo-yrittajaa
Yritystehdas29.1.2024 11:20

Apua liiketoiminnan kehittämiseen? – 5 askelta yrityksesi kasvuun

Yrittäjyyden alkutaipaleella bisneksen pyörittäminen voi tuntua kaaokselta, josta on hankala saada otetta. Tässä blogissa esittelemme konkreettiset askelmerkit liiketoiminnan kehittämiseen. Ota haltuun seuraavat viisi steppiä, jotta yritystoimintasi lähtee lentoon. 

 

1. Suunnittele myynnin, markkinoinnin ja tuotekehityksen toimenpiteet

Liiketoiminnan kehittäminen ei onnistu ilman kunnon suunnitelmia. Yrittäjänä sinun kannattaa suunnitella ja seurata säännöllisesti etenkin myynnin ja markkinoinnin toimenpiteitä, koska ne vaikuttavat suoraan liikevaihtoon ja tulokseen. Tee suunnitelmat myös tuotekehityksen varalle. 

Myynnin suunnittelussa on olennaista seurata kuukausitasolla ainakin asiakaskontaktien, tarjouksien ja tavattujen asiakkaiden määrää. Edellisen kuukauden toteutunut myynti auttaa sinua suunnittelemaan tulevan kuukauden myyntitoimenpiteitä. 

Markkinointisuunnitelma taas kertoo, mitä tuotetta tai palvelua myydään ja millä tavoin. Markkinoinnin suunnittelussa on tärkeää tunnistaa etenkin kilpailutilanne, kohderyhmät, konkreettiset toimenpiteet, kanavavalinnat, aikataulutus, mittarointi sekä budjetti. 

Tuotekehityksessä on joskus vaarana, että siihen satsataan liikaa tai se unohtuu muun tekemisen jalkoihin. Muistathan siis varata tuotekehitykselle riittävästi resursseja. Parhaimmillaan tuotekehitys etenee suunnitellussa aikataulussa ja asiakasymmärryksen mukaan. 

Yritystehtaan vuoden mittainen maksuton Yrittäjävalmennus tarjoaa ulkopuolista näkemystä bisneksen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Kokeneiden valmentajien verkosto avaa vaihtoehtoisia toimintatapoja, jotta kaikkea ei tarvitse oppia kantapään kautta. Realistiset suunnitelmat ovat systemaattisen liiketoiminnan perusta. 

2. Aikatauluta päivä-, viikko- ja kavartaalitasolla

Aloittavan yrittäjän kompastuskivenä on usein liian optimistinen asenne ajankäyttöön. Erityisesti asiakkaiden, rahoittajien ja tuotekehityksen hitaus voi yllättää. Siksi liiketoiminnan kehittämisessä on keskeistä aikatauluttaa toimenpiteet ennakkoon päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuositasolla. 

Varsinkin yrityksen alkutaipaleella liiketoiminnan kehittäminen vaatii sitä, että kalenteroit toimenpiteet mieluummin riittävän tiheästi kuin turhan väljästi. Tämä auttaa sinua priorisoimaan tekemistä. Nuorella yrityksellä kvartaali on liian pitkä ajanjakso liiketoiminnan tarkasteluun.   

Päivä- ja viikkokohtaisesti sinun on hyvä miettiä operatiivista toimintaa, kuten myynnin ja markkinoinnin toimenpiteitä. Kuukausittain tarkastelet yrityksen taloutta eli esimerkiksi kassavirtaa. Kvartaalitasolla seuraat oman pääoman kehitystä ja kokonaisrahoituksen tilannetta. Vuosittain toteutat budjetin ja hoidat tilinpäätöksen. 

Tuotekehitysvaiheessa sinun on olennaista varata riittävästi aikaa oikeanlaisten pilottiasiakkaiden hankintaan ja vuoropuheluun heidän kanssaan. Muuten asiakasymmärryksen saavuttaminen jää puolitiehen, eikä yrityksesi liiketoiminnan kehittäminen ole kestävällä pohjalla. 

 

Päivä- ja viikkokohtaisesti sinun on hyvä miettiä operatiivista toimintaa, kuten myynnin ja markkinoinnin toimenpiteitä. Kuukausittain tarkastelet yrityksen taloutta eli esimerkiksi kassavirtaa. Kvartaalitasolla seuraat oman pääoman kehitystä ja kokonaisrahoituksen tilannetta. Vuosittain toteutat budjetin ja hoidat tilinpäätöksen. 

 

Myöskään rahoituspuolta ei ole varaa sivuuttaa kalenterista, koska ilman riittävää rahoitusta liiketoiminnan kehittäminen on mahdotonta. 


Yrittäjävalmennuksessa voit keskittyä rahoituksen suunnitteluun ja hankkimiseen sekä rahoituslaskelmien tekemiseen – Tutustu valmennukseen!


3. Johda ja kehitä liiketoimintaasi  tavoitteiden avulla

Liiketoimintaa on mahdollista johtaa ja kehittää vain tavoitteiden avulla: kun asetat tavoitteita, tähtäät niitä kohti. Riittävän lyhyelle aikavälille asetetut tavoitteet ruokkivat sopivasti operatiivista tekemistä ja ehkäisevät rönsyilyä. Pelkkään hyvään pöhinään ei kannata luottaa. 

On hyvä ymmärtää, miten voit asettaa tavoitteita riittävän kunnianhimoisesti mutta tilanteeseen nähden realistisesti. Tavoitteita on hyvä oppia asettamaan myös epämukavuusalueellesi, koska muuten liiketoiminnan kehittäminen jää helposti junnaamaan paikoilleen. 

Tuoreessa yrityksessä tulee vastaan muutoksia nopealla syklillä. Toisinaan tavoitteissa pitää pysyä tiukkana, toisinaan niissä on syytä joustaa. Niinpä sinun pitää haistella jatkuvasti yrityksesi toimintaympäristöä, jotta voit tarvittaessa laskea tai nostaa tavoitteita.

Liiketoiminnan kehittämiselle asetetut tavoitteet ohjaavat yrityksesi kaikkea toimintaa, joten niistä on tärkeää viestiä sekä sisäisesti että ulkoisesti. Esimerkiksi hallitus ja ulkopuoliset rahoittajat on hyvä pitää tietoisina, jos tavoitteita on tarpeen muuttaa. 

 

Liiketoimintastrategian avulla tavoitteet kuntoon – Lue kuinka Otto Rantala ja Joel Wenning kehittivät liiketoimintastratagiaansa! 
 

4. Budjetoi ja toimi realistisesti

Budjetin lähtökohtana on aina yrityksen tuotteen tai palvelun kannattavuus. Budjetti antaa raamit rahan- ja ajankäytölle eli sille, mihin suuntaat olemassa olevia resursseja. Etenkin yrityksen alkuvaiheessa kaikkea pitäisi pystyä tekemään, mutta budjetti antaa toiminnalle realiteetit. 

Budjetointi sisältää tavoitteet myynnille ja liikevaihdolle sekä niihin liittyville toimenpiteille. Oikeasuuntainen budjetti auttaa sinua liiketoiminnan kehittämisessä. On tärkeää opetella seuraamaan budjettia säännöllisesti viikko- ja kuukausitasolla. 

Yrityksen alkutaipaleella budjetti on hyvä tapa seurata omaa pääomaa: Miten kauan oma pääomasi riittää? Miten paljon rahoitusta tarvitset ennen ensimmäistä voitollista kuukautta? Ajantasainen budjetti muistuttaa, ettei lainarahalla kannata tehdä tappiota. 

Yhtä lailla tuotekehitys tulee sisällyttää budjettiin, koska se on tärkeä liiketoiminnan kehittämisen osa-alue. Suunnitelmallisen budjetin ansiosta tiedät, mitkä ovat tuotekehityksessä kulloinkin oleellisia toimenpiteitä ja tarpeen toteuttaa ennen muita.  

Budjetoinnin apuna toimii kassavirtalaskelma, joka on käytännönläheinen työkalu yrityksen tulojen ja menojen seurantaan. Laskelma kertoo kuukausitasolla, miten yrityksesi rahat riittävät ja millainen on yrityksesi maksukyky. Kassavirtaa seuraamalla voit ennustaa lähitulevaisuutta. 


5. Rakenna myynnin ja markkinoinnin yhteispeliä

Myynnin ja markkinoinnin yhteispeli on tärkeässä roolissa liiketoiminnan kehittämisessä. Yrityksen luonteesta riippuen osalla yrityksistä toimenpiteet kohdistuvat ennemmin myyntiin, osalla markkinointiin. 

Jos yrityksesi tekee B2B-myyntiä, myyntiosaaminen ja sen kehittäminen on avainroolissa, unohtamatta hyviä neuvottelutaitoja. Myynnille on hyvä luoda myös määrälliset tavoitteet ja seurata niitä viikko- ja kuukausitasolla. Voit tarkastella asiakaskontaktointia vaikkapa sähköpostien, puheluiden ja tapaamisten määrässä.

Jos taas yrityksesi tekee B2C-myyntiä, oikeanlaisilla markkinointitoimenpiteillä on iso merkitys. Pelkästään sosiaaliseen mediaan ei ole varaa luottaa. Sinun on olennaista miettiä, missä kanavissa ja millä tavoin rakennat luottamusta asiakkaan kanssa. Sama pätee B2B-myyntiin. 

Myypä yrityksesi sitten yrityksille tai kuluttajille, myynnissä on olennaista saada riittävän paljon kontakteja ja markkinoinnissa riittävän iso peitto potentiaalisissa kohderyhmissä. Laadukkaiden asiakaskontaktien määrä ratkaisee. 

Myyntiä kannattaa siis seurata säännöllisesti. Neljännesvuosittain on hyvä aikaväli tarkastella oman pääoman tilannetta. Se kertoo, miten vakavarainen yrityksesi on ja miten se pystyy reagoimaan yllättävissä tilanteissa. Kirjanpitoa voit analysoida tarkemmin yhdessä tilitoimistosi kanssa. Oletko tuore yrittäjä ja kaipaat sparrausta liiketoiminnan kehittämiseen? Yrittäjävalmennus räätälöidään tarpeidesi mukaan, olivatpa ne sitten tavoitteiden asettamiseen, budjetointiin, asiakashankintaan, myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen tai vaikkapa neuvottelutaitojen hiomiseen liittyviä asioita. Lue lisää ja hae mukaan Yrittäjävalmennukseen!  

 

yrittäjävalmennus-cta-1